KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2020 - 17:57
KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 14.468.291 24.121.576
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.468.291 24.121.576
BRÜT KAR (ZARAR)
14.468.291 24.121.576
Genel Yönetim Giderleri
17 -5.929.050 -3.343.816
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 64.415 35.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -39.474 -68.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.564.182 20.744.772
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.690.975 453.232
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.255.157 21.198.004
Finansman Gelirleri
21 0 767.665
Finansman Giderleri
21 -113.520 -68.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.141.637 21.897.005
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.478.282 -4.832.365
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.662.785 -616.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -815.497 -4.216.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.663.355 17.064.640
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.663.355 17.064.640
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.663.355 17.064.640
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.369.331 7.835.056
Dönem Karı (Zararı)
8.663.355 17.064.640
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.591.243 4.995.336
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 251.633 157.909
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.825.970 11.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 93.349 11.815
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.732.621 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
113.520 68.664
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 113.520 68.664
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.478.282 4.832.365
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-78.162 -75.417
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -78.162 -75.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.564.425 -12.545.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.541.214 -12.776.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.702.762 -12.362.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
161.548 -413.900
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.154 -324
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
324 -324
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.478 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.195 -31.215
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.836 91.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.657 2.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-93.179 88.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.082.220 126.514
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.246 44.468
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.246 44.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.690.173 9.514.093
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.320.842 -1.679.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.789.414 -5.947.775
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.341.124 -5.304.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
488.051 287.526
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
488.051 287.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-936.341 -930.560
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -928.520 -908.977
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.821 -21.583
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.926.062 -1.495.475
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
222.466 -10.311
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
222.466 -10.311
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25.581 0
Ödenen Temettüler
15 -2.060.589 -1.416.500
Ödenen Faiz
-113.520 -68.664
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.145 391.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-346.145 391.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
425.809 34.003
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.664 425.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.664 425.809
Finansal Yatırımlar
5 12.233.738 6.892.614
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 12.233.738 6.892.614
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
5 12.233.738 6.892.614
Ticari Alacaklar
23.411.012 19.609.683
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 23.165.924 19.195.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 245.088 413.900
Diğer Alacaklar
3 1.478 324
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
324
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.478
Peşin Ödenmiş Giderler
9 76.645 69.450
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 76.645 69.450
ARA TOPLAM
35.802.537 26.997.880
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.802.537 26.997.880
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 1.159.983 881.123
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 104.718 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 17.308 21.349
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.282.009 902.472
TOPLAM VARLIKLAR
37.084.546 27.900.352
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
142.684 11.470
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
142.684 11.470
Banka Kredileri
8 10.336 11.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 132.348
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
289.109 153.367
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
289.109 153.367
Banka Kredileri
8 289.109 153.367
Ticari Borçlar
67.074 162.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 2.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 67.074 160.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.297.022 214.802
Diğer Borçlar
53.185 54.431
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 53.185 54.431
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 375.283 33.340
Kısa Vadeli Karşılıklar
54.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 54.824
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
2.279.181 630.320
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.279.181 630.320
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
159.498 71.640
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
159.498 71.640
Banka Kredileri
8 159.498 71.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.634 27.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 59.634 27.004
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 5.028.949 4.214.322
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.248.081 4.312.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.527.262 4.943.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.557.284 22.957.066
Ödenmiş Sermaye
3.000.000 3.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.844 -2.872
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.844 -2.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.844 -2.872
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
629.292 318.198
Yasal Yedekler
629.292 318.198
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.262.793 2.577.100
Net Dönem Karı veya Zararı
8.663.355 17.064.640
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.557.284 22.957.066
TOPLAM KAYNAKLAR
37.084.546 27.900.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -621 0 -513.326 4.825.124 7.311.177 7.311.177
Transferler
318.198 4.506.926 -4.825.124 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17.064.640 17.064.640 17.064.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.251 -2.251 -2.251
Kar Payları
-1.416.500 -1.416.500 -1.416.500
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 -2.872 318.198 2.577.100 17.064.640 22.957.066 22.957.066
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 -2.872 318.198 2.577.100 17.064.640 22.957.066 22.957.066
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-7.264 -7.264 -7.264
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
3.000.000 -2.872 318.198 2.569.836 17.064.640 22.949.802 22.949.802
Transferler
311.094 16.753.546 -17.064.640 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
8.663.355 8.663.355 8.663.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.716 4.716 4.716
Kar Payları
-2.060.589 -2.060.589 -2.060.589
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 1.844 629.292 17.262.793 8.663.355 29.557.284 29.557.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.663.355 17.064.640
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.716 -2.251
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 5.895 -2.886
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.179 635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.179 635
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.716 -2.251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.668.071 17.062.389
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.668.071 17.062.389http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814866


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 3,25% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8284 Değişim: -0,04%
Düşük 7,8175 02.12.2020 Yüksek 7,8404
Açılış: 7,8314
9,4461 Değişim: -0,10%
Düşük 9,4188 02.12.2020 Yüksek 9,4690
Açılış: 9,4552
456,38 Değişim: -0,10%
Düşük 455,29 02.12.2020 Yüksek 457,72
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.