***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

16.05.2018 - 15:51

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/05/2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: İlgili lisans bölgesinde doğal gaz dağıtımı , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: İlgili lisans bölgesinde doğal gaz dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: 63.500.000 TL , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: 32.500.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
EPDK onayını takiben tamamlanacaktır
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
Satın alma bedelleri devralma tarihinden itibaren 1 yıl içinde nakden ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: 63.500.000 TL , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: 32.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: Hisse başına 3,1 TL , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: Hisse başına 4,0 TL
Toplam Tutar
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ için 176.000.885 TL ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ için 116.874.082 TL olmak üzere toplam 292.874.967 TL bedelle satın alınacaktır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: %90 , Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: %90
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Her iki şirket için de %90
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Her iki şirket için de %90
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 2,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 7,6
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ: 1- Zorlu Holding AŞ (51.285.000 adet) 2- Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ (425.000 adet) 3- Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri AŞ (1.700.000 adet) 4- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ (85.000 adet) 5- Olgun Zorlu (3.655.000 adet) Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ: 1- Zorlu Holding AŞ ( 21.874.437 adet ) 2- Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ (500.000 adet) 3- Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri AŞ (1.695.000 adet) 4- Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi (125.000 adet) 5- Olgun Zorlu (5.055.563 adet)
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraflar
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
16/05/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Makul Piyasa Değeri
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
07.05.2018
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
%100 payları temsil edecek şekilde, Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ için belirlenen değer 195.556.539 TL, Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ için belirlenen değer 129.860.092 TL'dir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar

                                   Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Yönetim Kurulu Sayın Zeki Zorlu başkanlığında Şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konular müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Şirketimiz çatısı altında faaliyet bütünlüğünün sağlanmasını amaçlayan kurumsallaşma çalışmaları kapsamında, doğalgaz dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ ("Trakya Doğal Gaz") ve Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin ("Gaziantep Doğal Gaz") toplam sermayelerinin %90'ını temsil eden paylarının ilgili Zorlu Grubu şirketlerinden aşağıda belirtilen pay oranlarında
1) Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin sermayesinde
•             Zorlu Holding AŞ'nin ("Zorlu Holding") sahip olduğu toplam %90,76 payın %80,76'sını temsil eden kısmının,
•             Zorlu O&M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri AŞ'nin ("Zorlu O&M") sahip olduğu %0,67 oranındaki payların tamamının,
•             Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri AŞ'nin ("Zorlu Endüstriyel") sahip olduğu %2,68 oranındaki payların tamamının,
•             Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin ("Zorluteks") sahip olduğu %0,13 oranındaki payların tamamının
•             Olgun Zorlu'nun sahip olduğu %5,76 oranındaki payların tamamının,
2) Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin sermayesinde
•             Zorlu Holding'in sahip olduğu %67,31 oranındaki payların tamamının,
•             Zorlu O&M'in sahip olduğu %1,54 oranındaki payların tamamının,
•             Zorlu Endüstriyel'in sahip olduğu %5,22 oranındaki payların tamamının,
•             Zorluteks'in sahip olduğu %0,38 oranındaki paylarının tamamın ve
•             Olgun Zorlu'nun sahip olduğu %15,56 oranındaki payların tamamının
Şirketimizin %100 oranında hissedarı olduğu Zorlu Enerji Dağıtım AŞ tarafından aşağıda belirtilen koşul ve bedeller üzerinden devralınmasına karar verilmiştir.
SPK düzenlemeleri gereğince, söz konusu pay devirlerine ilişkin olarak Ernst & Young Kurumsal Finansman Danışmanlık AŞ'ye bir değerleme çalışması yaptırılmıştır. Yapılan değerleme çalışması sonucu, Trakya Doğal Gaz ve Gaziantep Doğal Gaz'ın toplam değerleri sırasıyla 195.556.539 TL ve 129.860.092 TL olarak belirlenmiştir.
Belirlenen şirket değerleri doğrultusunda, Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'nin Trakya Doğal Gaz ve Gaziantep Doğal Gaz'ın %90 oranındaki paylarını sırasıyla 176.000.885 TL ve 116.874.082 TL bedel üzerinden devralmasına ve söz konusu tutarların devir tarihinden itibaren 1 yıl içinde nakden ödenmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
Bu açıklamada bahsi geçen satın alma işleminin hazırlanacak değerleme raporları çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca bilahare değerlendirilmesine karar verildiğinden, kamuya açıklama yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında satın alma işlemi kesinleşene kadar Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir. Erteleme kararı, değerleme yaptırılma aşamasında söz konusu satın alma işleminin belirsizlik taşıması nedeniyle alınmıştır. Satın alma işleminin kesinleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684048


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.