KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 17:47
8.581.804 26.729.502
Transferler
8.581.804 -8.581.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
159.962 6.889.271 7.049.233
Dönem Sonu Bakiyeler
12 12.500.000 43.797 1.674.856 12.670.811 6.889.271 33.778.735 33.778.735
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420
Transferler
792.133 15.059.318 -15.851.451
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.578 9.202.966 9.207.544
Dönem Sonu Bakiyeler
12 12.500.000 124.880 3.125.874 24.071.244 9.202.966 49.024.964 49.024.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.091.961 7.589.047
Dönem Karı (Zararı)
9.202.966 6.889.271
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.202.966 6.889.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-63.447 465.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 220.529 221.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
463.989 222.555
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -3.533.913 -1.733.033
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.621.719 1.690.164
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
164.229 64.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
224.297 -145.502
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
344.603 -86.313
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
935.053 -104.224
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.043.858 -104.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-108.805 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.322 11.782
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-425 8.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.747 3.590
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
58.268 101.836
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.216 -17.306
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
626 -85.093
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.842 67.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26.419 128.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.043.152 -179.449
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.363.816 7.209.528
Alınan Faiz
3.328.023 1.451.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -14.361 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -1.585.517 -1.072.254
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-527.178 -66.925
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
18.006.316 103.418
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-18.513.223 10.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.271 -181.068
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -20.271 -52.675
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -128.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.564.783 7.522.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.564.783 7.522.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.970.892 24.410.632
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 47.535.675 31.932.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 47.818.497 37.047.824
Finansal Yatırımlar
4 164.564 166.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 164.564 166.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
5 2.975.168 3.910.221
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 2.851.919 3.895.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
123.249 14.444
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
6 6.089 11.403
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 3.080 2.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.009 8.748
Peşin Ödenmiş Giderler
9 233.178 291.446
ARA TOPLAM
51.197.496 41.427.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.197.496 41.427.383
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 5.090 5.090
Maddi Duran Varlıklar
7 476.868 539.670
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 366.915 404.205
Mobilya ve Demirbaşlar
7 54.286 66.119
Özel Maliyetler
7 55.667 69.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 219.716 357.172
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 219.716 357.172
Peşin Ödenmiş Giderler
992 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 303.519 174.748
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.006.185 1.076.680
TOPLAM VARLIKLAR
52.203.681 42.504.063
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 250.654 351.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 7.899 7.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
242.755 344.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 295.474 269.055
Diğer Borçlar
6 187.754 220.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 1.166.117 1.016.131
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.029.491 601.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 217.457 117.766
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 812.034 484.011
ARA TOPLAM
2.929.490 2.459.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.929.490 2.459.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 249.227 227.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 249.227 227.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
249.227 227.313
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.178.717 2.686.643
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.024.964 39.817.420
Ödenmiş Sermaye
12 12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12 124.880 120.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 3.125.874 2.333.741
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 24.071.244 9.011.926
Net Dönem Karı veya Zararı
9.202.966 15.851.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.024.964 39.817.420
TOPLAM KAYNAKLAR
52.203.681 42.504.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 15.504.812 13.306.841 7.893.384 6.694.098
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.504.812 13.306.841 7.893.384 6.694.098
BRÜT KAR (ZARAR)
15.504.812 13.306.841 7.893.384 6.694.098
Genel Yönetim Giderleri
16 -7.221.785 -6.516.908 -3.677.800 -3.475.343
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 606.392 72.536 108.988 45.915
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -526.647 -16.067 -51.184 209
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.362.772 6.846.402 4.273.388 3.264.879
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.362.772 6.846.402 4.273.388 3.264.879
Finansman Gelirleri
15 3.533.913 1.733.033 1.730.891 948.975
Finansman Giderleri
15 -72.000 3.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.824.685 8.579.435 6.007.279 4.213.854
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.621.719 -1.690.164 -1.307.847 -842.712
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.751.634 -1.813.458 -1.410.772 -879.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 129.915 123.294 102.925 36.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.202.966 6.889.271 4.699.432 3.371.142
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.202.966 6.889.271 4.699.432 3.371.142
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.202.966 6.889.271 4.699.432 3.371.142
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.578 159.962 9.850 -3.622
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.578 159.962 9.850 -3.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10 5.722 199.953 12.312 -4.527
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-1.144 -39.991 -2.462 905
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.578 159.962 9.850 -3.622
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.207.544 7.049.233 4.709.282 3.367.520
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.207.544 7.049.233 4.709.282 3.367.520http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702775


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.118 Değişim: -0,03% Hacim : 7.797 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.369 11.11.2019 Yüksek 103.841
Açılış: 102.922
5,7700 Değişim: -0,07%
Düşük 5,7689 12.11.2019 Yüksek 5,7763
Açılış: 5,7739
6,3712 Değişim: 0,00%
Düşük 6,3639 12.11.2019 Yüksek 6,3776
Açılış: 6,3712
270,23 Değişim: 0,02%
Düşük 270,00 12.11.2019 Yüksek 270,43
Açılış: 270,18
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.