KAP ***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:21

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 21.998.992 -13.409.359 240.499.107 26.838.728 267.337.835
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 -13.409.359 13.409.359 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 1.241.896 1.241.896 -562.344 679.552
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 1.241.896 1.241.896 -562.344 679.552
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 8.589.633 1.241.896 241.741.003 26.276.384 268.017.387
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 -5.392.174 5.392.174 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -54.622.776 -54.622.776 -532.054 -55.154.830
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 -54.622.776 -54.622.776 -532.054 -55.154.830
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18.042.241 0 18.042.241 8.126.932 26.169.173
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 21.239.701 -54.622.776 198.526.399 29.423.022 227.949.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.096.791 -17.711.085
Dönem Karı (Zararı)
-55.154.830 679.552
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-55.154.830 679.552
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.269.002 2.152.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 126.571 151.806
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
472.100 158.332
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 472.100 158.332
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.004.622 801.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -32.430 49.350
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 11.037.052 752.022
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.880.915 10.123.844
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 28.482.075 8.447.104
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.560.206 1.988.739
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -40.954 -311.999
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.269.339
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 0 -10.757.418
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.488.079
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
943.261 395.674
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 943.261 395.674
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-54.853 56.650
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.614 -265.511
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -103.614 -265.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.210.963 -20.543.465
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -29.095.774 24.389.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.171.373 -1.078.615
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -52.740.426 -47.449.006
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -9.151.241 -67.352.087
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.104.430 2.320.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -1.920.964 -413.486
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 108.701.139 31.054.396
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -12.354.009 47.772.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.373.885 -9.787.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.456.091 -9.516.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
82.206 -270.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-36.096.791 -17.711.085
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.916.615 3.104.919
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
55.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000 73.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 423.615 3.133.391
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -1.948
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -99.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.996.581 13.891.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.153.189 181.458.591
Kredilerden Nakit Girişleri
8 63.153.189 173.238.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 0 8.220.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.386.848 -122.457.439
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.387.925 -120.813.439
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -998.923 -1.644.000
Ödenen Faiz
8 -18.762.922 -45.109.474
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.757 -714.488
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-176.757 -714.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 424.034 956.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 247.277 242.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 247.277 424.034
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 116.184.287 65.350.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 55.799.317 1.539.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 60.384.970 63.811.071
Diğer Alacaklar
11 13.257.780 6.109.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.257.780 6.109.051
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 1.303.879.058 1.250.759.910
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 71.945.846 78.675.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 84.520.620 82.064.529
ARA TOPLAM
1.590.086.056 1.483.434.315
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.590.086.056 1.483.434.315
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 38.409.790 60.578.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 38.409.790 60.578.963
Diğer Alacaklar
11 5.826.602 5.803.958
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.826.602 5.803.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 157.828.293 158.709.991
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 212.364.210 212.684.211
Maddi Duran Varlıklar
18 3.443.456 3.546.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 61.091.716 69.902.696
Şerefiye
19 61.058.003 69.852.143
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 33.713 50.553
Peşin Ödenmiş Giderler
15 198.692.681 182.812.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 8.042.891 8.125.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
685.699.639 702.163.272
TOPLAM VARLIKLAR
2.275.785.695 2.185.597.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 311.929.620 315.475.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 252.038.247 175.072.264
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 187.763.016 205.112.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 155.040.737 176.212.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 32.722.279 28.900.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 678.148 2.599.112
Diğer Borçlar
11 167.197.149 22.274.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 142.507.252 6.515.022
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 24.689.897 15.759.209
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 238.465 176.902
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 28.464.982 7.016.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.819.310 10.789.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 163.860 171.281
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 21.655.450 10.618.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
970.128.937 738.516.690
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
970.128.937 738.516.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 135.619.225 179.638.845
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 1.685.244 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.685.244 0
Diğer Borçlar
11 0 36.221.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 36.221.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 926.881.334 960.683.799
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 926.881.334 960.683.799
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 153.615 178.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 153.615 178.624
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 13.367.919 13.422.772
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.077.707.337 1.190.145.819
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.047.836.274 1.928.662.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 198.526.399 235.106.934
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 21.239.701 8.589.634
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -54.622.776 -5.392.174
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 29.423.022 21.828.144
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
227.949.421 256.935.078
TOPLAM KAYNAKLAR
2.275.785.695 2.185.597.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 7.543.582 59.978.356 4.065.599 53.809.552
Satışların Maliyeti
28 -2.343.407 -40.334.890 -1.199.022 -37.358.090
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.200.175 19.643.466 2.866.577 16.451.462
BRÜT KAR (ZARAR)
5.200.175 19.643.466 2.866.577 16.451.462
Genel Yönetim Giderleri
29 -9.787.029 -4.139.563 -7.005.083 -2.227.469
Pazarlama Giderleri
29 -1.151.308 -3.819.020 -418.449 -1.492.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 14.183.350 12.637.265 7.069.665 8.266.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -42.139.093 -16.633.422 -31.303.640 -8.808.222
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-33.693.905 7.688.726 -28.790.930 12.190.131
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0 0 -1.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-943.261 -395.674 -1.022.594 -186.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-34.637.166 7.293.052 -29.813.524 12.001.931
Finansman Gelirleri
33 7.909.558 3.264.807 4.938.422 2.218.316
Finansman Giderleri
33 -28.482.075 -9.821.657 -21.549.605 -4.047.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-55.209.683 736.202 -46.424.707 10.172.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
54.853 -56.650 210.113 -40.913
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 54.853 -56.650 210.113 -40.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.154.830 679.552 -46.214.594 10.131.685
DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.154.830 679.552 -46.214.594 10.131.685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-532.054 -562.344 477.287 -32.981
Ana Ortaklık Payları
-54.622.776 1.241.896 -46.691.881 10.164.666
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,23230000 0,00530000 -0,19860000 0,04320000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.154.830 679.552 -46.214.594 10.131.685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-532.054 -562.344 477.287 -32.981
Ana Ortaklık Payları
-54.622.776 1.241.896 -46.691.881 10.164.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704788


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.980 Değişim: 0,67% Hacim : 2.679 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.081
Açılış: 97.531
5,8360 Değişim: -0,38%
Düşük 5,8283 22.10.2019 Yüksek 5,8647
Açılış: 5,8583
6,5018 Değişim: -0,49%
Düşük 6,5005 22.10.2019 Yüksek 6,5489
Açılış: 6,5335
279,03 Değişim: -0,21%
Düşük 278,75 22.10.2019 Yüksek 279,98
Açılış: 279,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.