***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 22:20

***ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -588.709 -13.734 0 1.214.999 24.934.592 99.745.050 99.745.050
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
24.934.592 -24.934.592 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
396.654 39.831 17.997.526 18.434.011 18.434.011
Dönem Karı (Zararı)
0 17.997.526 17.997.526 17.997.526
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
396.654 39.831 436.485 436.485
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -192.055 26.097 13.023.510 26.149.591 17.997.526 118.179.061 118.179.061
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -156.773 45.146 15.739.547 4.231.990 43.770.647 124.804.949 124.804.949
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.036.984 41.733.663 -43.770.647 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.054 1.140 34.519.628 34.491.714 34.491.714
Dönem Karı (Zararı)
0 0 34.519.628 34.519.628 34.519.628
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.054 1.140 -27.914 -27.914
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 1.174.392 -185.827 46.286 17.776.531 42.965.653 34.519.628 156.296.663 156.296.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.388.632 -16.351.573
Dönem Karı (Zararı)
34.519.628 17.997.526
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-62.888.945 -41.233.720
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 139.926 151.748
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-860.426 -88.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
103.492 19.664
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-963.918 -108.609
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.780.026 -5.658.022
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.780.026 -5.658.022
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-58.195.494 -37.492.247
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-58.195.494 -37.492.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.291.538 -1.742.308
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-2.291.538 -1.742.308
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 9.098.613 3.596.054
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.029.728 9.488.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.615.486 3.893.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.615.486 3.893.796
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.477 -169.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-181.477 -169.743
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.385.589 7.114.343
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.385.589 7.114.343
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.789.870 -1.350.157
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.789.870 -1.350.157
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.339.589 -13.747.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 0 -161.198
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -5.049.043 -2.442.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.900.245 34.373.309
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
68.156.569 48.171.874
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-21.250.000 -13.703.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.324 -95.565
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -69.401
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.324 -26.164
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.340.437 5.560.192
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Faiz
10.340.437 5.560.192
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.852.050 23.581.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.852.050 23.581.928
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 96.398.317 75.190.881
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 124.250.367 98.772.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 124.816.270 96.524.631
Finansal Yatırımlar
55.782.647 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
55.782.647 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 55.782.647 44.493.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
5 15.190.547 16.806.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 20.857 21.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.169.690 16.784.754
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
956 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 956
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
345.676 345.583
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 345.676 345.583
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
196.136.096 158.169.969
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
196.136.096 158.169.969
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
4 189.509 189.509
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.996.630 2.823.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.996.630 2.823.465
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 12.207.216 9.914.538
Maddi Duran Varlıklar
376.038 471.604
Taşıtlar
10 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 334.833 412.896
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 41.205 58.708
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
126.310 164.346
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 126.310 164.346
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 948.032 1.081.709
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.843.735 14.645.171
TOPLAM VARLIKLAR
212.979.831 172.815.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
5 45.923.378 38.537.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 4.011.121 1.152.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 41.912.257 37.384.937
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
2.560.349 1.410.963
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.560.349 1.410.963
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.908.630 2.939.256
Kısa Vadeli Karşılıklar
822.620 703.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 822.620 703.651
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.259.350 3.342.237
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.259.350 3.342.237
ARA TOPLAM
55.474.327 46.933.896
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.474.327 46.933.896
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.208.841 1.076.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.208.841 1.076.295
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.208.841 1.076.295
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.683.168 48.010.191
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.296.663 124.804.949
Ödenmiş Sermaye
15 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.174.392 1.174.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -139.541 -111.627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-185.827 -156.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-185.827 -156.773
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
46.286 45.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.776.531 15.739.547
Yasal Yedekler
15 17.776.531 15.739.547
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 42.965.653 4.231.990
Net Dönem Karı veya Zararı
34.519.628 43.770.647
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
156.296.663 124.804.949
TOPLAM KAYNAKLAR
212.979.831 172.815.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 469.378.011 432.140.273 227.748.646 187.511.198
Satışların Maliyeti
16 -428.620.553 -406.185.950 -207.058.302 -175.142.690
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
40.757.458 25.954.323 20.690.344 12.368.508
BRÜT KAR (ZARAR)
40.757.458 25.954.323 20.690.344 12.368.508
Genel Yönetim Giderleri
17 -9.550.944 -9.304.042 -5.032.130 -4.436.632
Pazarlama Giderleri
17 -4.357.242 -2.250.035 -2.413.336 -1.165.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 5.091.111 1.116.626 398.218 52.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -954.117 -1.225.792 -183.997 -1.001.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.986.266 14.291.080 13.459.099 5.817.957
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 2.291.538 1.742.308 1.170.158 198.082
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.277.804 16.033.388 14.629.257 6.016.039
Finansman Gelirleri
19 10.604.936 5.596.012 6.046.971 3.063.187
Finansman Giderleri
19 -264.499 -35.820 270.001 1.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.618.241 21.593.580 20.946.229 9.081.140
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.098.613 -3.596.054 -4.348.089 -1.756.537
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -8.957.673 -4.167.808 -4.230.468 -2.177.587
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -140.940 571.754 -117.621 421.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.519.628 17.997.526 16.598.140 7.324.603
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.519.628 17.997.526 16.598.140 7.324.603
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.519.628 17.997.526 16.598.140 7.324.603
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,05750000 0,30000000 0,02770000 0,12210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-27.914 436.485 3.963 -2.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.317 495.817 5.170 -2.107
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.140 39.831 -173 -901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.140 39.831 -173 -901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.263 -99.163 -1.034 422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.263 -99.163 -1.034 422
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.914 436.485 3.963 -2.586
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.491.714 18.434.011 16.602.103 7.322.017
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.491.714 18.434.011 16.602.103 7.322.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703749


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.248 Değişim: -0,93% Hacim : 2.829 Mio.TL Son veri saati : 15:01
Düşük 95.202 25.04.2019 Yüksek 96.457
Açılış: 96.351
5,9490 Değişim: 1,30%
Düşük 5,8632 25.04.2019 Yüksek 5,9643
Açılış: 5,8727
6,6301 Değişim: 1,11%
Düşük 6,5429 25.04.2019 Yüksek 6,6485
Açılış: 6,5571
244,11 Değişim: 1,30%
Düşük 240,52 25.04.2019 Yüksek 244,93
Açılış: 240,99

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.