***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 22:33

***YYAPI*** YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 107.072.640 -176.748.469 207.023.573 370.527.925 502.582 371.030.507
Transferler
27 0 0 0 0 182.286.162 24.737.411 -207.023.573 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 2.755.083 2.755.083 843.297 3.598.380
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 2.755.083 2.755.083 843.297 3.598.380
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 289.358.802 -152.011.058 2.755.083 373.283.008 1.345.879 374.628.887
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 289.358.802 -152.011.058 -8.791.880 361.736.045 1.526.383 363.262.428
Transferler
27 0 0 0 0 0 -8.791.880 8.791.880 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 -9.265.508 -9.265.508 -3.085 -9.268.593
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 -9.265.508 -9.265.508 -3.085 -9.268.593
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 232.707.815 -50.804 441.516 81.654 289.358.802 -160.802.938 -9.265.508 352.470.537 1.523.298 353.993.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.811.074 57.671
Dönem Karı (Zararı)
-9.268.593 3.598.380
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-9.268.593 3.598.380
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.398.078 -5.527.170
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 118.739 191.593
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
818 -1.685.603
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -1.732.408
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 818 46.805
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19,31 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
162.713 1.090.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 162.713 -13.475
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 1.104.412
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.236.433 3.902.594
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.206.658 -3.282.180
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 8.469.164 6.850.931
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -66.175 342.935
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 40.102 -9.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-588.978 -5.871.664
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 -588.978 -5.871.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.762.181
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 0 -2.762.181
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -2.224.897 -277.921
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -114.925
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17,32 0 -114.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16,32 0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
12 -14.393.534 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7,32 2.290.628 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.880.675 1.986.461
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 404.236 -1.233.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -22.735.797 -41.047.678
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -818 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 308.822 -1.556.828
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 12.617.799 -2.889.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 113.717 3.809.116
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.710.648 -19.647.633
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 21.474.088 62.739.192
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.012.020 1.813.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -2.012.020 1.813.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.785.996 57.671
Alınan Faiz
33 67.026 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -92.104 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-648.360 100.486
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
7 0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 896.940 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 117.327
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 117.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -15.300 -16.841
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.530.000 0
Alınan Temettüler
16 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.541.714 -4.480
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.551.593 0
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
8 78.551.593 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.431.679 -4.480
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -4.480
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
8 -85.431.679 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
11 16.531.176 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
8 0 0
Ödenen Faiz
-6.109.376 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-917.720 153.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-917.720 153.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.068.007 1.851.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.150.287 2.005.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.150.287 3.068.007
Finansal Yatırımlar
7 8.010.107 7.421.129
Ticari Alacaklar
10 94.104.969 94.546.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 245.536 2.330.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 93.859.433 92.216.309
Diğer Alacaklar
11 102.711.103 77.944.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 92.977.952 70.839.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.733.151 7.105.268
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
12 41.154.373 26.760.839
Stoklar
13 53.348.178 53.348.178
Peşin Ödenmiş Giderler
15 38.460.155 38.768.810
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 5.658.039 5.964.888
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 32.802.116 32.803.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 12.868 9.784
Diğer Dönen Varlıklar
26 17.091.688 15.079.668
ARA TOPLAM
357.043.728 316.947.594
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
357.043.728 316.947.594
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 3.187.568
Ticari Alacaklar
10 7.012 9.510
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 7.012 9.510
Diğer Alacaklar
11 604.836 496.154
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 604.836 496.154
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 145.520.573 145.520.573
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 81.094.035 79.564.035
Maddi Duran Varlıklar
18 5.664.134 5.765.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 58.785.264 58.787.540
Şerefiye
19 35.865.873 35.865.873
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.919.391 22.921.667
Peşin Ödenmiş Giderler
15 477 644
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 477 644
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.618.683 393.786
Diğer Duran Varlıklar
26 14.062.177 14.062.177
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
308.357.191 307.787.284
TOPLAM VARLIKLAR
665.400.919 624.734.878
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 70.388.270 77.269.329
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 37.306.738 24.291.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.000.000 89.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 36.306.738 24.202.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 5.217.262 5.103.545
Diğer Borçlar
11 78.548.325 55.942.670
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 68.240.869 49.345.862
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.307.456 6.596.808
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 115.321.660 93.847.572
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.228.647 3.225.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 196.260 193.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.032.387 3.032.387
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
310.010.902 259.680.248
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
310.010.902 259.680.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 496.591 960.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 496.591 960.137
Diğer Borçlar
11 9.364 9.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.364 9.364
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 890.227 822.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 890.227 822.701
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.396.182 1.792.202
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
311.407.084 261.472.450
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 352.470.537 361.736.045
Ödenmiş Sermaye
27 232.707.815 232.707.815
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 -50.804 -50.804
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 441.516 441.516
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 81.654 81.654
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 290.571.261 290.571.261
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -162.015.397 -153.223.517
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -9.265.508 -8.791.880
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.523.298 1.526.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
353.993.835 363.262.428
TOPLAM KAYNAKLAR
665.400.919 624.734.878


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 15.094.790 20.228.516
Satışların Maliyeti
28 -14.625.402 -18.809.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
469.388 1.418.554
BRÜT KAR (ZARAR)
469.388 1.418.554
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -208.817 -343.366
Pazarlama Giderleri
29-30 0 -114.503
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29-30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.682.646 3.491.625
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.437.807 -6.311.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.494.590 -1.859.523
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 588.978 5.991.589
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -2.290.628 -5.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 2.762.181
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.196.240 6.889.247
Finansman Gelirleri
33 2.206.658 3.282.201
Finansman Giderleri
33 -8.503.908 -6.850.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.493.490 3.320.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.224.897 277.921
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.224.897 277.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.268.593 3.598.380
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.268.593 3.598.380
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 -3.085 843.297
Ana Ortaklık Payları
-9.265.508 2.755.083
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,03980000 0,01180000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.268.593 3.598.380
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.085 843.297
Ana Ortaklık Payları
-9.265.508 2.755.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682619


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2781 Değişim: -0,02%
Düşük 5,2758 18.02.2019 Yüksek 5,2795
Açılış: 5,27905
5,9643 Değişim: -0,01%
Düşük 5,9587 18.02.2019 Yüksek 5,9690
Açılış: 5,9646
224,19 Değişim: -0,02%
Düşük 224,09 18.02.2019 Yüksek 224,25
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.