KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

14.11.2019 - 22:36
KAP ***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ZTB*** ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
386.190 242.045
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
47.809 -21.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
47.809 -21.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
61.251 -26.941
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.442 5.941
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
433.999 221.045


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.250.000 -14.912 9.691 158.902 1.403.681 1.403.681
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
25.660 25.660 25.660
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
25.660 25.660 25.660
Yeni Bakiye
1.250.000 -14.912 9.691 184.562 1.429.341 1.429.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.000 242.045 221.045 221.045
Kar Dağıtımı
148.902 -158.902 -10.000 -10.000
Dağıtılan Temettü
-10.000 -10.000 -10.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
148.902 -148.902 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.250.000 -35.912 158.593 25.660 242.045 1.640.386 1.640.386
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.750.000 1.473 -39.807 158.593 348.325 0 2.218.584 2.218.584
Yeni Bakiye
1.750.000 1.473 -39.807 158.593 348.325 2.218.584 2.218.584
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.809 386.190 433.999 433.999
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
261.513 191 76.956 338.660 338.660
Kar Dağıtımı
322.665 -322.665 0 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
322.665 -322.665 0 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.750.000 261.513 1.664 8.002 558.214 25.660 386.190 2.991.243 2.991.243


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 2.636.672 1.366.554 948.367 574.232
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.131.460 1.221.688 760.165 515.101
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
38.107 25.152 12.530 10.063
Bankalardan Alınan Gelirler
507 84 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0 0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
158.541 75.268 60.157 31.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.708 0 5.352 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
148.833 75.268 54.805 31.650
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
281.577 38.190 98.846 15.376
Diğer Kar Payı Gelirleri
26.480 6.256 16.585 2.042
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.716.928 -839.930 -593.623 -367.150
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.182.707 -698.513 -405.709 -302.563
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-504.027 -122.129 -180.142 -50.498
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-10.591 -19.282 -2.382 -14.085
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-4.604 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-14.981 -5 -5.390 -3
Diğer Kar Payı Giderleri
-18 -1 0 -1
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
919.744 526.624 354.744 207.082
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
71.961 38.642 24.707 15.852
Alınan Ücret ve Komisyonlar
105.732 54.197 38.610 21.301
Gayri Nakdi Kredilerden
86.507 41.730 30.095 17.359
Diğer
19.225 12.467 8.515 3.942
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-33.771 -15.555 -13.903 -5.449
Gayri Nakdi Kredilere
-35 -42 0 0
Diğer
-33.736 -15.513 -13.903 -5.449
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 24.837 177 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 52.518 32.079 16.493 20.174
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
384 -1.495 784 -621
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
72.520 24.439 54.584 1.320
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-20.386 9.135 -38.875 19.475
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 150.206 54.814 38.676 18.420
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.219.266 652.336 434.620 261.528
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -391.450 -136.669 -90.413 -73.240
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-19.637 -12.116 -6.544 -3.104
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-136.524 -89.631 -44.524 -31.037
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -168.376 -110.170 -52.120 -38.896
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
503.279 303.750 241.019 115.251
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 503.279 303.750 241.019 115.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -117.089 -61.705 -64.979 -24.512
Cari Vergi Karşılığı
-116.805 -83.458 -57.919 -38.132
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.344 -191 -895 1.582
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
10.060 21.944 -6.165 12.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 386.190 242.045 176.040 90.739
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 386.190 242.045 176.040 90.739
Grubun Karı (Zararı)
386.190 242.045 176.040 90.739
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,22070000 0,19360000 0,10060000 0,07260000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.882.320 3.193.148 5.075.468 1.520.928 2.577.299 4.098.227
Nakit ve Nakit Benzerleri
235.535 2.855.755 3.091.290 337.570 2.456.239 2.793.809
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 228.161 1.931.955 2.160.116 333.810 1.673.503 2.007.313
Bankalar
(2) 7.566 923.800 931.366 4.935 782.736 787.671
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(4) -192 0 -192 -1.175 0 -1.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(3) 1.646.464 308.131 1.954.595 1.183.345 121.017 1.304.362
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.672 0 7.672 4.897 4.897
Diğer Finansal Varlıklar
1.638.792 308.131 1.946.923 1.178.448 121.017 1.299.465
Türev Finansal Varlıklar
(5) 321 29.262 29.583 13 43 56
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
321 29.262 29.583 13 43 56
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
14.994.873 10.118.545 25.113.418 12.565.543 5.173.882 17.739.425
Krediler
(6) 14.079.631 7.571.933 21.651.564 12.274.161 4.969.829 17.243.990
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.415.594 2.047.264 3.462.858 499.781 204.053 703.834
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 0 499.348 499.348 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 499.348 499.348 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-500.352 0 -500.352 -208.399 0 -208.399
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(8) 64.308 0 64.308 4.259 0 4.259
Satış Amaçlı
64.308 0 64.308 4.259 0 4.259
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(9) 46.878 0 46.878 100 0 100
İştirakler (Net)
46.778 0 46.778 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
46.778 0 46.778 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(10) 154.861 0 154.861 52.116 0 52.116
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(11) 106.503 0 106.503 80.396 0 80.396
Ş 0 0 0 0 0 0
Diğer
106.503 0 106.503 80.396 0 80.396
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(12) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(13) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 41.116 0 41.116 49.870 0 49.870
DİĞER AKTİFLER
(15) 198.009 3.229 201.238 161.719 2.691 164.410
VARLIKLAR TOPLAMI
17.488.868 13.314.922 30.803.790 14.434.931 7.753.872 22.188.803
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 9.991.900 10.141.793 20.133.693 8.248.548 6.902.550 15.151.098
ALINAN KREDİLER
(2) 2.790.702 3.262.997 6.053.699 1.391.745 1.970.129 3.361.874
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(3) 24.505 0 24.505 864.414 0 864.414
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(6) 0 0 0 0 6.145 6.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 6.145 6.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 95.017 12.471 107.488 0 415 415
KARŞILIKLAR
(8) 109.315 35.730 145.045 117.948 14.016 131.964
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
27.916 0 27.916 21.640 0 21.640
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
81.399 35.730 117.129 96.308 14.016 110.324
CARİ VERGİ BORCU
(9) 98.200 98.200 53.974 0 53.974
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 300.130 489.307 789.437 0 0 0
Krediler
300.130 489.307 789.437 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(13) 422.259 38.221 460.480 368.202 32.133 400.335
ÖZKAYNAKLAR
(14) 2.991.997 -754 2.991.243 2.218.279 305 2.218.584
Ödenmiş Sermaye
1.750.000 0 1.750.000 1.750.000 0 1.750.000
Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
261.513 0 261.513 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.664 0 1.664 1.473 0 1.473
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.756 -754 8.002 -40.112 305 -39.807
Kar Yedekleri
558.214 0 558.214 158.593 0 158.593
Yasal Yedekler
35.234 0 35.234 9.961 0 9.961
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
490.570 0 490.570 138.256 0 138.256
Diğer Kar Yedekleri
32.410 0 32.410 10.376 0 10.376
Kar veya Zarar
411.850 0 411.850 348.325 0 348.325
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
25.660 0 25.660 25.660 0 25.660
Dönem Net Kâr veya Zararı
386.190 0 386.190 322.665 0 322.665
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
16.824.025 13.979.765 30.803.790 13.263.110 8.925.693 22.188.803


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 5.013.935 7.874.439 12.888.374 4.369.125 8.684.102 13.053.227
GARANTİ VE KEFALETLER
4.682.359 5.920.654 10.603.013 4.070.241 6.213.201 10.283.442
Teminat Mektupları
4.652.934 4.418.039 9.070.973 4.058.895 4.581.471 8.640.366
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
143.245 1.235.732 1.378.977 263.507 1.436.775 1.700.282
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.321.133 0 4.321.133 3.622.754 0 3.622.754
Diğer Teminat Mektupları
188.556 3.182.307 3.370.863 172.634 3.144.696 3.317.330
Banka Kredileri
0 11.448 11.448 0 3.591 3.591
İthalat Kabul Kredileri
0 11.448 11.448 0 3.591 3.591
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
25.320 692.362 717.682 5.584 611.224 616.808
Belgeli Akreditifler
25.320 692.362 717.682 5.584 611.224 616.808
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 798.805 798.805 0 1.010.273 1.010.273
Diğer Kefaletlerimizden
4.105 0 4.105 5.762 6.642 12.404
TAAHHÜTLER
(1) 324.901 111.140 436.041 298.884 59.931 358.815
Cayılamaz Taahhütler
324.901 111.140 436.041 298.884 59.931 358.815
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
34.133 111.140 145.273 28.133 59.931 88.064
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
146.550 0 146.550 102.994 0 102.994
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
10.748 0 10.748 6.925 0 6.925
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
133.470 0 133.470 160.832 0 160.832
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.675 1.842.645 1.849.320 0 2.410.970 2.410.970
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.675 1.842.645 1.849.320 0 2.410.970 2.410.970
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
6.675 1.842.645 1.849.320 0 2.410.970 2.410.970
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.675 934.074 940.749 0 1.204.570 1.204.570
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 908.571 908.571 0 1.206.400 1.206.400
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
25.357.550 3.836.579 29.194.129 19.380.896 2.390.013 21.770.909
EMANET KIYMETLER
2.416.045 1.089.908 3.505.953 1.322.027 752.222 2.074.249
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.925.244 0 1.925.244 919.760 0 919.760
Tahsile Alınan Çekler
411.969 78.568 490.537 361.417 61.070 422.487
Tahsile Alınan Ticari Senetler
66.734 15.118 81.852 39.613 2.604 42.217
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.098 319.543 331.641 1.237 297.828 299.065
Emanet Kıymet Alanlar
0 676.679 676.679 0 390.720 390.720
REHİNLİ KIYMETLER
22.941.505 2.746.671 25.688.176 18.058.869 1.637.791 19.696.660
Menkul Kıymetler
1.139.627 427.711 1.567.338 919.767 442.154 1.361.921
Teminat Senetleri
1.136.417 188.797 1.325.214 1.204.313 156.295 1.360.608
Emtia
1.698.323 449.035 2.147.358 1.286.488 367.493 1.653.981
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.542.590 879.933 16.422.523 12.115.418 105.561 12.220.979
Diğer Rehinli Kıymetler
3.424.548 801.195 4.225.743 2.532.883 566.288 3.099.171
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
30.371.485 11.711.018 42.082.503 23.750.021 11.074.115 34.824.136


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-66.366 -180.082
Alınan Kar Payları
2.367.287 1.244.720
Ödenen Kar Payları
-1.600.249 -778.135
Alınan Temettüler
24.837 177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
71.961 54.197
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.614 9.178
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
55.169 15.751
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-145.401 -97.498
Ödenen Vergiler
-91.346 -45.325
Diğer
-759.238 -583.147
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.579.457 416.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-29.173 -3.607
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-257.642 -256.524
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.358.356 -5.992.370
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
701.418 -14.270
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.343 36.148
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
4.951.299 6.334.642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.186.936 -265.494
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-616.368 577.485
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.513.091 235.928
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.938.863 -498.479
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.198 Değişim: -1,09% Hacim : 25.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.197 22.10.2020 Yüksek 1.216
Açılış: 1.214
7,9432 Değişim: 0,07%
Düşük 7,9317 23.10.2020 Yüksek 7,9458
Açılış: 7,9378
9,3931 Değişim: 0,02%
Düşük 9,3571 23.10.2020 Yüksek 9,3990
Açılış: 9,3915
486,50 Değişim: 0,10%
Düşük 485,70 23.10.2020 Yüksek 486,92
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.