Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 6,28
 • Değişim :-0,16 %
 • Hacim TL :155.134.082
 • Hacim Adet :24.724.554
* SG: 30.09.2020 - 18:09 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ANADOLU CAM Hisse Senedi
 • XTAST,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : ANACM | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.760.805.096
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.760.805.096
 • NAKİT DEĞERLER 1.760.805.096
 • 1.1 Kasa 795.093.426
 • A. Hazır Değerler 795.093.426
 • Kasa 795.093.426
 • B. Menkul Kıymetler 12.074.534
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 12.074.534
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 12.074.534
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 688.607
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 688.607
 • Sigortalılar 688.607
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 557.275.697
 • Acenteler 557.275.697
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 557.275.697
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 11.703.413
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 11.703.413
 • İkrazlar 11.703.413
 • 6.1 Kısa Vadeli 326.413.200
 • E. Stoklar 326.413.200
 • İŞTİRAKLER 326.413.200
 • 6. Diğer Stoklar 57.556.219
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 57.556.219
 • Menkuller 57.556.219
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.760.805.096
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.760.805.096
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.760.805.096
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.612.810.698
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.612.810.698
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.612.810.698
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 277.985
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 277.985
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 277.985
 • 15.2 Menkul Değerlerin 230.350.658
 • C. Finansal Duran Varlıklar 230.350.658
 • Reasürörler Payı (-) 230.350.658
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 16.478.634
 • 15.3 Diğer 16.478.634
 • Muallak Hasar Karşılığı 16.478.634
 • AKTİF TOPLAMI 2.123.185.391
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.123.185.391
 • Reasürörler Payı (-) 2.123.185.391
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.012.995
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.012.995
 • Ödenmiş Sermaye 4.012.995
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.266.442
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.266.442
 • Nominal Sermaye 3.266.442
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 220.712.585
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 220.712.585
 • Kanuni Yedek Akçeler 220.712.585
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 17.792.450
 • F. Diğer Duran Varlıklar 17.792.450
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 17.792.450
 • A K T İ F T O P L A M I 4.373.615.794
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.373.615.794
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.373.615.794
 • 4.1 Bonolar 1.484.491.835
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.484.491.835
 • Maliyet Artış Fonu 1.484.491.835
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 807.091.636
 • A. Finansal Borçlar 807.091.636
 • Özel Fonlar 807.091.636
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 25.865.922
 • Net Dönem Karı 25.865.922
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 25.865.922
 • B. Ticari Borçlar 245.230.881
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 245.230.881
 • P A S İ F T O P L A M I 245.230.881
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 328.080.294
 • 2. Borç Senetleri 328.080.294
 • Alınan Primler 328.080.294
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 46.806.125
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 46.806.125
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 46.806.125
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.484.491.835
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.484.491.835
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.484.491.835
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 999.834.889
 • Diğer Gelirler 999.834.889
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 999.834.889
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 906.539.598
 • A. Finansal Borçlar 906.539.598
 • TEKNİK GİDERLER (-) 906.539.598
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 41.924.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 41.924.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 41.924.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.141.569
 • PASİF TOPLAMI 1.141.569
 • Personel Giderleri (-) 1.141.569
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.889.289.070
 • Faiz Gelirleri 1.889.289.070
 • III. ÖZ SERMAYE 1.889.289.070
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.889.289.070
 • A. Sermaye 1.889.289.070
 • Kar Payı Gelirleri 1.889.289.070
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 750.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 750.000.000
 • Satış Karları 750.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.431
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.431
 • MALİ GİDERLER (-) 1.431
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 91.790.889
 • 5. Maliyet Artış Fonu 91.790.889
 • Diğer Giderler (-) 91.790.889
 • F. Net Dönem Karı -91.790.889
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -91.790.889
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -91.790.889
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 157.347.733
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 157.347.733
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.373.615.794
 • P A S İ F T O P L A M I 4.373.615.794
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.697.489.924
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.697.489.924
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.278.279.218
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.278.279.218
 • 2. Satış İskontoları (-) 419.210.706
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 419.210.706
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 419.210.706
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 419.210.706
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -117.904.478
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -117.904.478
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -145.309.308
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -145.309.308
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.762.667
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.762.667
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -264.976.453
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -264.976.453
 • 4.1.3 Diğer 154.234.253
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 154.234.253
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 129.271.877
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 129.271.877
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -40.580.290
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -40.580.290
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 169.852.167
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 169.852.167
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 169.852.167
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 169.852.167
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.554.745
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 167.297.422
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. VANGD VANET GIDA
  2. 5,51
  3. 9,98
  1. KTSKR KÜTAHYA ŞEKER
  2. 16,56
  3. 9,96
  1. TMSN TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR
  2. 18,10
  3. 9,96
  1. GYHOL INVEO YATIRIM HOLDING
  2. 26,94
  3. 9,96
  1. IDGYO İDEALİST GMYO
  2. 2,32
  3. 9,95

Azalan

  1. SERVE SERVE FILM PRODUKSIYON
  2. 16,00
  3. -6,98
  1. AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM
  2. 5,30
  3. -6,19
  1. AKSUE AKSU ENERJİ
  2. 8,30
  3. -5,57
  1. KENT KENT GIDA
  2. 210,00
  3. -4,89
  1. GUSGR TÜRKİYE SİGORTA
  2. 6,14
  3. -4,81

TL

  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,27
  3. 0,44
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. KARSN KARSAN OTOMOTİV
  2. 3,95
  3. 6,18
  1. PEKGY PEKER GMYO
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,20
  3. 0,61

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 12,55
  3. 1,95
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,20
  3. 0,61
  1. TRKCM TRAKYA CAM
  2. 4,79
  3. -0,21
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 7,49
  3. 1,08
  1. SODA SODA SANAYİİ
  2. 8,30
  3. 0,61
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.