KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.11.2018 - 17:16

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 12.500.000 -116.165 1.674.856 4.089.007 8.581.804 26.729.502 0 26.729.502
Transferler
658.885 7.922.919 -8.581.804 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
155.204 10.838.659 10.993.863 10.993.863
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
12 12.500.000 39.039 2.333.741 9.011.926 10.838.659 34.723.365 34.723.365
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420 39.817.420
Transferler
792.133 15.059.318 -15.851.451
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.294 14.198.880 14.188.586 14.188.586
Dönem Sonu Bakiyeler
12 12.500.000 110.008 3.125.874 24.071.244 14.198.880 54.006.006 54.006.006


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.535.245 12.632.430
Dönem Karı (Zararı)
14.198.880 10.838.659
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-799.556 602.201
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 313.591 337.665
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
168.773 222.314
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
168.773 222.314
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
729.910 114.771
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
729.910 114.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.044.062 -2.724.158
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -6.044.062 -2.724.158
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.032.232 2.651.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.975.122 659.326
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.691.610 -433.314
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.821.283 1.107.629
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.922.302 1.107.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-101.019 -6
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.831 -11.555
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-425 16
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-150.406 -11.571
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
142.763 -37.506
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.435 247.664
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
169.198 168.678
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-215.633 78.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
57.440 7.694
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.107.732 -221.286
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.107.732 -221.286
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.424.202 12.100.186
Alınan Faiz
5.133.323 2.596.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -14.361 -90.357
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -3.007.919 -1.974.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.483.733 112.819
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
35.738.203 300.025
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-32.219.632
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.838 -187.206
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -34.838 -58.813
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -128.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.000.000
Ödenen Temettüler
0 -3.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.018.978 9.745.249
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.018.978 9.745.249
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.970.892 24.410.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 52.989.870 34.155.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 53.977.541 37.047.824
Finansal Yatırımlar
4 170.755 166.489
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 170.755 166.489
Ticari Alacaklar
5 2.088.938 3.910.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 1.973.475 3.895.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
115.463 14.444
Diğer Alacaklar
6 17.556 11.403
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 3.080 2.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.476 8.748
Peşin Ödenmiş Giderler
9 148.683 291.446
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
57.561 151.427
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
91.122 140.019
ARA TOPLAM
56.403.473 41.427.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.403.473 41.427.383
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 5.090 5.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.090 5.090
Maddi Duran Varlıklar
7 451.576 539.670
Tesis, Makine ve Cihazlar
354.590 404.205
Mobilya ve Demirbaşlar
48.272 66.119
Özel Maliyetler
48.714 69.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 166.513 357.172
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
166.513 357.172
Peşin Ödenmiş Giderler
9 144.678
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
143.126
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.552
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 374.961 174.748
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.142.818 1.076.680
TOPLAM VARLIKLAR
57.546.291 42.504.063
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 305.435 351.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 176.471 7.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
128.964 344.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 326.495 269.055
Diğer Borçlar
141.763 220.497
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 141.763 220.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.221.953 1.016.131
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.250.050 601.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 183.186 117.766
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.066.864 484.011
ARA TOPLAM
3.245.696 2.459.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.245.696 2.459.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 294.589 227.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
294.589 227.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.540.285 2.686.643
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.006.006 39.817.420
Ödenmiş Sermaye
12 12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 110.008 120.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 110.008 120.302
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 110.008 120.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.125.874 2.333.741
Yasal Yedekler
12 3.125.874 2.333.741
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 24.071.244 9.011.926
Net Dönem Karı veya Zararı
12 14.198.880 15.851.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.006.006 39.817.420
TOPLAM KAYNAKLAR
57.546.291 42.504.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 23.060.962 19.897.621 7.556.150 6.590.780
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.060.962 19.897.621 7.556.150 6.590.780
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
23.060.962 19.897.621 7.556.150 6.590.780
Genel Yönetim Giderleri
16 -10.897.990 -9.758.683 -3.676.205 -3.241.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 650.064 643.894 43.672 571.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -527.986 -16.722 -1.339 -655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.285.050 10.766.110 3.922.278 3.919.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.285.050 10.766.110 3.922.278 3.919.708
Finansman Gelirleri
15 6.044.062 2.724.158 2.510.149 991.125
Finansman Giderleri
15 -98.000 -26.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.231.112 13.490.268 6.406.427 4.910.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.032.232 -2.651.609 -1.410.513 -961.445
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.229.872 -2.754.641 -1.478.238 -941.183
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 197.640 103.032 67.725 -20.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.198.880 10.838.659 4.995.914 3.949.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.198.880 10.838.659 4.995.914 3.949.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.198.880 10.838.659 4.995.914 3.949.388
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.294 155.204 -14.872 -4.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -12.867 194.005 -18.589 -5.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.573 -38.801 3.717 1.190
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
2.573 -38.801 3.717 1.190
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.294 155.204 -14.872 -4.758
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.188.586 10.993.863 4.981.042 3.944.630
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.188.586 10.993.863 4.981.042 3.944.630http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719951


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5795 Değişim: 0,24%
Düşük 5,5297 17.08.2019 Yüksek 5,5873
Açılış: 5,5664
6,1893 Değişim: -0,08%
Düşük 6,1374 17.08.2019 Yüksek 6,2013
Açılış: 6,1941
271,49 Değişim: -0,43%
Düşük 268,58 16.08.2019 Yüksek 273,63
Açılış: 272,67

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.