KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 19:02
KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 4.353.384 6.198.082 242.460.940 242.460.940
Transferler
27 6.198.082 -6.198.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.402.972 -113.402.972 -113.402.972
Dönem Karı (Zararı)
27 -113.402.972 -113.402.972 -113.402.972
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -113.402.972 129.057.968 129.057.968
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 10.551.466 -129.905.615 112.555.325 112.555.325
Transferler
27 -129.905.615 129.905.615
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.103.905 43.103.905 43.103.905
Dönem Karı (Zararı)
27 43.103.905 43.103.905 43.103.905
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 -119.354.149 43.103.905 155.659.230 155.659.230


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-215.735.233 -25.275.360
Dönem Karı (Zararı)
43.103.906 -113.402.971
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
43.103.906 -113.402.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.204.002 77.263.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 122.877 182.028
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.290.408 246.834
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.290.408 246.834
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
129.613 10.117.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 129.613 -95.667
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.212.716
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
58.227.272 40.951.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 55.578.984 42.003.564
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.817.946 -2.830.123
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -169.659 1.778.067
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18.187.881 28.136.661
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 18.187.881 28.136.661
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.754.049 -103.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -70.754.049 -103.614
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.266.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-266.043.141 10.863.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -121.096.747 -26.741.875
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.389.549 -6.606.837
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -109.470.685 -70.168.902
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -20.388.816 -22.597.563
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.083.822 17.318.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -413.384 810.276
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -40.454.943 138.242.114
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -3.099.372 -14.725.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.354.177 -4.665.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34.354.177 -4.665.905
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-215.735.233 -25.275.360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
133.811.250 55.916.615
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-7.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
55.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 133.811.250 423.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
87.409.634 -30.552.521
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 60.470.524
Kredilerden Nakit Girişleri
8 60.470.524
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
91.601.511 -60.550.440
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
90.474.280 -59.580.004
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 1.127.231 -970.436
Ödenen Faiz
8 -4.191.877 -30.472.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.485.651 88.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.485.651 88.734
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.687.403 261.958
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.173.054 350.692


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.173.053 1.687.403
Ticari Alacaklar
10 233.819.618 106.925.400
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 181.048.844 55.905.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 52.770.774 51.019.799
Diğer Alacaklar
11 14.555.049 11.204.613
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 14.555.049 11.204.613
Stoklar
13 1.135.538.488 1.026.067.803
Peşin Ödenmiş Giderler
15 38.073.893 69.907.600
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 34.244.178 68.598.455
ARA TOPLAM
1.463.455.467 1.284.442.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.463.455.467 1.284.442.462
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
230.020.607 230.020.607
Diğer Finansal Yatırımlar
7 230.020.607 230.020.607
Ticari Alacaklar
10 16.859.405 23.742.610
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 16.859.405 23.742.610
Diğer Alacaklar
11 5.593.462 5.589.364
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.593.462 5.589.364
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 129.162.853 147.342.972
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 145.663.279 208.720.480
Maddi Duran Varlıklar
18 949.138 970.934
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.524 19.024
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 10.524 19.024
Peşin Ödenmiş Giderler
15 244.003.672 191.781.149
Diğer Duran Varlıklar
26 7.909.307 8.001.788
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
780.172.247 816.188.928
TOPLAM VARLIKLAR
2.243.627.714 2.100.631.390
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 136.531.452 339.491.137
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 202.643.126 189.173.412
Ticari Borçlar
10 204.827.516 204.093.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 172.321.715 165.940.086
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 32.505.801 38.153.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 743.557 1.156.941
Diğer Borçlar
11 152.167.159 192.622.102
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 129.153.825 170.856.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 23.013.334 21.765.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 285.267 277.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 5.949.374 6.517.302
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.437.317 8.439.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 55.722 57.608
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.381.595 8.381.595
ARA TOPLAM
711.584.768 941.770.994
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
711.584.768 941.770.994
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 499.454.470 166.975.880
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 876.750.610 879.282.054
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 772.603.681 775.135.125
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 178.636 47.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 178.636 47.137
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.376.383.716 1.046.305.071
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.087.968.484 1.988.076.065
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.659.230 112.555.325
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -119.354.149 10.551.466
Net Dönem Karı veya Zararı
27 43.103.905 -129.905.615
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.659.230 112.555.325
TOPLAM KAYNAKLAR
2.243.627.714 2.100.631.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 8.622.160 23.978.402 2.360.777 6.711.572
Satışların Maliyeti
28 -474.512 -8.871.650 -165.360 -670.152
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.147.648 15.106.752 2.195.417 6.041.420
BRÜT KAR (ZARAR)
8.147.648 15.106.752 2.195.417 6.041.420
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.964.456 -12.067.871 -1.515.419 -3.092.275
Pazarlama Giderleri
29 -215.048 -1.456.785 -54.434 -557.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 75.381.810 15.535.986 60.695.004 2.016.355
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -18.386.203 -78.479.247 923.050 -37.466.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.963.751 -61.361.165 62.243.618 -33.058.332
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.266.602
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-18.187.881 -28.136.661 -10.355.697 -27.193.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.775.870 -87.231.224 51.887.921 -60.251.732
Finansman Gelirleri
33 55.907.020 15.831.817 35.882.455 7.922.259
Finansman Giderleri
33 -55.578.985 -42.003.564 -32.353.676 -13.071.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,18330000 -0,48230000 0,23570000 -0,27820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
43.103.905 -113.402.971 55.416.700 -65.400.487http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798164


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: -0,64% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9671 Değişim: 0,37%
Düşük 7,9310 24.10.2020 Yüksek 7,9771
Açılış: 7,9378
9,4492 Değişim: 0,61%
Düşük 9,3571 24.10.2020 Yüksek 9,4598
Açılış: 9,3915
486,95 Değişim: 0,20%
Düşük 484,84 23.10.2020 Yüksek 490,33
Açılış: 485,99
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.