KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:51

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 21.998.992 -13.409.359 240.499.107 26.838.728 267.337.835
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 -13.409.359 13.409.359 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.124.510 1.124.510 -964.247 160.263
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 1.124.510 1.124.510 -964.247 160.263
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 8.589.633 1.124.510 241.623.617 25.874.481 267.498.098
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 -5.392.174 5.392.174 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -122.440.222 -122.440.222 -1.721.977 -124.162.199
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 -122.440.222 -122.440.222 -1.721.977 -124.162.199
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18.042.241 0 18.042.241 8.126.932 26.169.173
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 21.239.701 -122.440.222 130.708.953 28.233.099 158.942.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.614.987 -30.993.493
Dönem Karı (Zararı)
-124.162.198 160.263
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-124.162.198 160.263
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.175.039 3.938.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 187.277 276.543
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
559.696 195.684
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 559.696 195.684
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.919.310 759.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -117.742 16.715
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 11.037.052 742.392
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.783.852 13.111.850
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 44.851.704 11.956.307
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.824.131 1.549.506
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.756.279 -393.963
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.269.339
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -10.757.418
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.488.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
28.136.661 1.076.358
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 28.136.661 1.076.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-308.143 -39.990
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.614 -2.171.572
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -103.614 -2.171.572
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.372.172 -35.092.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -17.545.019 36.851.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.626.988 -1.022.980
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -82.810.630 -78.065.621
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -19.761.921 -85.623.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 22.508.150 -13.448.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -334.596 -59.760
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 145.106.392 47.301.696
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -18.868.225 70.309.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.294.991 -11.335.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.377.197 -11.333.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
82.206 -2.051
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.614.987 -30.993.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.916.615 7.497.677
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
55.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 404.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000 -346.491
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 423.615 7.541.453
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -1.948
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -99.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.332.732 22.915.056
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.153.189 218.033.591
Kredilerden Nakit Girişleri
8 63.153.189 209.813.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 0 8.220.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.358.361 -140.782.087
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.387.925 -138.653.906
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -970.436 -2.128.181
Ödenen Faiz
8 -31.127.560 -54.336.448
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.104 -580.760
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.104 -580.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 424.034 956.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 392.930 376.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 392.930 424.034
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 112.117.071 65.350.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 45.492.938 1.539.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 66.624.133 63.811.071
Diğer Alacaklar
11 12.713.395 6.109.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 12.713.395 6.109.051
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 1.333.949.262 1.250.759.910
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 78.568.015 78.675.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 86.441.726 82.064.529
ARA TOPLAM
1.624.233.587 1.483.434.315
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.624.233.587 1.483.434.315
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 29.041.422 60.578.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 29.041.422 60.578.963
Diğer Alacaklar
11 5.826.603 5.803.958
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.826.603 5.803.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 130.668.287 158.709.991
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 212.364.210 212.684.211
Maddi Duran Varlıklar
18 3.389.871 3.546.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 61.084.595 69.902.696
Şerefiye
19 61.058.003 69.852.143
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 26.592 50.553
Peşin Ödenmiş Giderler
15 202.681.192 182.812.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 8.001.788 8.125.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
653.057.968 702.163.272
TOPLAM VARLIKLAR
2.277.291.555 2.185.597.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 301.433.716 315.475.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 263.511.556 175.072.264
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 224.010.481 205.112.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 184.702.927 176.212.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 39.307.554 28.900.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.264.516 2.599.112
Diğer Borçlar
11 203.602.402 22.274.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 179.253.511 6.515.022
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 24.348.891 15.759.209
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 271.859 176.902
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 21.106.861 7.016.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.796.162 10.789.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 140.712 171.281
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.655.450 10.618.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
1.037.997.553 738.516.690
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.037.997.553 738.516.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 138.634.197 179.638.845
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 786.434 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 786.434 0
Diğer Borçlar
11 0 36.221.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 36.221.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 927.725.239 960.683.799
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 927.725.239 960.683.799
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 91.451 178.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 91.451 178.624
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 13.114.629 13.422.772
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.080.351.950 1.190.145.819
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.118.349.503 1.928.662.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 130.708.953 235.106.934
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 21.239.701 8.589.634
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -122.440.222 -5.392.174
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 28.233.099 21.828.144
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
158.942.052 256.935.078
TOPLAM KAYNAKLAR
2.277.291.555 2.185.597.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 14.255.154 64.038.382 6.711.572 4.060.026
Satışların Maliyeti
28 -3.229.909 -41.501.246 -886.502 -1.166.356
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.025.245 22.537.136 5.825.070 2.893.670
BRÜT KAR (ZARAR)
11.025.245 22.537.136 5.825.070 2.893.670
Genel Yönetim Giderleri
29 -13.125.303 -6.893.531 -3.338.274 -2.753.968
Pazarlama Giderleri
29 -1.749.389 -4.960.848 -598.081 -1.141.828
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 16.349.511 19.757.084 2.166.161 7.119.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -79.813.857 -21.460.627 -37.674.764 -4.827.205
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-67.313.793 8.979.214 -33.619.888 1.290.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-28.136.661 -1.076.358 -27.193.400 -680.684
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-95.450.454 7.902.856 -60.813.288 609.804
Finansman Gelirleri
33 15.831.817 6.058.866 7.922.259 2.794.059
Finansman Giderleri
33 -44.851.704 -13.841.449 -16.369.629 -4.019.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-124.470.341 120.273 -69.260.658 -615.929
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
308.143 39.990 253.290 96.640
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 308.143 39.990 253.290 96.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.162.198 160.263 -69.007.368 -519.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.162.198 160.263 -69.007.368 -519.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.721.977 -964.247 -1.189.923 -401.903
Ana Ortaklık Payları
-122.440.221 1.124.510 -67.817.445 -117.386
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,52080000 0,00480000 -0,28840000 -0,00050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.162.198 160.263 -69.007.368 -519.289
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.721.977 -964.247 -1.189.923 -401.903
Ana Ortaklık Payları
-122.440.221 1.124.510 -67.817.445 -117.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719174


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: 0,00% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5860 Değişim: 0,12%
Düşük 5,5769 19.08.2019 Yüksek 5,5930
Açılış: 5,5795
6,1977 Değişim: 0,14%
Düşük 6,1793 19.08.2019 Yüksek 6,2105
Açılış: 6,1893
270,52 Değişim: -0,38%
Düşük 270,42 19.08.2019 Yüksek 271,85
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.