KAP ***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.11.2018 - 17:36

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -588.709 -13.734 13.023.510 1.214.999 24.934.592 99.745.050 99.745.050
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.716.037 22.218.555 -24.934.592 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
294.347 38.646 30.786.993 31.119.986 31.119.986
Dönem Karı (Zararı)
0 30.786.993 30.786.993 30.786.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
294.347 38.646 332.993 332.993
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-19.201.564 -19.201.564 -19.201.564
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -192.055 24.912 13.023.510 4.231.990 30.786.993 111.663.472 111.663.472
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.036.984 41.733.663 -43.770.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.274 -2.563 54.512.391 54.391.554 54.391.554
Dönem Karı (Zararı)
0 0 54.512.391 54.512.391 54.512.391
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.274 -2.563 -120.837 -120.837
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 60.000.000 1.174.392 -275.047 42.583 17.776.531 42.965.653 54.512.391 176.196.503 176.196.503


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.274.876 -27.352.345
Dönem Karı (Zararı)
54.512.391 30.786.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-106.567.220 -63.688.924
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 200.102 217.736
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.870.970 -105.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
214.951 98.707
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.085.921 -204.618
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.596.785 -9.318.621
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.624.785 -9.318.621
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-97.134.266 -59.240.465
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-97.134.266 -59.240.465
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.535.520 -1.978.572
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.535.520 -1.978.572
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 14.370.219 6.736.909
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.303.477 10.253.324
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-547.594 -1.784.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-547.594 -1.784.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.062.110 -1.195.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.062.110 -1.195.024
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.717.613 13.665.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.717.613 13.665.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.804.432 -432.730
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.804.432 -432.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-50.751.352 -22.648.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -78.135 -316.961
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -9.445.389 -4.386.777
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
86.367.245 53.729.869
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
108.247.569 74.096.789
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-21.900.000 -21.013.854
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.324 -125.066
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -69.401
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.324 -55.665
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
26.000 772.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.137.470 -10.040.143
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
18.137.470 9.161.421
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.000.000 -19.201.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.229.839 16.337.381
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.229.839 16.337.381
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.398.317 75.190.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 137.628.156 91.528.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 138.241.785 96.524.631
Finansal Yatırımlar
55.280.419 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
55.280.419 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 55.280.419 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5 17.299.627 16.806.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 19.377 21.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 17.280.250 16.784.754
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.580 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.580
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
536.345 345.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 536.345 345.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
211.361.756 158.169.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.361.756 158.169.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.661.666 2.823.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.661.666 2.823.465
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 13.447.495 9.914.538
Maddi Duran Varlıklar
10 332.085 471.604
Taşıtlar
10 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 299.546 412.896
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 32.539 58.708
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
110.087 164.346
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 110.087 164.346
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 681.516 1.081.709
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.422.358 14.645.171
TOPLAM VARLIKLAR
232.784.114 172.815.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5 46.255.402 38.537.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.557.406 1.152.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 44.697.996 37.384.937
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
2.545.788 1.410.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.545.788 1.410.963
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 4.495.069 2.939.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
815.012 703.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 815.012 703.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.144.955 3.342.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.144.955 3.342.237
ARA TOPLAM
55.256.226 46.933.896
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.256.226 46.933.896
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.331.385 1.076.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.331.385 1.076.295
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.331.385 1.076.295
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.587.611 48.010.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
176.196.503 124.804.949
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -232.464 -111.627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-275.047 -156.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-275.047 -156.773
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
42.583 45.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.776.531 15.739.547
Yasal Yedekler
15 17.776.531 15.739.547
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 42.965.653 4.231.990
Net Dönem Karı veya Zararı
54.512.391 43.770.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
176.196.503 124.804.949
TOPLAM KAYNAKLAR
232.784.114 172.815.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 784.024.136 664.707.528 314.646.125 232.567.255
Satışların Maliyeti
16 -722.783.125 -622.895.155 -294.162.572 -216.709.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.241.011 41.812.373 20.483.553 15.858.050
BRÜT KAR (ZARAR)
61.241.011 41.812.373 20.483.553 15.858.050
Genel Yönetim Giderleri
17 -14.556.647 -12.966.491 -5.005.703 -3.662.449
Pazarlama Giderleri
17 -6.440.819 -3.656.225 -2.083.577 -1.406.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 7.264.997 1.673.225 2.173.886 556.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -770.157 -1.225.973 183.960 -181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.738.385 25.636.909 15.752.119 11.345.829
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 3.535.520 2.725.572 1.243.982 983.264
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.273.905 28.362.481 16.996.101 12.329.093
Finansman Gelirleri
19 18.624.785 9.197.241 8.019.849 3.601.229
Finansman Giderleri
19 -16.080 -35.820 248.419 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
68.882.610 37.523.902 25.264.369 15.930.322
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.370.219 -6.736.909 -5.271.606 -3.140.855
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -13.940.458 -7.271.493 -4.982.785 -3.103.685
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -429.761 534.584 -288.821 -37.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
54.512.391 30.786.993 19.992.763 12.789.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
54.512.391 30.786.993 19.992.763 12.789.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.512.391 30.786.993 19.992.763 12.789.467
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,09085000 0,05131000 0,03330000 0,02130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-120.837 332.993 -92.923 -103.492
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-147.842 367.934 -111.525 -127.883
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.563 38.646 -3.703 -1.185
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.563 38.646 -3.703 -1.185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.568 -73.587 22.305 25.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.568 -73.587 22.305 25.576
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-120.837 332.993 -92.923 -103.492
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.391.554 31.119.986 19.899.840 12.685.975
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.391.554 31.119.986 19.899.840 12.685.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719962


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.394 Değişim: -0,13% Hacim : 6.592 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.349 22.08.2019 Yüksek 96.117
Açılış: 95.730
5,7597 Değişim: 0,80%
Düşük 5,7094 22.08.2019 Yüksek 5,7903
Açılış: 5,7138
6,3941 Değişim: 0,87%
Düşük 6,3370 22.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3387
277,91 Değişim: 0,70%
Düşük 275,72 22.08.2019 Yüksek 279,00
Açılış: 275,98
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.