KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.11.2019 - 17:23
KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420 39.817.420
Transferler
792.133 15.059.318 -15.851.451 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.294 14.198.880 14.188.586 14.188.586
Dönem Sonu Bakiyeler
13 12.500.000 110.008 3.125.874 24.071.244 14.198.880 54.006.006 54.006.006
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332
Transferler
1.042.800 19.765.834 -20.808.634 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.074 26.959.005 26.928.931 26.928.931
Dönem Sonu Bakiyeler
13 12.500.000 117.506 4.168.674 43.837.078 26.959.005 87.582.263 87.582.263


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.372.066 12.633.245
Dönem Karı (Zararı)
26.959.005 14.198.880
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
679.900 -799.556
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 790.775 313.591
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
674.343 729.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.422.948 -6.044.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -8.422.948 -6.044.062
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 7.592.408 4.032.232
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
45.322 168.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.898.604 -2.877.122
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-483.791 -3.691.610
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.121.968 1.821.283
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.607.212 1.922.302
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-514.756 -101.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.584.878 -150.831
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.094 -425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.548.784 -150.406
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-400.345 142.763
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-366.320 -46.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-369.464 169.198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.144 -215.633
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
208.755 57.440
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.849.943 -1.009.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.740.301 10.522.202
Alınan Faiz
8.375.798 5.133.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -10.007 -14.361
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -4.734.026 -3.007.919
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.757.584 3.483.733
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
25.363.119 35.738.203
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-26.229.904 -32.219.632
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 20.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-627.881 -34.838
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -627.881 -34.838
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -33.282.918 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.385.518 16.116.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.385.518 16.116.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 59.402.941 36.970.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 53.017.423 53.087.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 53.250.012 59.587.380
Finansal Yatırımlar
1.477.826 172.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.477.826 172.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 1.477.826 172.572
Ticari Alacaklar
6 5.813.706 3.691.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 5.026.452 3.419.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
787.254 272.498
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
7 462.950 21.316
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 53.564 17.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
409.386 3.846
Peşin Ödenmiş Giderler
10 600.804 200.459
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 337.530 145.305
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 263.274 55.154
ARA TOPLAM
61.605.298 63.673.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
61.605.298 63.673.465
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.742 5.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.742 5.090
Maddi Duran Varlıklar
8 1.037.853 424.516
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 441.932 333.107
Mobilya ve Demirbaşlar
8 207.578 49.649
Özel Maliyetler
8 370.808 41.760
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 17.535
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 2.978.791 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 30.765.522 114.034
Şerefiye
9 30.723.063 114.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 42.459 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 389.377 242.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.176.285 786.389
TOPLAM VARLIKLAR
96.781.583 64.459.854
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
593.074
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
416.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.2.1 416.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
176.567
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.2.1 176.567
Ticari Borçlar
6 608.032 974.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 363.840 733.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
244.192 241.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 521.950 313.195
Diğer Borçlar
7 329.773 220.858
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
940 912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
328.833 219.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.997.492 1.355.336
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.231.327 670.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 362.218 194.931
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
12 869.109 475.622
ARA TOPLAM
6.281.648 3.534.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.281.648 3.534.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.541.882
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.194.320
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.2.1 2.194.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
347.562
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.2.1 347.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 375.790 272.228
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.917.672 272.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.199.320 3.806.522
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.582.263 60.653.332
Ödenmiş Sermaye
13 12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 117.506 147.580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.168.674 3.125.874
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 4.168.674 3.125.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 43.837.078 24.071.244
Net Dönem Karı veya Zararı
26.959.005 20.808.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.582.263 60.653.332
TOPLAM KAYNAKLAR
96.781.583 64.459.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 41.962.701 23.060.962 17.970.280 7.556.150
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.962.701 23.060.962 17.970.280 7.556.150
BRÜT KAR (ZARAR)
41.962.701 23.060.962 17.970.280 7.556.150
Genel Yönetim Giderleri
17 -15.832.021 -10.897.990 -5.201.087 -3.676.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 797.087 650.064 52.374 43.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -396.408 -625.986 306.336 -27.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.531.359 12.187.050 13.127.903 3.896.278
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.531.359 12.187.050 13.127.903 3.896.278
Finansman Gelirleri
16 8.422.948 6.044.062 2.490.353 2.510.149
Finansman Giderleri
-402.894 0 -161.954
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20 34.551.413 18.231.112 15.456.302 6.406.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.592.408 -4.032.232 -3.807.383 -1.410.513
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.731.518 -4.229.872 -3.742.082 -1.478.238
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 139.110 197.640 -65.301 67.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.959.005 14.198.880 11.648.919 4.995.914
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.959.005 14.198.880 11.648.919 4.995.914
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
26.959.005 14.198.880 11.648.919 4.995.914
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.074 -10.294 -17.872 -14.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -37.592 -12.867 -22.340 -18.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.518 2.573 4.468 3.717
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
7.518 2.573 4.468 3.717
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.074 -10.294 -17.872 -14.872
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.928.931 14.188.586 11.631.047 4.981.042
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.928.931 14.188.586 11.631.047 4.981.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798957


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.