Toki- Başvuru Koşulları

16.02.2008 - 14:20 | Son Güncelleme :

Başvuru Şartları

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;


 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde en .....yıldır ikamet ediyor olması, veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
  · Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 5 (beş ) yıldır ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

 3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
 4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
 5. 30 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup, ancak,
  · Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
  · Babası veya hem babası hem de annesi vefat etmiş yetim bayanlarda (bekar) yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir.
 6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 1.350 YTL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 1.350 YTL. olması gerekmektedir.)
 7. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
  · 1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin" ,
  · 2. Kategori olan"İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi , Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin" ,
  · 3. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"
  Başvuruları ayrı olarak 3 kategoride kabul edilecektir.
 8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :
Başvuru sahipleri,

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
 2. Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
 3. İkametgah ilmühaberini,...........il/ilçe sınırları içerisinde en az ....... yıldır ikamet ettiğine dair), (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 5 (beş ) yıllık ikametgah ilmuhaberi ibraz edecektir.
 4. T.C. Kimlik Numaralarını, (Aile bireylerinin)
 5. Ayrıca,
  · Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Belgeyi"
  · Gaziler`de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları "Gazi Kimlik Belgesi"ni, İbraz edeceklerdir.
 6. Başvuru sahipleri, Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir.

KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:


 •  1. kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri,

 •  2. kategori Gaziler,

 •  3.kategoride kura çekilişinde asil ve yedek hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar,
  Her üç kategoriye dahil olanlar, aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.


 1. Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
 2. Hane halkı gelirinin en fazla net 1.350 YTL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
  · Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
  · Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur`dan çalışmadığına dair belgeleri,
 3. İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi,
  (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
  İbraz edecektir.
  Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

1. KATEGORİDE EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLANLARDAN TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA;


 1. Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olması halinde;
  a) İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin "Konut Tahsis Belgesi"ni ilgili Banka Şubesinden temin edecektir
  b) Hak sahibine ilişkin bilgiler ile "Konut Tahsis Belgesi", ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
  c) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir. Bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenecektir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

 2. Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dışında başka bir banka olması halinde;
  a) İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesinden alacakları "Konut Tahsis Belgesi" ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesine başvuracaktır. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı`na iletilecektir.
  b) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdaremizce talimat verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA;

İdaremizce ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır. Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır. Konutlar, 4.000.- YTL den başlayan peşinat, 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri fesh edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.


YOKSUL GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Projenin bulunduğu......... . il veya ilçe sınırları içerisinde en az .............. yıldır ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
 3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
 4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmaması,
 5. Başvuru sahibinin 30 yaş ve üzerinde olması, gerekmekte olup, ancak,
  · Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
  · Babası veya hem babası hemde annesi vefat etmiş yetim bayanlarda (bekar) yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir.
 6. Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olmaması, ( SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı`na tabi olunmaması)
 7. Yeşil Kart sahipleri, 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alanlar ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu`ndan yararlananlar katılabilecektir.
 8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. İkametgah ilmühaberi (................. il veya ilçe sınırları içerisinde ..........yıldır ikamet ettiğine dair ),
 3. T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)
 4. Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir.

KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:
Kurada, asil ve yedek olarak belirlenenler aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

 1. Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydını,
 2. İl veya ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belgeyi,
 3. Yeşil Kartı olmayanlar, Sosyal Yardımlaşma Fonu`ndan Yararlanmayanlar, 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş almayanlar ; Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK`dan başvuru tarihi itibariyle eşinin ve kendisinin ilişiği olmadığına dair belgeleri,
 4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu`ndan yararlananlar, Fon`dan yararlandıklarına ilişkin ............. İli Valiliğinden veya İlçe Kaymakamlıklarından alınacak belgeyi,
 5. 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanların "Maaş Kimlik Kartı" fotokopisini,
 6. Yeşil Kart sahipleri, Yeşil Kartın ön sayfası ile vize yapılmış bölümünün fotokopisini,
  İbraz edecektir.
  Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;
Yoksul grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir. Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri fesh edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
 • BIST
 • DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • KREDİ
115.882 Değişim: -0,54% Hacim : 6.217 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 115.457 19.02.2018 Yüksek 117.522
Açılış: 117.075
3,7581 Değişim: 0,00%
Düşük 3,7579 20.02.2018 Yüksek 3,7582
Açılış: 3,75815
4,6635 Değişim: -0,02%
Düşük 4,6622 20.02.2018 Yüksek 4,6645
Açılış: 4,6645
162,67 Değişim: 0,00%
Düşük 162,66 20.02.2018 Yüksek 162,67
Açılış: 162,67
TL
Ay
%

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.