KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 18:36
KAP ***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
210.000 2.085.818 -397.097 661.875 15.415.127 8.300.347 26.276.070 4.629 26.280.699
Transferler
196.597 8.103.750 -8.300.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-482.339 1.552.785 1.070.446 815 1.071.261
Kar Payları
-1.976.471 -1.976.471 -1.976.471
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.523 -24.523 -24.523
Dönem Sonu Bakiyeler
210.000 2.085.818 -879.436 858.472 21.517.883 1.552.785 25.345.522 5.444 25.350.966
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
210.000 2.085.818 -879.436 858.472 21.517.883 1.552.785 25.345.522 5.444 25.350.966
Transferler
196.597 1.356.188 -1.552.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-679.624 -5.084.421 -5.084.421 -5.084.421
Kar Payları
-2.776.561 -2.776.561 -2.776.561
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-756 -756 -5.444 -6.200
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
9.344 9.344 9.344
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.887 5.887 5.887
Dönem Sonu Bakiyeler
210.000 2.085.818 -1.559.816 1.055.069 20.112.741 -4.933.975 16.819.391 16.819.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.937.414 2.697.848
Dönem Karı (Zararı)
33 -5.084.421 1.552.785
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.084.421 1.552.785
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.094.065 2.378.292
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47,48 1.363.783 1.242.221
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11-30-49 1.566.808 1.326.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.566.808 1.326.114
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
990
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29-54 13.004 411.935
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-849.530 -602.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.629.654 250.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.116.225 560.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.116.225 560.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,15,16,17 -1.718.134 190.864
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -61.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,15,16,17 -1.656.143 190.864
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -173.236 -1.527.247
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 275.843 846.974
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -476.175 236.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 752.018 610.574
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
102.098 179.188
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37.268 51.849
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.830 127.339
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.620.010 4.181.196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29,54 -104.734 -958.148
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-212.670 -525.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.430.248 -2.963.363
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 34.616 81.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -1.463.364 -3.044.428
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.446.619 -3.008.105
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.745 -36.323
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.919.478 -1.567.227
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22-25 8.696.039 409.244
Ödenen Temettüler
33 -2.776.561 -1.976.471
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.448.184 -1.832.742
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.448.184 -1.832.742
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 4.394.032 6.226.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.945.848 4.394.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.945.848 4.394.032
Ticari Alacaklar
9 4.718.761 2.602.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.718.761 2.602.536
Diğer Alacaklar
11 1.350.206 791.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.350.206 791.211
Stoklar
13 9.780.613 9.603.422
Peşin Ödenmiş Giderler
15 119.137 70.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 48.678
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.202.732 141.408
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 61.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.140.741 141.408
ARA TOPLAM
19.165.975 17.602.609
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.165.975 17.602.609
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 20.929 20.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.929 20.929
Maddi Duran Varlıklar
20 16.126.817 16.056.368
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 36.579 42.063
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 36.579 42.063
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 390.947 179.672
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.575.272 16.299.032
TOPLAM VARLIKLAR
35.741.247 33.901.641
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 9.106.467 410.428
Ticari Borçlar
9 3.605.458 3.329.615
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 70.265 546.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.535.193 2.783.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 726.679 734.614
Diğer Borçlar
11 243.983 206.715
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 243.983 206.715
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 23.559 73.920
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 372.498 249.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 372.498 249.793
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 915.614 849.425
ARA TOPLAM
14.994.258 5.854.510
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.994.258 5.854.510
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 3.927.598 2.696.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 3.927.598 2.696.165
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.927.598 2.696.165
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.921.856 8.550.675
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.819.391 25.345.522
Ödenmiş Sermaye
33 210.000 210.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 2.085.818 2.085.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.559.816 -879.436
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -1.559.816 -879.436
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 1.055.069 858.472
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 20.112.741 21.517.883
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -5.084.421 1.552.785
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.444
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.819.391 25.350.966
TOPLAM KAYNAKLAR
35.741.247 33.901.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 49.442.222 51.577.722
Satışların Maliyeti
45 -49.174.916 -44.242.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
267.306 7.335.513
BRÜT KAR (ZARAR)
267.306 7.335.513
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -4.270.571 -3.627.978
Pazarlama Giderleri
47-48 -3.163.537 -2.899.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 1.677.538 1.268.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -41.778 -4.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.531.042 2.072.464
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 33.888
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.531.042 2.106.352
Finansman Gelirleri
51 1.817.895 957.024
Finansman Giderleri
51 -1.358.270 -1.097.666
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.071.417 1.965.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.004 -411.935
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -54.373 -384.945
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41.369 -26.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.084.421 1.553.775
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.084.421 1.553.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 990
Ana Ortaklık Payları
-5.084.421 1.552.785
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,24210000 0,07390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,24210000 0,07390000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-679.624 -482.514
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -849.530 -603.143
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
169.906 120.629
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 169.906 120.629
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-679.624 -482.514
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.764.045 1.071.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 815
Ana Ortaklık Payları
-5.764.045 1.070.446http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667825


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.