Uğur Güven

23.06.2008 - 12:13 | Son Güncelleme :

Yeni yaptığımız fakat ruhsatsız eve ruhsat alamıyoruz. Belediye`nin böyle birşeye hakkı var mı?SORU: Kaynatam ...... ilçesinde ruhsatsız ev yaptı. Belediye encümeni para cezası ve yıkım kararı aldı. Biz de idari mahkemeye gittik. Şu anda ev bitmiş ve imar yasasına aykırı bir durumu yok. Tüm belgeler-ruhsat için-eksiksiz olarak ilgili belediyeye verildi. Belediye "konu mahkemelik ruhsat veremeyiz" diyor. Belediyenin buna hakkı var mı? Sonuçta yasal olmayan bir uygulamayı yasal hale getirmek istiyoruz. Saygılar. (Mustafa Yıkılmaz)

Sayın Yıkılmaz

İlk olarak kullanıcı yapının imar planına uygun olduğunu söylemektedir. Ancak bunun resmi makamlar tarafından tespiti gerekmektedir. Belediye yıkım kararı almış ve kullanıcıda yıkım kararının iptali için dava açmıştır. Bu durum da belediyenin ruhsat vermemesi doğru olmakla birlikte eğer açılan davada yürütmenin durdurulması kararı alınmazsa bu dava yıkımı da engelleyemeyecektir. Olayın esasında ise kanundan kaynaklanan bir boşluk olmakla beraber yapımı sırasında standartlara uygun yapılıp yapılmadığı denetlenmediği için bu binaya ruhsat izni verilmesi beklenemez.

SORU: 1950 yılında yapılmış olan altı dükkan (Meyhane) olarak üstü konut olarak kullanılan bir gayrimenkul satın almak istiyorum ancak dükkanda (beyaz eşya satışı yapmak istiyorum) işyeri açılış ruhsatı açısından sorun olabileceğini yasaların değiştiğini yapı kullanım ruhsatı olmadan işyeri açılış ruhsatı veremeyeceklerini söylediler ne dersiniz bu mülkü alıp kumar mı oynarım ? (Ufuk Sert)

Ufuk Bey;

Sorduğunuz sorudan taşınmazın yapı kullanım izninin olmadığı anlaşılmaktadır. Eğer taşınmazın yapı kullanım izni yoksa bu taşınmazın mevcut eksiklikleri giderilip yapı kullanım izni alınmadığı sürece buraya elektrik ve su bağlantısı  yapılmamaktadır. Bu tür yerler eksiklikler giderilip izin alınmazsa kaçak sayıldığından yıkılmaktadır. İşyeri açma ruhsatı başvurusunda yapı kullanım izni istenmemektedir. Yapı kullanım izni olmayanlara belediyeler geçici işyeri açma ruhsatı vermektedir. Ancak geçici ruhsat ile işyeri sahipleri uygulamada oldukça problemler yaşamaktadır.Dolayısıyla yapı kullanım izninin alınmamış olması  bina ile ilgili birçok sorun yaşanmasına neden olacaktır.

SORU: Didim`de bir daire aldık. Tapusunu aldık fakat daireyi satan müteahit iflas ettiği için oturma ruhsatı alınmamış. Binanın şantiye, elektrik, su ve sigorta pirim borcu var. Oturma ruhsatını nasıl alırız?  (Hıdır Çınar )

Hıdır Bey;

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi veya yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma İzni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın herhangi bir teknik eksikliği yoksa mal sahibi veya müteahhidinden yapıyla ilgili olarak TEDAŞ, TÜRK Telekominikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektirik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları ile ilgili teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi  Yapı kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra yapı için genel iskan raporu verilir. Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız bölüm sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliğine başvurarak yapı kullanma izni harçlarını emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyerek ve vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izni alabilir. Yapı kullanma izni ile ilgili kuruluşlara başvurarak su, elektirik ve telefon abonelikleri de yaptırılabilir. Kullanıcının sorusuna gelince yapı kullanım izni alabilmek için yukarıda bahsettiğimiz yolu takip edebilir. Ancak tüm bunların müteahhit ile arasında ki satım sözleşmesine aykırı olduğunu düşünüyorsa (aldatılmış olduğunu düşünüyorsa) yapmış olduğu tüm masrafları rücu etme hakkı vardır.Bunun yanı sıra eğer oturmaz izninin alınması imkansız ise kullanıcının satım sözleşmesinden dönme hakkı da bulunmaktadır.Dönme beyanı ile birlikte yasaların vermiş olduğu seçimlik haklardan yararlanabilir…

SORU: 10 yıl önce yaptırdığımız apartmanın çatı katı ruhsatsız gözükmekte. Bu kata elektirik ve su bağlatmam mümkün müdür? Ya da ruhsat alıp konut olarak kullanmamız mümkün müdür? (Bünyamin Sarı)

Bünyamin Bey;

Öncelikle söz konusu çatı katının projede bulunup bulunmadığına bakılması gerekmektedir. Eğer bu projede çatı katı görünmüyorsa kaçak olduğundan yıkılması gerekecektir. Ancak yıkımdan önce tadilat projesi alınarak çatı katı için ruhsat alınıp alınamayacağı belediyeden öğrenilmelidir. Eğer projede çatı katı var ise işleri daha da kolaylaşacaktır. Projeyi tapu dairesinden veya belediyeden temin edebilir.

SORU: 1999 depreminde ağır hasar gören binamız daha sonra yıktırıldı. Kat irtifakı bulunan arsanın hisselerinin büyük bölümü bir kişi tarafından satın alındı. Bu kişi izalei şuu davası açıp hissemi alabilir mi? Ya da bu davayı açma hakkı var mı? Teşekkür ederim. (Bahar Çelikel)

Bahar Hanım;

İzale-i şuu davasını ortaklardan herhangi biri açabilir. Bu davayı açabilmek için ortak olmak yeterlidir. Diğer ortakların satmak istememesi önemli olmamakla birlikte zaten davanın da amacı anlaşma ile giderilemeyen ortaklığın ilam ile giderilmesidir. Bu nedenle kullancının sormuş olduğu olayda izale-i şuu davası açılabilir. Bu dava sonucunda eğer arsa taksim edilebilir nitelikte ise taksimi, taksimi mümkün değil ise satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilecektir...İyi Günler


SORU: Kuşadası`nda konut yapıp yabancılara satıyorum. Yeni çıkacak yasayla birlikte öncekinden farklı uygulamalar söz konusu olacak mı? (Murat Kara)

Murat Bey;


Yeni yasayla ilgili halen TBMM’de yasama süreci devam etmesi nedeniyle Meclis içinde bu husus henüz netlik kazanmamış, yargı kararı ile yabancılara mülk satışı durdurulmuş ve henüz ortaya çıkmış herhangi bir yasa taslağı da bulunmamaktadır. Bununla birlikte konunun hassasiyet taşıması ve kamoyunun yakından takip ettiği bir durum olması nedeniyle endişelerin yakında giderileceğini ve yasama sürecinin biran önce sonuçlanıp bir evrensel hukuk ilkesi olan mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, bu konunun çözüme kavuşturulacağı inancındayız. Saygılarımla…

SORU: 16 ay önce bir bankadan konut kredisi kullanarak  120 ay vade ile ev aldım ve 120 ay üzerinden hayat sigortam yapıldı. Geçen ay bankaya olan borcumu başka bir bankadan daha düşük faizle kredi çekerek kapattım. Borcu kapattığım bankadan diger yıllar için kesilen hayat sigortası primlerimi talep ettim ama olumlu cevap alamadım. Oyalıyorlar ve geri ödemenin olmayabileceğini söylüyorlar. Ne yapabilirim yasal haklarım var mı? ( Harun )

Harun Bey;

Böyle bir durum da aranızda akdedilen sigorta sözleşmesini genel hükümler çerçevesinde feshedip fesih tarihi itibarı ile sebepsiz kalan sonra ki döneme ilişkin sigorta primlerini sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre talep edebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda sigorta şirketinin ispatlaması halinde uğramış olduğu zararları da tazmin etme durumunda kalırsınız.Ancak tüm bu söylediklerim sözleşmede bu durumla ilgili herhangi bir hüküm bulunmaması halinde geçerli olacaktır.Bu nedenle ilk olarak sözleşmede bu durumla ilgili hüküm bulunup bulunmadığının tespiti gerekir.``Konu bu kadar kısaca geçiştirilemeyeceğinden ve yapılan bir hata telafisi imkansız durumlara neden olabileceğinden size hukuki yardım almanızı tavsiye ederim.

SORU:
Mortgage Kanunu uygulanırken ne gibi sorunlar yaşayabiliriz? (Özgür )

Özgür Bey;

Kamuoyunda Mortgage Yasası olarak bilinen 5582 sayılı Konut Finansmanı Hakkındaki Kanunun 06.03.2007 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte bireylerin en temel hak ve özgürlüklerinin başında gelen sağlıklı konutta barınma hakkının uygulanması yönünde önemli bir adım atılmış olduğu kanaatindeyim.

Kira öder gibi ev sahibi olunacağı yönünde bir sloganla yola çıkılmış olsa da hala faizlerdeki yüksekliğin bunu sağlamadığı realitesiyle karşı karşıyayız.Ancak ekonominin olumlu bir seyir izlemesine paralel olarak bu kanun kapsamında vatandaşların önemli kazanımları olacağı gerçeği de yadsınamaz.

Kanaatim odur ki bu kanunun uygulanması esnasında en çok karşılaşılacak sorunların başında sabit faizli kredi kullanmış tüketicinin kredisini vadesinden evvel ödemesi esnasında kredi veren finans kuruluşları tarafından tüketiciden isteyecekleri %2 erken ödeme komisyonu adı altındaki cezai bedel olacaktır.

Ayrıca bu kanun kapsamında kredi veren kurum lehine İcra-İflas Kanunda yapılan değişiklikler de göz ardı edilmemelidir. Zira bu kanun kapsamında 2 aylık kredi ödemesinde temerrüde düşen tüketiciden ödemenin tamamının istenebileceği yönünde yeni bir düzenlemeye gidilerek icra takip sistemi hızlandırılmıştır.

Yani artıları ve eksileri düşünüldüğünde hayatımıza henüz girmiş olan ipotekli konut finansmanı (Mortgage) sistemi konjonktürden ötürü kullanması çok da kolay olmayan üzerinde ciddi olarak düşünülüp yetkili uzmanlarla birlikte karar verilmek suretiyle hayalimizdeki evi edinmemiz açısından önemli bir yeniliktir.


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.522 Değişim: 0,58% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 117.034 23.02.2018 Yüksek 117.854
Açılış: 117.440
3,7906 Değişim: 0,21%
Düşük 3,7807 23.02.2018 Yüksek 3,7943
Açılış: 3,7827
4,6614 Değişim: -0,11%
Düşük 4,6528 23.02.2018 Yüksek 4,6737
Açılış: 4,66635
161,93 Değişim: 0,01%
Düşük 161,51 23.02.2018 Yüksek 162,18
Açılış: 161,92
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.