***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.05.2018 - 07:09

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.356.685 1.174.944 -381.624 375.225 16.545.616 0 3.614.081 30.097.927
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 0 110.325 0 0 -62.054 0 0 0 0 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 -181.350 0 0 110.325 0 0 -62.054 0 0 0 0 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 0 1.340.087 1.360.019 -178.038 1.175.335 0 1.174.944 -271.299 375.225 0 16.483.562 0 3.614.081 0 0 29.964.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -277 0 2.906 0 190.197 -165.614 359.491 0 0 0 1.244.048 0 0 1.630.751
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 127.833 0 0 0 0 0 0 0 0 3.486.248 0 -3.614.081 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.347.051 543.881 0 1.467.920 1.359.742 -178.038 1.178.241 0 1.365.141 -436.913 734.716 0 19.969.810 0 1.244.048 0 0 31.595.599


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
241.309.287 367.430.781 608.740.068
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,3 27.383.584 55.707.118 83.090.702
Teminat Mektupları
3.1.2.2 27.331.232 35.407.280 62.738.512
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
571.633 1.307.910 1.879.543
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.474.402 34.099.370 37.573.772
Diğer Teminat Mektupları
23.285.197 0 23.285.197
Banka Kredileri
0 222.191 222.191
İthalat Kabul Kredileri
0 222.191 222.191
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
25.000 13.250.193 13.275.193
Belgeli Akreditifler
25.000 13.250.193 13.275.193
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
27.352 2.681.888 2.709.240
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.145.566 4.145.566
TAAHHÜTLER
3.1.1 76.857.107 78.869.760 155.726.867
Cayılamaz Taahhütler
75.477.833 37.950.294 113.428.127
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
15.795.944 36.701.559 52.497.503
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
1.177.525 240.689 1.418.214
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.726.861 818.052 10.544.913
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.713.855 0 7.713.855
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.862 0 7.862
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.324.883 0 35.324.883
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
27.291 0 27.291
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.703.612 189.994 5.893.606
Cayılabilir Taahhütler
1.379.274 40.919.466 42.298.740
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.379.274 40.919.466 42.298.740
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
137.068.596 232.853.903 369.922.499
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
41.099.791 32.359.848 73.459.639
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
270.141 2.489.572 2.759.713
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
40.829.650 29.870.276 70.699.926
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
95.968.805 200.494.055 296.462.860
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
12.969.733 19.783.321 32.753.054
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.507.283 11.826.327 16.333.610
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.462.450 7.956.994 16.419.444
Para ve Faiz Swap İşlemleri
73.231.882 140.449.757 213.681.639
Swap Para Alım İşlemleri
19.560.570 57.433.733 76.994.303
Swap Para Satım İşlemleri
46.561.312 30.434.032 76.995.344
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.555.000 26.290.996 29.845.996
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.555.000 26.290.996 29.845.996
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.506.926 17.492.839 26.999.765
Para Alım Opsiyonları
3.416.142 8.648.053 12.064.195
Para Satım Opsiyonları
5.490.784 6.787.940 12.278.724
Faiz Alım Opsiyonları
300.000 1.028.423 1.328.423
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 1.028.423 1.328.423
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
260.229 255.920 516.149
Futures Para Alım İşlemleri
4.190 251.754 255.944
Futures Para Satım İşlemleri
256.039 4.166 260.205
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
35 22.512.218 22.512.253
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
671.030.642 300.671.644 971.702.286
EMANET KIYMETLER
365.207.678 200.678.807 565.886.485
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
340.737.976 199.971.065 540.709.041
Tahsile Alınan Çekler
18.947.606 88.678 19.036.284
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.463.952 554.908 6.018.860
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 51.359 51.359
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 12.797 70.941
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
290.350.364 95.551.653 385.902.017
Menkul Kıymetler
190.457 438 190.895
Teminat Senetleri
1.157.241 275.193 1.432.434
Emtia
22.870 0 22.870
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
122.945.492 72.993.671 195.939.163
Diğer Rehinli Kıymetler
166.034.304 22.275.213 188.309.517
Rehinli Kıymet Alanlar
0 7.138 7.138
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
15.472.600 4.441.184 19.913.784
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
912.339.929 668.102.425 1.580.442.354


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.244.048
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
386.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.629
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
384.074
Yabancı Para Çevrim Farkları
190.197
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-212.326
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
604.001
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-143.115
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-54.683
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.630.751


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 6.303.202
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 5.154.442
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
82.770
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 133.926
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.748
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 923.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.734
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
643.369
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
273.611
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
602
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -3.535.571
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -2.592.921
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -432.648
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-234.107
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -240.660
Diğer Faiz Giderleri
-35.235
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.767.631
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
986.131
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.222.898
Gayri Nakdi Kredilerden
168.004
Diğer
1.054.894
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-236.767
Gayri Nakdi Kredilere
-60
Diğer
-236.707
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.7 -617.400
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.598
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -440.432
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
41.287
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.5 504.035
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-985.754
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.6 368.922
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.067.450
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
4.4 -958.475
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-758.017
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.350.958
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
210.868
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 1.561.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -317.778
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-317.778
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.244.048
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 1.244.048
Grubun Karı (Zararı)
1.244.048
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00290000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
44.183.989 48.322.910 92.506.899
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 8.818.258 37.552.196 46.370.454
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
8.651.639 34.765.001 43.416.640
Bankalar
1.4 6.731 1.911.081 1.917.812
Para Piyasalarından Alacaklar
159.888 876.114 1.036.002
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 127.135 143.298 270.433
Devlet Borçlanma Senetleri
28.881 26.385 55.266
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 115.277 115.277
Diğer Finansal Varlıklar
98.254 1.636 99.890
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.6 20.722.924 3.190.911 23.913.835
Devlet Borçlanma Senetleri
20.715.311 1.673.540 22.388.851
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.613 1.888 9.501
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.515.483 1.515.483
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.8 9.617.244 6.569.859 16.187.103
Devlet Borçlanma Senetleri
9.617.244 6.569.859 16.187.103
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.3 4.933.478 888.009 5.821.487
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.3.1,2 2.903.295 577.840 3.481.135
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.3.2 2.030.183 310.169 2.340.352
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-35.050 -21.363 -56.413
KREDİLER (Net)
1.7 122.529.949 73.950.749 196.480.698
Krediler
122.929.240 74.944.565 197.873.805
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
122.929.240 74.944.565 197.873.805
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.7.8 8.617.858 0 8.617.858
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.017.149 -993.816 -10.010.965
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.078.422 -657.282 -1.735.704
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-552.162 -336.534 -888.696
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
1.7.7 -7.386.565 0 -7.386.565
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.14 204.801 0 204.801
Satış Amaçlı
204.801 0 204.801
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.753.614 2.768.442 5.522.056
İştirakler (Net)
1.9 4.503 574.976 579.479
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.503 574.976 579.479
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 2.729.833 2.193.466 4.923.299
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.722.533 2.193.466 4.915.999
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 0 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 19.278 0 19.278
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
19.278 0 19.278
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.560.839 0 2.560.839
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.633.928 0 1.633.928
Şerefiye
979.493 0 979.493
Diğer
1.15 654.435 0 654.435
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.15 346.036 0 346.036
DİĞER AKTİFLER
2.132.230 3.267.836 5.400.066
VARLIKLAR TOPLAMI
176.345.386 128.309.937 304.655.323
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 85.588.697 88.507.014 174.095.711
ALINAN KREDİLER
2.3.1 444.373 34.517.716 34.962.089
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
9.719.956 827.707 10.547.663
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.4 3.067.310 12.585.752 15.653.062
Bonolar
2.3.4 1.753.683 44.081 1.797.764
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
1.313.627 12.541.671 13.855.298
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.3 0 5.911.648 5.911.648
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 2.964.832 426.795 3.391.627
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.859.920 412.572 3.272.492
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
104.912 14.223 119.135
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
2.5 0 95 95
Finansal Kiralama
0 99 99
Faaliyet Kiralaması
2.5.2 0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -4 -4
KARŞILIKLAR
2.6 2.285.919 773.128 3.059.047
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
572.288 0 572.288
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.4 1.713.631 773.128 2.486.759
CARİ VERGİ BORCU
2.7 414.944 0 414.944
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
2.8 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 0 10.186.606 10.186.606
Krediler
0 4.182.550 4.182.550
Diğer Borçlanma Araçları
0 6.004.056 6.004.056
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 11.988.636 2.848.596 14.837.232
ÖZKAYNAKLAR
2.10 29.499.553 2.096.046 31.595.599
Ödenmiş Sermaye
4.347.051 0 4.347.051
Sermaye Yedekleri
2.011.801 0 2.011.801
Hisse Senedi İhraç Primleri
543.881 0 543.881
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.467.920 0 1.467.920
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.923.827 436.118 2.359.945
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.016 1.659.928 1.662.944
Kar Yedekleri
19.969.810 0 19.969.810
Yasal Yedekler
869.410 0 869.410
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
19.099.217 0 19.099.217
Diğer Kar Yedekleri
1.183 0 1.183
Kar veya Zarar
1.244.048 0 1.244.048
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.244.048 0 1.244.048
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
145.974.220 158.681.103 304.655.323


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.260.978
Alınan Faizler
5.144.913
Ödenen Faizler
-3.367.601
Alınan Temettüler
62.801
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.222.898
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-396.935
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
351.708
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.221.117
Ödenen Vergiler
-288.159
Diğer
-247.530
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.220.310
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-213.593
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.526.152
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.934.628
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.117.309
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.685.470
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
956.471
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.022.598
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.279.392
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.813.775
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.959.332
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
618.870
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-60.609
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13.781
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.889.941
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.015.566
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-860.045
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
400.118
Diğer
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.919.149
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.686.125
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-766.940
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-36
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
741.476
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.679.837
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.589.701
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
18.909.864http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680662


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2891 Değişim: 0,19%
Düşük 5,2703 18.02.2019 Yüksek 5,2893
Açılış: 5,27905
5,9738 Değişim: 0,15%
Düşük 5,9550 18.02.2019 Yüksek 5,9771
Açılış: 5,9646
224,74 Değişim: 0,23%
Düşük 223,94 18.02.2019 Yüksek 224,75
Açılış: 224,23

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.