KAP ***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.08.2019 - 18:12

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 1.144.663 -384.916 117.925 16.552.355 1.639.954 3.614.081 30.101.285 541 30.101.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
110.325 -243.404 -133.079 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
110.325 -243.404 -133.079 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 1.144.663 -274.591 117.925 16.308.951 1.639.954 3.614.081 29.968.206 541 29.968.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
485.237 -25.002 463.490 -897.583 1.235.910 2.471.232 3.733.284 59 3.733.343
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
4.100.000 13.056 -9.860 4.103.196 4.103.196
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6 -6 -6
Kar Dağıtımı
127.833 3.486.248 -3.614.081 -42 -42
Dağıtılan Temettü
-42 -42
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
127.833 3.486.248 -3.614.081 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.447.720 1.866.265 -209.486 1.608.153 -1.172.174 1.353.835 19.795.193 1.639.954 2.471.232 37.804.680 558 37.805.238
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.893 -19.190 8.196 338.315 -34.758 -1.167.459 2.360.947 1.498.944 69 1.499.013
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
2.762 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
4.667.426 -4.667.426 -50 -50
Dağıtılan Temettü
-50 -50
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.667.426 -4.667.426 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.430.978 1.879.424 -244.319 35.821 2.375.551 -1.811.063 -625.425 24.462.517 1.639.954 2.360.947 40.508.373 630 40.509.003


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
232.562.048 398.417.063 630.979.111 216.053.385 358.751.820 574.805.205
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2.1 26.850.915 63.985.667 90.836.582 26.281.959 59.503.230 85.785.189
Teminat Mektupları
3.1.2.2 26.609.768 43.366.203 69.975.971 26.111.200 40.357.031 66.468.231
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
405.792 870.048 1.275.840 562.791 1.240.942 1.803.733
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.178.789 42.328.176 46.506.965 3.768.512 38.962.053 42.730.565
Diğer Teminat Mektupları
22.025.187 167.979 22.193.166 21.779.897 154.036 21.933.933
Banka Kredileri
0 141.021 141.021 0 200.915 200.915
İthalat Kabul Kredileri
141.021 141.021 200.915 200.915
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
125.992 12.243.660 12.369.652 152.733 11.040.080 11.192.813
Belgeli Akreditifler
125.992 12.243.332 12.369.324 152.733 11.039.517 11.192.250
Diğer Akreditifler
328 328 563 563
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0
Diğer Garantilerimizden
115.155 3.958.662 4.073.817 18.026 3.997.024 4.015.050
Diğer Kefaletlerimizden
4.276.121 4.276.121 3.908.180 3.908.180
TAAHHÜTLER
3.1.1 67.307.918 41.847.818 109.155.736 57.594.918 27.612.945 85.207.863
Cayılamaz Taahhütler
66.453.187 27.581.120 94.034.307 56.759.355 9.049.492 65.808.847
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.161.251 25.794.892 32.956.143 1.969.620 6.371.281 8.340.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.272.981 1.492.192 12.765.173 10.167.781 2.192.840 12.360.621
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.600.999 3.600.999 2.990.824 2.990.824
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.696 4.696 4.551 4.551
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
37.645.100 37.645.100 35.189.895 35.189.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
28.491 28.491 27.510 27.510
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.739.669 294.036 7.033.705 6.409.174 485.371 6.894.545
Cayılabilir Taahhütler
854.731 14.266.698 15.121.429 835.563 18.563.453 19.399.016
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
854.731 14.166.542 15.021.273 835.563 18.472.473 19.308.036
Diğer Cayılabilir Taahhütler
100.156 100.156 90.980 90.980
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
138.403.215 292.583.578 430.986.793 132.176.508 271.635.645 403.812.153
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
44.258.818 51.006.373 95.265.191 48.681.680 48.579.047 97.260.727
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
459.758 3.357.698 3.817.456 549.020 3.717.204 4.266.224
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
43.799.060 47.648.675 91.447.735 48.132.660 44.861.843 92.994.503
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
94.144.397 241.577.205 335.721.602 83.494.828 223.056.598 306.551.426
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.060.730 9.683.634 17.744.364 8.163.952 11.115.016 19.278.968
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.690.458 4.398.584 9.089.042 3.862.433 6.037.224 9.899.657
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.370.272 5.285.050 8.655.322 4.301.519 5.077.792 9.379.311
Para ve Faiz Swap İşlemleri
79.029.829 186.565.501 265.595.330 69.476.428 175.834.744 245.311.172
Swap Para Alım İşlemleri
10.372.088 70.299.558 80.671.646 15.933.191 63.810.780 79.743.971
Swap Para Satım İşlemleri
49.355.741 33.753.743 83.109.484 46.261.237 35.319.820 81.581.057
Swap Faiz Alım İşlemleri
9.651.000 41.256.100 50.907.100 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Swap Faiz Satım İşlemleri
9.651.000 41.256.100 50.907.100 3.641.000 38.352.072 41.993.072
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.502.104 12.838.487 18.340.591 5.034.420 12.244.720 17.279.140
Para Alım Opsiyonları
3.523.747 3.945.030 7.468.777 1.735.423 5.022.695 6.758.118
Para Satım Opsiyonları
1.977.293 5.286.013 7.263.306 2.998.997 3.709.657 6.708.654
Faiz Alım Opsiyonları
2.553.449 2.553.449 150.000 2.325.046 2.475.046
Faiz Satım Opsiyonları
1.053.995 1.053.995 150.000 1.187.322 1.337.322
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
1.064 1.064 0
Futures Para İşlemleri
731.685 681.191 1.412.876 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
21.525 660.110 681.635 0
Futures Para Satım İşlemleri
710.160 21.081 731.241 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
820.049 31.808.392 32.628.441 820.028 23.862.118 24.682.146
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
5.760.851.414 1.738.040.709 7.498.892.123 3.150.512.497 658.025.444 3.808.537.941
EMANET KIYMETLER
404.758.698 583.223.161 987.981.859 363.119.243 531.619.754 894.738.997
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
383.842.889 582.472.281 966.315.170 339.110.318 530.965.211 870.075.529
Tahsile Alınan Çekler
15.270.662 77.386 15.348.048 18.335.720 63.956 18.399.676
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.587.003 585.826 6.172.829 5.615.061 510.019 6.125.080
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
69.934 69.934 64.289 64.289
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 17.734 75.878 58.144 16.279 74.423
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
5.330.446.792 1.143.095.039 6.473.541.831 2.767.738.690 116.528.747 2.884.267.437
Menkul Kıymetler
792.175 638 792.813 249.891 583 250.474
Teminat Senetleri
1.096.673 281.770 1.378.443 1.144.853 317.023 1.461.876
Emtia
15.997 15.997 17.430 17.430
Varant
0 0
Gayrimenkul
5.120.748.420 1.100.721.157 6.221.469.577 2.589.950.921 93.382.777 2.683.333.698
Diğer Rehinli Kıymetler
207.793.527 42.081.154 249.874.681 176.375.595 22.818.924 199.194.519
Rehinli Kıymet Alanlar
10.320 10.320 9.440 9.440
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
25.645.924 11.722.509 37.368.433 19.654.564 9.876.943 29.531.507
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
5.993.413.462 2.136.457.772 8.129.871.234 3.366.565.882 1.016.777.264 4.383.343.146


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.954.683 3.115.838
Alınan Faizler
16.763.416 12.875.570
Ödenen Faizler
-11.678.171 -8.139.070
Alınan Temettüler
15.514 12.034
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.625.437
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.491.718 617.746
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
775.827 1.129.361
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.506.168 -2.830.637
Ödenen Vergiler
-864.363 -496.971
Diğer
447.178 -2.677.632
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.945.005 -6.622.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-119.579 -183.782
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.631.247 -3.444.094
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.586.453 -22.916.004
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.597.756 -4.987.172
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-4.010.329 3.330.156
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
20.540.448 16.000.286
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
4.133.998 1.643.608
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.955.999 6.111.714
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.259.924 -2.177.373
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.899.688 -3.506.823
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.496.902 -1.887.043
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-503.197 -399.997
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
153.201 192.864
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.717.362 -6.120.530
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.611.515 6.340.868
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.351.757 -2.984.536
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
310.698 1.084.288
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.286.732 9.874.259
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.669.459 6.359.660
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.182.488 -588.555
İhraç Edilen Sermaye Araçları
4.103.196
Temettü Ödemeleri
-50 -42
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-200.189
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.236.378 2.692.141
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.925.896 7.172.534
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
46.492.483 23.844.278
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
60.418.379 31.016.812


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.361.016 2.471.291
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-862.003 1.262.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.899 460.235
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.494 545.210
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.604 -32.052
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.500 -52.923
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-863.902 801.817
Yabancı Para Çevrim Farkları
338.315 463.490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-44.148 -1.151.015
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.269.264 1.909.471
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-227.478 -324.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
338.673 -95.160
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.499.013 3.733.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
46.817.362 64.725.638 111.543.000 47.957.841 50.343.713 98.301.554
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 17.992.282 59.396.729 77.389.011 17.073.953 45.027.781 62.101.734
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
7.909.127 42.084.941 49.994.068 16.756.471 40.074.837 56.831.308
Bankalar
1.4 2.947.555 17.409.243 20.356.798 237.598 5.032.042 5.269.640
Para Piyasalarından Alacaklar
7.172.074 32.754 7.204.828 105.175 12.056 117.231
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-36.474 -130.209 -166.683 -25.291 -91.154 -116.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 37.427 298.841 336.268 26.978 221.178 248.156
Devlet Borçlanma Senetleri
17.602 55.077 72.679 17.686 50.656 68.342
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
17.566 243.764 261.330 6.640 170.522 177.162
Diğer Finansal Varlıklar
2.259 2.259 2.652 0 2.652
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.951.777 3.986.689 26.938.466 22.881.613 4.002.067 26.883.680
Devlet Borçlanma Senetleri
22.849.381 1.977.600 24.826.981 22.790.241 2.167.987 24.958.228
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
77.418 2.882 80.300 64.144 2.650 66.794
Diğer Finansal Varlıklar
24.978 2.006.207 2.031.185 27.228 1.831.430 1.858.658
Türev Finansal Varlıklar
1.3 5.835.876 1.043.379 6.879.255 7.975.297 1.092.687 9.067.984
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.943.649 1.009.408 4.953.057 5.105.944 792.954 5.898.898
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.892.227 33.971 1.926.198 2.869.353 299.733 3.169.086
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
153.953.183 119.403.961 273.357.144 140.831.209 116.899.465 257.730.674
Krediler
1.7 145.078.263 101.469.889 246.548.152 133.996.637 99.138.357 233.134.994
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 2.695.456 9.498.844 12.194.300 2.699.972 10.075.491 12.775.463
Faktoring Alacakları
1.577.037 1.167.353 2.744.390 1.973.574 1.615.493 3.589.067
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 16.021.445 11.209.632 27.231.077 12.967.307 9.838.372 22.805.679
Devlet Borçlanma Senetleri
15.693.086 10.448.924 26.142.010 12.967.307 9.077.343 22.044.650
Diğer Finansal Varlıklar
328.359 760.708 1.089.067 0 761.029 761.029
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.419.018 -3.941.757 -15.360.775 -10.806.281 -3.768.248 -14.574.529
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 327.641 10.488 338.129 289.796 8.674 298.470
Satış Amaçlı
327.641 10.488 338.129 289.796 8.674 298.470
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
294.772 872.424 1.167.196 297.293 784.140 1.081.433
İştirakler (Net)
1.9 266.539 872.424 1.138.963 268.828 784.140 1.052.968
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
260.438 872.424 1.132.862 262.727 784.140 1.046.867
Konsolide Edilmeyenler
6.101 6.101 6.101 0 6.101
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300 7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 20.933 0 20.933 21.165 0 21.165
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
20.933 20.933 21.165 0 21.165
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.284.230 50.213 4.334.443 3.293.383 18.792 3.312.175
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.840.538 28.959 1.869.497 1.791.184 25.928 1.817.112
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 0 979.493
Diğer
861.045 28.959 890.004 811.691 25.928 837.619
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
22.096 22.096 5.851 3.653 9.504
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 1.317.141 1.317.141 712.891 0 712.891
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 3.261.390 11.799.991 15.061.381 3.393.959 6.718.482 10.112.441
VARLIKLAR TOPLAMI
212.096.257 196.913.770 409.010.027 198.573.407 174.802.847 373.376.254
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 96.294.500 129.603.982 225.898.482 92.742.975 117.548.498 210.291.473
ALINAN KREDİLER
2.3.1 1.204.707 42.945.827 44.150.534 1.329.596 45.742.406 47.072.002
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
8.881.940 1.365.756 10.247.696 2.205.920 1.314.293 3.520.213
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 6.670.192 21.506.463 28.176.655 3.900.361 17.541.842 21.442.203
Bonolar
4.978.742 4.978.742 1.373.498 0 1.373.498
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.966.174 3.966.174 0 3.835.712 3.835.712
Tahviller
1.691.450 17.540.289 19.231.739 2.526.863 13.706.130 16.232.993
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 309.302 11.819.585 12.128.887 330.910 7.634.494 7.965.404
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 5.689.190 1.822.430 7.511.620 6.383.398 904.351 7.287.749
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.986.771 1.481.245 6.468.016 5.840.503 835.840 6.676.343
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
702.419 341.185 1.043.604 542.895 68.511 611.406
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 865.264 47.793 913.057 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.6 3.319.699 284.194 3.603.893 3.114.494 344.691 3.459.185
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 737.703 2.688 740.391 680.071 2.197 682.268
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 2.581.996 281.506 2.863.502 2.434.423 342.494 2.776.917
CARİ VERGİ BORCU
2.7 1.215.113 2.856 1.217.969 1.121.246 1.186 1.122.432
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8.808 9.822 18.630 2.401 8.265 10.666
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 13.557.153 13.557.153
Krediler
4.943.597 4.943.597 0 5.574.724 5.574.724
Diğer Borçlanma Araçları
12.492.328 12.492.328 0 7.982.429 7.982.429
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 14.668.560 2.529.116 17.197.676 15.046.590 3.593.906 18.640.496
ÖZKAYNAKLAR
2.10 41.090.475 -581.472 40.509.003 39.109.703 -102.425 39.007.278
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 0 8.447.051
Sermaye Yedekleri
1.987.915 0 1.987.915 1.985.153 0 1.985.153
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 0 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.430.978 1.430.978 1.428.216 0 1.428.216
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.663.611 7.315 1.670.926 1.661.712 7.315 1.669.027
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
486.443 -547.380 -60.937 871.298 -68.333 802.965
Kar Yedekleri
24.503.924 -41.407 24.462.517 19.836.498 -41.407 19.795.091
Yasal Yedekler
1.102.781 1.102.781 869.410 0 869.410
Statü Yedekleri
0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
23.393.329 -41.407 23.351.922 18.959.274 -41.407 18.917.867
Diğer Kar Yedekleri
7.814 7.814 7.814 0 7.814
Kar veya Zarar
4.000.901 0 4.000.901 6.307.380 0 6.307.380
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 0 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.360.947 2.360.947 4.667.426 0 4.667.426
Azınlık Payları
630 630 611 0 611
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
180.217.750 228.792.277 409.010.027 165.287.594 208.088.660 373.376.254


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 19.690.516 14.355.032 10.226.609 7.595.410
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 14.822.278 11.262.477 7.518.868 5.974.258
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
262.381 176.978 146.095 94.208
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 530.128 342.610 340.111 184.150
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
369.932 22.581 327.632 14.833
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 2.955.324 1.934.795 1.517.400 1.003.970
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.076 7.206 1.180 472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.788.073 1.311.087 884.526 664.283
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.164.175 616.502 631.694 339.215
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
492.486 425.593 245.765 224.670
Diğer Faiz Gelirleri
257.987 189.998 130.738 99.321
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -12.164.742 -8.301.404 -6.185.370 -4.386.713
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -8.685.456 -5.479.319 -4.332.755 -2.879.237
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.541.556 -1.045.983 -805.703 -565.793
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-402.430 -671.359 -204.099 -334.587
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -1.385.347 -908.359 -783.843 -513.087
Kiralama Faiz Giderleri
-84.107 -42.899
Diğer Faiz Giderleri
-65.846 -196.384 -16.071 -94.009
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.525.774 6.053.628 4.041.239 3.208.697
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.595.294 2.085.049 1.258.261 1.051.381
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.509.732 2.625.437 1.755.983 1.350.362
Gayri Nakdi Kredilerden
528.563 343.875 269.602 173.780
Diğer
2.981.169 2.281.562 1.486.381 1.176.582
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-914.438 -540.388 -497.722 -298.981
Gayri Nakdi Kredilere
-15.690 -13.242 -7.006 -6.728
Diğer
-898.748 -527.146 -490.716 -292.253
TEMETTÜ GELİRLERİ
15.514 12.034 5.667 8.013
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -449.332 -447.091 -620.226 -156.074
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
131.180 356.280 66.864 314.269
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 838.158 3.388.437 -621.211 2.878.680
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.418.670 -4.191.808 -65.879 -3.349.023
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
751.791 804.172 332.451 370.090
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.439.041 8.507.792 5.017.392 4.482.107
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -3.867.887 -2.041.372 -1.929.031 -1.197.405
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -220.368 -343.440 -4.814 -196.193
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -1.643.434 -1.380.612 -838.690 -717.377
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -1.861.892 -1.622.876 -954.317 -836.496
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.845.460 3.119.492 1.290.540 1.534.636
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
46.145 53.015 18.206 24.849
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 2.891.605 3.172.507 1.308.746 1.559.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -530.589 -701.216 -189.177 -332.277
Cari Vergi Karşılığı
-786.702 -240.853 -702.524 -154.826
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-460.363 -177.451
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
256.113 513.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.361.016 2.471.291 1.119.569 1.227.208
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 2.361.016 2.471.291 1.119.569 1.227.208
Grubun Karı (Zararı)
2.360.947 2.471.232 1.119.537 1.227.184
Azınlık Payları Karı (Zararı)
69 59 32 24
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00280000 0,00570000 0,00130000 0,00280000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779170


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.