KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 18:47
KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.044.857 -767 105.010 -107.466 7.897 -886.383 -263.407 752.589 -611 751.978
Transferler
0 0 0 -60.127 0 0 0 0 -203.280 263.407 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 37.401 -1.165 41.385 -359.359 0 0 -4.034 -285.772 -469 -286.241
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.034 -4.034 -469 -4.503
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 37.401 -1.165 41.385 -359.359 0 0 0 -281.738 0 -281.738
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.932 146.395 -466.825 7.897 -1.090.663 -4.034 465.817 -1.080 464.737
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
750.000 102.575 273 1.022.131 -1.932 146.395 -466.825 7.897 -1.090.663 -4.034 465.817 -1.080 464.737
Transferler
0 0 0 -56.460 0 0 0 0 52.426 4.034 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.454 45.818 -128.214 0 0 51.925 -32.925 -350 -33.275
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.925 51.925 -350 51.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.454 45.818 -128.214 0 0 0 -84.850 0 -84.850
Sermaye Arttırımı
1.250.000 0 643 0 0 0 0 0 0 0 1.250.643 0 1.250.643
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 102.575 916 965.671 -4.386 192.213 -595.039 7.897 -1.038.237 51.925 1.683.535 -1.430 1.682.105


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
505.392 -203.383
Dönem Karı (Zararı)
51.575 -4.503
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
51.575 -4.503
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
781.631 171.311
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25,26 280.291 199.164
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
45.894 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26 45.894 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-28.145 161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.445 159
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-31.590 2
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
285.992 383.894
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26, 28 -143.275 -74.784
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26, 28 421.017 458.420
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 8.250 395
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 0 -137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
360.646 -264.642
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.460 -16.430
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 13.460 -16.430
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.096 884
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-20.096 884
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 59.849 -94.397
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-30.000 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.641 -7.304
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 20.641 -7.304
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 49.855 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-256.756 -30.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-297.207 -361.218
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
100 -100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.535 -29.178
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.480 -16.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
85.015 -13.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.379 -279.204
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.804 -278.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.575 -746
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-489.131 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.490 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
411.563 9.997
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.305 -58.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
420.868 68.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.438 258
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
66.438 258
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.843 -62.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-63.943 -57.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-179.900 -5.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
535.999 -194.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20 -2.836 -1.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.771 -7.491
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.269.935 -460.693
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -1.217.599 -1.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.704 53.717
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.704 53.717
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.097.505 -513.410
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.080.292 -506.965
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.213 -6.445
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.465 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.001.810 590.421
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.643 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.250.643 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 3.076.252 1.589.311
Kredilerden Nakit Girişleri
2.407.369 1.429.311
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
440.400 160.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
228.483 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.514.564 -912.840
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.296.214 -806.495
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-218.350 -106.345
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 295.197
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-377.411 0
Ödenen Faiz
-425.837 -340.769
Alınan Faiz
25.731 20.201
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-33.004 -60.679
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
237.267 -73.655
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
237.267 -73.655
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 80.303 153.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 317.570 80.303


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 335.085 98.160
Finansal Yatırımlar
0 100
Diğer Finansal Yatırımlar
14 0 100
Ticari Alacaklar
327.060 148.578
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 55.249 20.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 271.811 127.809
Diğer Alacaklar
1.167.897 903.308
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 1.141.843 896.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 26.054 6.783
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 130.999 0
Türev Araçlar
19 1.706 0
Stoklar
10 16.490 0
Peşin Ödenmiş Giderler
55.095 26.338
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 55.095 26.338
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 10.812 7.416
Diğer Dönen Varlıklar
301.423 46.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 301.423 46.164
ARA TOPLAM
2.346.567 1.230.064
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
13 0 67.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.346.567 1.297.203
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
246 246
Diğer Finansal Yatırımlar
14 246 246
Diğer Alacaklar
787.315 730.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
29 787.161 730.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 154 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
6 508.335 0
Türev Araçlar
19 31.603 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 258.379 194.222
Maddi Duran Varlıklar
5.421.465 4.385.368
Arazi ve Arsalar
16 57.459 50.054
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 131.268 133.162
Binalar
16 32.691 33.528
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 4.455.405 3.591.411
Taşıtlar
16 826 761
Mobilya ve Demirbaşlar
16 15.209 14.505
Özel Maliyetler
16 7.452 671
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16 721.155 561.276
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.672.552 24.577
Şerefiye
3 402.237 0
Diğer Haklar
17 1.266.701 22.199
Lisanslar
17 3.614 2.378
Peşin Ödenmiş Giderler
5.833 69.625
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 5.833 69.625
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 170.907 110.794
Diğer Duran Varlıklar
72.427 28.813
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
11 72.427 28.813
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.929.062 5.544.041
TOPLAM VARLIKLAR
11.275.629 6.841.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
811.328 672.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
811.328 672.102
Banka Kredileri
7 808.293 672.102
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 3.035 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.618.288 1.274.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.618.288 1.274.623
Banka Kredileri
7 1.177.825 1.036.801
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 308.102 237.822
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 132.361 0
Ticari Borçlar
893.894 301.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 98.366 107.671
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 795.528 193.756
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.718 486
Diğer Borçlar
433.993 77.603
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 145.194 77.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 288.799 91
Türev Araçlar
19 5.639 10.235
Ertelenmiş Gelirler
148.533 4.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
21 148.533 4.708
Kısa Vadeli Karşılıklar
46.864 451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 4.327 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 42.537 451
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.621 4.997
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 55.621 4.997
ARA TOPLAM
4.021.878 2.346.632
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.021.878 2.346.632
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.954.148 3.409.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.954.148 3.409.200
Banka Kredileri
7 4.509.972 3.201.866
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 25.448 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 242.688 107.334
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 176.040 100.000
Ticari Borçlar
0 6.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 6.229
Diğer Borçlar
319.420 568.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 291.967 567.875
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 27.453 245
Türev Araçlar
19 34.342 11.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.949 985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 12.949 985
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 250.787 33.392
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.571.646 4.029.875
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.593.524 6.376.507
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.683.535 465.817
Ödenmiş Sermaye
22 2.000.000 750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 102.575 102.575
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 916 273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
961.285 1.020.199
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
961.285 1.020.199
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
965.671 1.022.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.386 -1.932
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-402.826 -320.430
Yabancı Para Çevrim Farkları
192.213 146.395
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-595.039 -466.825
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-595.039 -466.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.897 7.897
Yasal Yedekler
22 7.897 7.897
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.038.237 -1.090.663
Net Dönem Karı veya Zararı
51.925 -4.034
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.430 -1.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.682.105 464.737
TOPLAM KAYNAKLAR
11.275.629 6.841.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 3.871.190 1.223.594
Satışların Maliyeti
25 -3.077.003 -954.974
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
794.187 268.620
BRÜT KAR (ZARAR)
794.187 268.620
Genel Yönetim Giderleri
25 -105.988 -45.386
Pazarlama Giderleri
25 -127.005 -9.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 147.774 33.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -168.157 -14.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
540.811 233.766
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 0 7.461
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -70.496 -157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 20.096 -884
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
490.411 240.186
Finansman Gelirleri
28 314.491 362.146
Finansman Giderleri
28 -693.478 -701.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
111.424 -98.900
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-59.849 94.397
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -16.959 -75
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -42.890 94.472
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.575 -4.503
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.575 -4.503
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-350 -469
Ana Ortaklık Payları
51.925 -4.034
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (TL) 30 0,00029000 -0,00005000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.454 36.236
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 46.752
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.068 -1.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
614 -9.060
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -9.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
614 291
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-82.396 -317.974
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.818 41.385
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
45.818 41.385
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-160.268 -449.199
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-160.268 -449.199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.054 89.840
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
32.054 89.840
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-84.850 -281.738
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.275 -286.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-350 -469
Ana Ortaklık Payları
-32.925 -285.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,34% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.323 25.11.2020 Yüksek 1.342
Açılış: 1.330
7,9126 Değişim: -1,16%
Düşük 7,9040 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4312 Değişim: -0,98%
Düşük 9,4173 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
459,92 Değişim: -1,14%
Düşük 458,85 25.11.2020 Yüksek 467,35
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.