***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.05.2018 - 07:08

***YKBNK*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 1.144.663 -384.916 117.925 16.552.355 1.639.954 3.614.081 30.101.285 541 30.101.826
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
110.325 -243.404 -133.079 -133.079
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
110.325 -243.404 -133.079 -133.079
Yeni Bakiye
4.347.051 543.881 1.329.747 1.381.028 -184.484 1.144.663 -274.591 117.925 16.308.951 1.639.954 3.614.081 29.968.206 541 29.968.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277 190.197 -162.729 359.491 1.244.048 1.630.730 35 1.630.765
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
127.833 3.486.248 -3.614.081 -41 -41
Dağıtılan Temettü
0 -41 -41
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
127.833 3.486.248 -3.614.081 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.347.051 543.881 1.457.580 1.380.751 -184.484 1.334.860 -437.320 477.416 19.795.199 1.639.954 1.244.048 31.598.936 535 31.599.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
243.424.491 372.415.162 615.839.653
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,3 27.384.385 56.275.768 83.660.153
Teminat Mektupları
3.1.2.2 27.332.033 35.515.797 62.847.830
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
571.633 1.307.910 1.879.543
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.474.402 34.099.370 37.573.772
Diğer Teminat Mektupları
23.285.998 108.517 23.394.515
Banka Kredileri
0 222.191 222.191
İthalat Kabul Kredileri
222.191 222.191
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
25.000 13.710.326 13.735.326
Belgeli Akreditifler
25.000 13.709.687 13.734.687
Diğer Akreditifler
639 639
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
27.352 2.681.888 2.709.240
Diğer Kefaletlerimizden
4.145.566 4.145.566
TAAHHÜTLER
3.1.1 76.857.107 79.066.715 155.923.822
Cayılamaz Taahhütler
75.477.833 37.950.294 113.428.127
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
15.795.944 36.701.559 52.497.503
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
1.177.525 240.689 1.418.214
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.726.861 818.052 10.544.913
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.713.855 7.713.855
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.862 7.862
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.324.883 35.324.883
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
27.291 27.291
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.703.612 189.994 5.893.606
Cayılabilir Taahhütler
1.379.274 41.116.421 42.495.695
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.379.274 41.045.933 42.425.207
Diğer Cayılabilir Taahhütler
70.488 70.488
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
139.182.999 237.072.679 376.255.678
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
41.308.851 32.827.732 74.136.583
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
479.201 2.957.456 3.436.657
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
40.829.650 29.870.276 70.699.926
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
97.874.148 204.244.947 302.119.095
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
13.407.862 20.471.983 33.879.845
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.870.380 12.026.066 16.896.446
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
8.537.482 8.445.917 16.983.399
Para ve Faiz Swap İşlemleri
74.699.096 143.511.987 218.211.083
Swap Para Alım İşlemleri
21.263.486 57.993.304 79.256.790
Swap Para Satım İşlemleri
46.325.610 32.936.691 79.262.301
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.555.000 26.290.996 29.845.996
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.555.000 26.290.996 29.845.996
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.506.926 17.492.839 26.999.765
Para Alım Opsiyonları
3.416.142 8.648.053 12.064.195
Para Satım Opsiyonları
5.490.784 6.787.940 12.278.724
Faiz Alım Opsiyonları
300.000 1.028.423 1.328.423
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 1.028.423 1.328.423
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
260.229 255.920 516.149
Futures Para Alım İşlemleri
4.190 251.754 255.944
Futures Para Satım İşlemleri
256.039 4.166 260.205
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
35 22.512.218 22.512.253
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
675.270.834 302.539.402 977.810.236
EMANET KIYMETLER
369.447.870 201.873.694 571.321.564
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
344.960.909 201.123.577 546.084.486
Tahsile Alınan Çekler
18.958.919 94.821 19.053.740
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.469.898 591.140 6.061.038
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
51.359 51.359
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 12.797 70.941
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
290.350.364 96.224.524 386.574.888
Menkul Kıymetler
190.457 438 190.895
Teminat Senetleri
1.157.241 280.735 1.437.976
Emtia
22.870 22.870
Varant
0
Gayrimenkul
122.945.492 73.493.516 196.439.008
Diğer Rehinli Kıymetler
166.034.304 22.442.697 188.477.001
Rehinli Kıymet Alanlar
7.138 7.138
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
15.472.600 4.441.184 19.913.784
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
918.695.325 674.954.564 1.593.649.889


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.244.083
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
386.682
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-277
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
34
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
386.959
Yabancı Para Çevrim Farkları
190.197
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-209.122
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
604.001
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-143.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-55.002
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.630.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
4.1 6.759.622
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 5.288.219
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
82.770
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 158.460
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.748
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 930.825
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.734
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
646.804
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
277.287
Finansal Kiralama Gelirleri
200.923
Diğer Faiz Gelirleri
90.677
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -3.914.691
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -2.600.082
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -480.190
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-336.772
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -395.272
Diğer Faiz Giderleri
-102.375
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.844.931
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.033.668
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.275.075
Gayri Nakdi Kredilerden
170.095
Diğer
1.104.980
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-241.407
Gayri Nakdi Kredilere
-6.514
Diğer
-234.893
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.7 -663.235
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.021
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 -291.017
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
42.011
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 509.757
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-842.785
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
434.082
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.362.450
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
4.5 -991.214
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -786.380
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.584.856
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
28.166
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 1.613.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -368.939
Cari Vergi Karşılığı
-86.027
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-282.912
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.244.083
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.244.083
Grubun Karı (Zararı)
1.244.048
Azınlık Payları Karı (Zararı)
35
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,00290000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
44.463.370 53.782.687 98.246.057
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 8.826.171 41.883.142 50.709.313
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
8.651.639 35.307.001 43.958.640
Bankalar
1.4 14.355 5.700.027 5.714.382
Para Piyasalarından Alacaklar
160.177 876.114 1.036.291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 264.650 143.298 407.948
Devlet Borçlanma Senetleri
28.881 26.385 55.266
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
137.411 115.277 252.688
Diğer Finansal Varlıklar
98.358 1.636 99.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.6 20.806.140 3.281.745 24.087.885
Devlet Borçlanma Senetleri
20.715.311 1.764.132 22.479.443
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
63.479 2.130 65.609
Diğer Finansal Varlıklar
27.350 1.515.483 1.542.833
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.8 9.648.511 7.566.044 17.214.555
Devlet Borçlanma Senetleri
9.648.511 6.918.810 16.567.321
Diğer Finansal Varlıklar
647.234 647.234
Türev Finansal Varlıklar
4.954.567 956.621 5.911.188
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.924.384 646.452 3.570.836
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.030.183 310.169 2.340.352
Donuk Finansal Varlıklar
0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-36.669 -48.163 -84.832
KREDİLER (Net)
1.7 128.151.152 89.794.864 217.946.016
Krediler
125.171.714 80.173.651 205.345.365
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
125.171.714 80.173.651 205.345.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 2.077.588 8.493.598 10.571.186
Finansal Kiralama Alacakları
2.640.011 9.824.910 12.464.921
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-562.423 -1.331.312 -1.893.735
Faktoring Alacakları
1.362.440 2.111.867 3.474.307
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
1.362.440 2.111.867 3.474.307
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0
Donuk Alacaklar
1.7.8 9.040.303 210.497 9.250.800
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.500.893 -1.194.749 -10.695.642
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.147.601 -687.035 -1.834.636
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-564.162 -351.452 -915.614
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
1.7.7 -7.789.130 -156.262 -7.945.392
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
206.830 6.077 212.907
Satış Amaçlı
1.15 206.830 6.077 212.907
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
254.844 574.976 829.820
İştirakler (Net)
1.9 228.266 574.976 803.242
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
223.763 574.976 798.739
Konsolide Edilmeyenler
4.503 4.503
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 19.278 0 19.278
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
19.278 19.278
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.583.765 15.222 2.598.987
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.672.528 20.414 1.692.942
Şerefiye
979.493 979.493
Diğer
693.035 20.414 713.449
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.739 26.590 28.329
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 479.612 479.612
DİĞER AKTİFLER
1.16 2.914.930 3.737.320 6.652.250
VARLIKLAR TOPLAMI
180.728.770 147.958.150 328.686.920
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
2.1 85.413.885 94.633.263 180.047.148
ALINAN KREDİLER
2.3.1 1.378.413 41.977.374 43.355.787
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
12.610.320 1.077.589 13.687.909
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 5.403.771 15.912.812 21.316.583
Bonolar
1.753.683 44.081 1.797.764
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
3.327.060 3.327.060
Tahviller
3.650.088 12.541.671 16.191.759
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 5.911.648 5.911.648
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 2.992.387 426.528 3.418.915
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.887.475 412.305 3.299.780
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
104.912 14.223 119.135
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
Finansal Kiralama
0
Faaliyet Kiralaması
0
Diğer
0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0
KARŞILIKLAR
2.352.418 779.813 3.132.231
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.7.2 590.587 1.919 592.506
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
2.6.4 1.761.831 777.894 2.539.725
CARİ VERGİ BORCU
458.084 2.295 460.379
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7.144 7.144
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 0 10.186.606 10.186.606
Krediler
4.182.550 4.182.550
Diğer Borçlanma Araçları
6.004.056 6.004.056
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 12.269.552 3.293.547 15.563.099
ÖZKAYNAKLAR
2.10 31.367.585 231.886 31.599.471
Ödenmiş Sermaye
4.347.051 4.347.051
Sermaye Yedekleri
2.001.461 0 2.001.461
Hisse Senedi İhraç Primleri
543.881 543.881
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.457.580 1.457.580
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.188.952 7.315 1.196.267
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.108.978 265.978 1.374.956
Kar Yedekleri
19.836.606 -41.407 19.795.199
Yasal Yedekler
869.410 869.410
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
18.959.274 -41.407 18.917.867
Diğer Kar Yedekleri
7.922 7.922
Kar veya Zarar
2.884.002 0 2.884.002
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.244.048 1.244.048
Azınlık Payları
535 535
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
154.246.415 174.440.505 328.686.920


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
716.930
Alınan Faizler
5.630.742
Ödenen Faizler
-3.760.706
Alınan Temettüler
4.021
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.275.075
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-598.563
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
359.243
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.235.029
Ödenen Vergiler
-335.623
Diğer
-622.230
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-5.475.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-305.524
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.724.876
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.384.366
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.074.196
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.963.233
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.594.543
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
1.022.598
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-271.145
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.295.563
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-4.758.366
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
896.859
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-81.278
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13.781
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.484.387
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.593.863
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-935.997
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
790.877
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.828.782
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.686.547
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.857.724
Temettü Ödemeleri
-41
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
910.975
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.121.750
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.844.278
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.722.528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680661


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3212 Değişim: 0,05%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.