KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:51

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 21.998.992 -17.645.608 236.262.858 0 236.262.858
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
27 0 0 0 0 -17.645.608 17.645.608 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 4.322.072 4.322.072 4.322.072
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 4.322.072 4.322.072 4.322.072
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 4.353.384 4.322.072 240.584.930 0 240.584.930
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 4.353.384 6.198.082 242.460.940 0 242.460.940
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 6.198.082 -6.198.082 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -113.402.972 -113.402.972 -113.402.972
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.402.972 -113.402.972 -113.402.972
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 10.551.466 -113.402.972 129.057.968 0 129.057.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.275.359 -27.824.313
Dönem Karı (Zararı)
-113.402.971 4.322.072
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-113.402.971 4.322.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
77.263.864 -2.440.116
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 182.028 124.864
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
246.834 199.063
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 246.834 199.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.117.049 943.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -95.667 53.800
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 10.212.716 889.827
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.951.508 6.656.883
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 42.003.564 6.122.935
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.830.123 880.777
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.778.067 -346.829
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.269.339
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -10.757.418
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.488.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
28.136.661 1.076.358
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 28.136.661 1.076.358
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.614 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -103.614
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.266.602 -2.171.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.863.748 -29.706.269
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -26.741.875 36.247.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.606.836 -1.008.101
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -70.168.902 -73.460.652
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -22.597.563 -83.758.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 17.318.318 5.103.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 810.276 -285.247
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 138.242.114 25.627.330
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -14.725.879 71.700.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.665.905 -9.872.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.665.905 -9.870.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -2.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.275.359 -27.824.313
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.916.615 7.404.760
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
55.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000 -34.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 423.615 7.541.453
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.948
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -99.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.552.521 19.821.222
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.500.088 204.560.591
Kredilerden Nakit Girişleri
8 60.470.524 196.340.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 -970.436 8.220.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.580.004 -136.359.884
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.580.004 -134.231.703
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -2.128.181
Ödenen Faiz
8 -30.472.605 -48.379.485
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.735 -598.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.735 -598.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 261.958 896.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 350.693 298.139


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 350.693 261.958
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 120.607.302 64.434.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 54.162.250 1.026.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 66.445.052 63.407.765
Diğer Alacaklar
11 11.077.851 4.493.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.077.851 4.493.659
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 1.037.190.045 946.105.734
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 78.515.223 78.657.087
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 69.651.355 64.985.450
ARA TOPLAM
1.317.443.657 1.158.989.395
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.317.443.657 1.158.989.395
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 230.020.607 283.254.005
Ticari Alacaklar
10 29.041.422 60.497.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 29.041.422 60.497.431
Diğer Alacaklar
11 5.589.363 5.566.719
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.589.363 5.566.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 130.668.287 158.709.991
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 196.202.317 196.522.318
Maddi Duran Varlıklar
18 980.302 1.012.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 24.187 44.157
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 24.187 44.157
Peşin Ödenmiş Giderler
15 189.727.224 166.987.797
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 8.001.788 8.125.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
790.255.497 880.719.565
TOPLAM VARLIKLAR
2.107.699.154 2.039.708.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 301.433.716 315.475.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 236.932.325 158.129.813
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 222.103.389 208.401.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 186.524.609 186.122.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 35.578.780 22.279.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.818.326 1.008.050
Diğer Borçlar
11 189.561.332 15.097.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 167.759.363 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.801.969 15.097.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 271.859 176.902
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 7.089.784 6.047.016
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.714.637 8.537.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 120.326 155.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 18.594.311 8.381.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
977.925.368 712.873.455
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
977.925.368 712.873.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 112.925.633 145.320.327
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 786.434 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 786.434 0
Diğer Borçlar
11 0 36.221.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 36.221.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 886.926.643 902.695.290
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 782.779.714 798.548.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 77.108 137.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 77.108 137.169
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.000.715.818 1.084.374.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.978.641.186 1.797.248.020
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 129.057.968 242.460.940
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 10.551.466 4.353.384
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -113.402.972 6.198.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
129.057.968 242.460.940
TOPLAM KAYNAKLAR
2.107.699.154 2.039.708.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 23.978.402 61.634.816 6.711.572 4.060.025
Satışların Maliyeti
28 -8.871.650 -39.041.295 -670.152 -517.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.106.752 22.593.521 6.041.420 3.542.249
BRÜT KAR (ZARAR)
15.106.752 22.593.521 6.041.420 3.542.249
Genel Yönetim Giderleri
29 -12.067.871 -5.969.709 -3.092.275 -2.615.188
Pazarlama Giderleri
29 -1.456.785 -3.764.689 -557.588 -928.448
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 15.535.986 18.589.916 2.016.355 6.704.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -78.479.247 -21.238.239 -37.466.244 -4.712.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-61.361.165 10.210.800 -33.058.332 1.991.008
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.266.602
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-28.136.661 -1.076.358 -27.193.400 -680.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-87.231.224 9.134.442 -60.251.732 1.310.324
Finansman Gelirleri
33 15.831.817 6.018.189 7.922.259 2.986.510
Finansman Giderleri
33 -42.003.564 -10.830.559 -13.071.014 -2.928.134
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-113.402.971 4.322.072 -65.400.487 1.368.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-113.402.971 4.322.072 -65.400.487 1.368.700
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-113.402.971 4.322.072 -65.400.487 1.368.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-113.402.971 4.322.072 -65.400.487 1.368.700
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,48230000 0,01840000 -0,27820000 0,00580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-113.402.971 4.322.072 -65.400.487 1.368.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-113.402.971 4.322.072 -65.400.487 1.368.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719178


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.