KAP ***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.01.2019 - 22:49

***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -153.740 5.228.249 -70.644.489 -9.075.913 66.238.630 66.238.630
Transferler
-9.075.913 9.075.913
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.080 1.314.875 1.289.795 1.289.795
Dönem Karı (Zararı)
0 1.314.875 1.314.875 1.314.875
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.080 0 -25.080 -25.080
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -178.820 5.228.249 -79.720.402 1.314.875 67.528.425 67.528.425
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -178.820 5.228.249 -79.720.402 1.314.875 67.528.425 67.528.425
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.314.875 -1.314.875 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.554 8.202.862 8.126.308 8.126.308
Dönem Karı (Zararı)
0 8.202.862 8.202.862 8.202.862
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.554 0 -76.554 -76.554
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 91.456.689 9.427.834 -255.374 5.228.249 -78.405.527 8.202.862 75.654.733 75.654.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.649.322 25.395.695
Dönem Karı (Zararı)
8.202.862 1.314.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.022.434 -3.320.445
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 72.385 75.748
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.323.502 56.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 193.380 138.180
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.130.122 -81.796
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.503.894 -841.401
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.524.705 -2.611.176
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10, 23 -10.524.705 -2.611.176
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 610.278 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.981.837 27.401.265
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.043.035 14.976.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.196.247 475.680
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
612.054 356.447
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.346.383 11.171.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
182.302 -516.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.808 -75.486
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-1.069.498 1.013.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.162.265 25.395.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -40.776 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12 -4.770.811 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.400 49.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 49.564
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -26.400
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.454.041 -17.381.447
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 669.886
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -18.699.742
Ödenen Faiz
0 -367.633
Alınan Faiz
1.454.041 1.016.042
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.221.681 8.063.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.221.681 8.063.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.117.762 53.950
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.896.081 8.117.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.990.461 8.162.289
Finansal Yatırımlar
5 966.086 3.009.121
Ticari Alacaklar
1.339.038 572.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.339.038 572.208
Diğer Alacaklar
558.244 384.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
558.244 384.426
Stoklar
8 2.956.583 7.699.671
Peşin Ödenmiş Giderler
17 444.220 1.272.880
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.666.406 2.198.272
ARA TOPLAM
14.921.038 23.298.867
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.921.038 23.298.867
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 205.341 205.341
Ticari Alacaklar
819.139 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 819.139 0
Diğer Alacaklar
35.024 38.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
35.024 38.515
Stoklar
8 974.850 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 68.190.090 57.665.385
Maddi Duran Varlıklar
11 1.349.117 1.397.559
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.299 5.842
Peşin Ödenmiş Giderler
23.258 23.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.605.118 59.335.900
TOPLAM VARLIKLAR
86.526.156 82.634.767
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Ticari Borçlar
687.190 504.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 19 479.621 359.165
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 207.569 145.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 123.775 168.913
Diğer Borçlar
179.000 70.054
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 179.000 70.054
Ertelenmiş Gelirler
15 24.446 1.093.944
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.623.154 5.219.640
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.623.154 5.219.640
ARA TOPLAM
3.637.565 7.057.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.637.565 7.057.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.233.858 8.048.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 898.167 669.009
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 6.335.691 7.379.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.233.858 8.048.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.871.423 15.106.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.654.733 67.528.425
Ödenmiş Sermaye
20 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 91.456.689 91.456.689
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
9.427.834 9.427.834
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-255.374 -178.820
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-255.374 -178.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -255.374 -178.820
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 5.228.249 5.228.249
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-78.405.527 -79.720.402
Net Dönem Karı veya Zararı
8.202.862 1.314.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.654.733 67.528.425
TOPLAM KAYNAKLAR
86.526.156 82.634.767


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 8.661.455 15.332.943
Satışların Maliyeti
21, 22 -4.797.356 -11.207.232
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.864.099 4.125.711
BRÜT KAR (ZARAR)
3.864.099 4.125.711
Genel Yönetim Giderleri
22 -3.686.877 -3.160.898
Pazarlama Giderleri
22 -1.386.132 -2.074.224
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 10.964.439 3.621.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.598.672 -2.191.798
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.156.857 320.448
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 559.093 328.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.715.950 648.469
Finansman Gelirleri
25 1.503.894 2.025.179
Finansman Giderleri
25 -16.982 -1.358.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.202.862 1.314.875
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.202.862 1.314.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.202.862 1.314.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.202.862 1.314.875
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,20510000 0,03290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-76.554 -25.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -76.554 -25.080
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.554 -25.080
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.126.308 1.289.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.126.308 1.289.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735431


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8016 Değişim: -0,97%
Düşük 5,7879 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,4589 Değişim: -1,14%
Düşük 6,4436 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
277,43 Değişim: -0,78%
Düşük 276,28 22.10.2019 Yüksek 279,98
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.