***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2018 - 18:52

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 3.707.252.149 1.878.125.042
Satışların Maliyeti
23 -3.674.294.014 -1.858.756.298
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.958.135 19.368.744
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18.982.651 15.190.659
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
24 18.982.651 15.190.659
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-2.208.794 -1.776.363
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
24 -2.208.794 -1.776.363
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.773.857 13.414.296
BRÜT KAR (ZARAR)
49.731.992 32.783.040
Genel Yönetim Giderleri
25 -29.086.178 -27.464.781
Pazarlama Giderleri
25 -6.000.497 -3.217.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 321.281.235 234.525.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -302.235.574 -214.180.089
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.690.978 22.446.267
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.690.978 22.446.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.690.978 22.446.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.796.404 -5.004.081
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -32.056.124 -1.837.013
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 25.259.720 -3.167.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.894.574 17.442.186
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.894.574 17.442.186
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 1.213.666 822.588
Ana Ortaklık Payları
25.680.908 16.619.598
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 291.196 291.196 291.196 -12.139.553 -12.139.553 -12.139.553 236.738.667 55.545.320 66.470.179 508.901.893 6.847.426 515.749.319
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.470.179 -66.470.179 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 13.793 13.793 13.793 0 0 16.619.598 16.633.391 822.588 17.455.979
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.619.598 16.619.598 822.588 17.442.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 13.793 13.793 13.793 0 0 0 13.793 0 13.793
Kar Payları
21 0 0 0 0 0 0 0 0 -202.999 -66.467.001 -66.670.000 -3.422.646 -70.092.646
Dönem Sonu Bakiyeler
21 98.918.083 63.078.001 291.196 291.196 291.196 -12.125.760 -12.125.760 -12.125.760 236.535.668 55.548.498 16.619.598 458.865.284 4.247.368 463.112.652
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 -2.500.064 27.235 27.235 27.235 236.535.668 55.548.498 97.326.500 548.933.921 8.263.813 557.197.734
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-14.219.180 -14.219.180 -14.219.180
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.326.500 -97.326.500 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.992.431 1.992.431 1.992.431 0 0 25.680.908 27.673.339 1.213.666 28.887.005
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.680.908 25.680.908 1.213.666 26.894.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.992.431 1.992.431 1.992.431 0 0 0 1.992.431 1.992.431
Kar Payları
21 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.258.000 -41.832.000 0 -44.090.000 -4.309.999 -48.399.999
Dönem Sonu Bakiyeler
21 98.918.083 63.078.001 -2.500.064 -2.500.064 -2.500.064 2.019.666 2.019.666 2.019.666 234.277.668 96.823.818 25.680.908 518.298.080 5.167.480 523.465.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
386.997.183 -152.427.535
Dönem Karı (Zararı)
26.894.574 17.442.186
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
248.001.980 -40.936.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 745.658 837.360
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.624.467 19.862.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.756.268 19.705.697
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-161.555 156.888
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-14.219.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
116.061.429 110.469.588
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.414.156 -37.207.452
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
147.475.585 147.677.040
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
270.883.177 -81.711.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-135.491.282 -29.850.768
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-268.639 1.925.647
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-135.222.643 -31.776.415
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 5.427.465 1.786.413
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -62.329.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
159.642.551 -75.163.276
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-68.839.843 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.603.079 93.971.578
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.214 -467.406
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.542.865 94.438.984
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
5.336.751 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.626.354 -88.066.513
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-40.626.354 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -88.066.513
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
60.960.697 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
30.806 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.815.056 -64.891.284
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.889.421 182.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.704.477 -65.073.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.295.534 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.883.621 -16.177.057
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.871.759 69.297
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.755.380 -16.246.354
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
72.343.478 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.839.726 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
62.839.726 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
434.539.105 -98.657.188
Alınan Temettüler
114.850 0
Alınan Faiz
31.299.306 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.854.195 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-64.648.713 -53.770.347
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.546.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.334.466 -1.604.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.334.466 -1.604.962
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -33.537 -143.463
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.300.929 -1.461.499
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.815.340 -123.848.998
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.841.272.219 13.825.049.037
Kredilerden Nakit Girişleri
14.767.462.127 12.620.743.017
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.073.810.092 1.204.306.020
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.900.739.226 -13.790.662.703
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.751.887.000 -12.617.432.667
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.148.852.226 -1.173.230.036
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
280.776.696
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-145.554.053
Ödenen Temettüler
21 -48.399.999 -70.092.646
Ödenen Faiz
-147.475.585 -88.142.686
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.695.392 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
245.847.377 -277.881.495
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-270.883.177 81.711.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.035.800 -196.169.825
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.101.828.110 4.029.683.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.076.792.310 3.833.513.785


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.894.574 17.442.186
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.992.431 -13.793
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.554.399 -17.241
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
2.554.399 -17.241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-561.968 3.448
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
22 -561.968 3.448
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.992.431 -13.793
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.887.005 17.428.393
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.213.666 822.588
Ana Ortaklık Payları
27.673.339 16.605.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.127.334.559 4.133.674.967
Finansal Yatırımlar
7 155.853.584 84.626.764
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
12.002.575 16.276.067
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
23.354.827 22.768.209
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
120.496.182 45.582.488
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
120.496.182 45.582.488
Ticari Alacaklar
10 444.894.969 467.498.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 532.646 592.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
444.362.323 466.905.188
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 7.715.284 13.052.034
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
28 6.616.142 13.001.319
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
1.099.142 50.715
Diğer Alacaklar
12 118.140.736 77.514.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
118.140.736 77.514.382
Türev Araçlar
16 2.883.725 63.844.422
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.883.725 63.844.422
Peşin Ödenmiş Giderler
19 4.768.018 4.798.824
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 0 107.539
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.768.018 4.691.285
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 24.568.443 58.299.605
Diğer Dönen Varlıklar
2.149 14.237
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.149 14.237
ARA TOPLAM
4.886.161.467 4.903.323.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.886.161.467 4.903.323.283
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 65.430.081 68.947.495
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
65.430.081 68.947.495
Maddi Duran Varlıklar
13 7.806.923 8.226.214
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 28.480.241 26.986.668
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 19.765.557 748.648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.482.802 104.909.025
TOPLAM VARLIKLAR
5.007.644.269 5.008.232.308
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.105.826.293 4.164.699.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.105.826.293 4.164.699.945
Ticari Borçlar
10 240.245.817 203.430.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 4.781.960 7.671.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
235.463.857 195.759.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 8.025.952 2.730.418
Diğer Borçlar
12 23.492.305 21.955.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
83.260 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.409.045 21.955.019
Türev Araçlar
16 79.668.459 7.324.981
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
79.668.459 7.324.981
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.867.793 3.236.732
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.056.695 20.853.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.227.405 18.862.294
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.829.290 1.990.945
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 8.487.439 7.141.104
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.487.439 7.141.104
ARA TOPLAM
4.473.670.753 4.431.372.199
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.473.670.753 4.431.372.199
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10.507.956 9.970.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 10.507.956 9.970.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 9.691.380
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.507.956 19.662.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.484.178.709 4.451.034.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
518.298.080 548.933.921
Ödenmiş Sermaye
21 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
21 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.500.064 -2.500.064
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.500.064 -2.500.064
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.500.064 -2.500.064
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.019.666 27.235
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.019.666 27.235
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 234.277.668 236.535.668
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
96.823.818 55.548.498
Net Dönem Karı veya Zararı
25.680.908 97.326.500
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 5.167.480 8.263.813
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
523.465.560 557.197.734
TOPLAM KAYNAKLAR
5.007.644.269 5.008.232.308http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680619


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.835 Değişim: -3,45% Hacim : 9.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.652 22.03.2019 Yüksek 103.756
Açılış: 103.653
5,7617 Değişim: 5,42%
Düşük 5,4572 23.03.2019 Yüksek 5,8449
Açılış: 5,4653
6,5194 Değişim: 4,70%
Düşük 6,2123 23.03.2019 Yüksek 6,6104
Açılış: 6,2264
243,19 Değişim: 5,68%
Düşük 229,65 22.03.2019 Yüksek 246,77
Açılış: 230,12

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.