***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 22:45

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 21.998.992 -13.409.359 240.499.107 26.838.728 267.337.835
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 -13.409.359 13.409.359 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -8.922.770 -8.922.770 -529.363 -9.452.133
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 -8.922.770 -8.922.770 -529.363 -9.452.133
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 8.589.633 -8.922.770 231.576.337 26.309.365 257.885.702
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 8.589.634 -5.392.174 235.106.934 21.828.144 256.935.078
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 -5.392.174 5.392.174 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -7.930.895 -7.930.895 -1.009.341 -8.940.236
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 -7.930.895 -7.930.895 -1.009.341 -8.940.236
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 3.197.460 -7.930.895 227.176.039 20.818.803 247.994.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.514.400 -39.111.427
Dönem Karı (Zararı)
-8.940.236 -9.452.133
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.940.236 -9.452.133
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.418.560 6.962.308
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 227.737 97.118
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.938 11.751
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 75.938 11.751
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-25.994 965.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -25.994 657.731
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 307.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.168.566 5.664.755
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 3.777.834 4.623.272
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.852.931 333.429
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.243.663 708.054
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-79.333 208.974
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -79.333 208.974
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
155.260 15.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.614 -1.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -103.614 -1.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.036.076 -36.621.602
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.119.013 -1.099.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.837.956 -685.770
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -15.341.473 -23.873.725
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -13.232.311 -72.232.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.712.584 -8.728.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 312.914 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 33.680.537 30.387.323
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -2.060.917 45.931.761
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.108.853 -6.321.262
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.108.853 -6.065.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -255.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.514.400 -39.111.427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
416.615 -98.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000 -229.220
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 423.615 232.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -1.948
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -99.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.032.101 38.560.813
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.215.000 110.680.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 20.215.000 110.680.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.624.176 -46.580.997
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.134.081 -46.580.997
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -490.095 0
Ödenen Faiz
8 -7.622.925 -25.538.190
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-101.086 -649.205
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-101.086 -649.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 424.034 956.795
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 322.948 307.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 322.948 424.034
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 65.846.780 65.350.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.976.847 1.539.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 63.869.933 63.811.071
Diğer Alacaklar
11 10.924.363 6.109.051
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.924.363 6.109.051
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 1.286.993.951 1.250.759.910
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 91.158.639 78.675.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 80.955.676 82.064.529
ARA TOPLAM
1.536.253.545 1.483.434.315
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.536.253.545 1.483.434.315
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 47.644.055 60.578.963
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 47.644.055 60.578.963
Diğer Alacaklar
11 5.826.602 5.803.958
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.826.602 5.803.958
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 158.816.789 158.709.991
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 212.364.210 212.684.211
Maddi Duran Varlıklar
18 3.498.477 3.546.187
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 69.894.081 69.902.696
Şerefiye
19 69.852.143 69.852.143
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 41.938 50.553
Peşin Ödenmiş Giderler
15 183.560.958 182.812.169
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 7.960.685 8.125.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
689.565.857 702.163.272
TOPLAM VARLIKLAR
2.225.819.402 2.185.597.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 318.009.213 315.475.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 214.284.683 175.072.264
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 186.945.120 205.112.896
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 166.290.513 176.212.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 20.654.607 28.900.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.912.026 2.599.112
Diğer Borçlar
11 54.024.802 22.274.231
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 37.558.826 6.515.022
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 16.465.976 15.759.209
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 204.367 176.902
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 22.152.928 7.016.526
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.771.402 10.789.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 153.004 171.281
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 10.618.398 10.618.398
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
809.304.541 738.516.690
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
809.304.541 738.516.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 159.530.594 179.638.845
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 13.602.261 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 13.602.261 0
Diğer Borçlar
11 38.151.745 36.221.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 38.151.745 36.221.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 943.486.480 960.683.799
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 943.486.480 960.683.799
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 170.907 178.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 170.907 178.624
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 13.578.032 13.422.772
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.168.520.019 1.190.145.819
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.977.824.560 1.928.662.509
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 227.176.039 235.106.934
Ödenmiş Sermaye
27 235.115.706 235.115.706
Sermaye Düzeltme Farkları
27 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -3.279.031 -3.279.031
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 2.576 2.576
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 70.223 70.223
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 3.197.460 8.589.634
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -7.930.895 -5.392.174
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 20.818.803 21.828.144
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
247.994.842 256.935.078
TOPLAM KAYNAKLAR
2.225.819.402 2.185.597.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.477.983 6.168.804
Satışların Maliyeti
28 -1.144.385 -2.976.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.333.598 3.192.004
BRÜT KAR (ZARAR)
2.333.598 3.192.004
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.781.946 -1.912.094
Pazarlama Giderleri
29 -732.859 -2.326.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.113.685 4.370.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -10.835.453 -7.825.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.902.975 -4.501.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 1.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
79.333 -208.974
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.823.642 -4.708.879
Finansman Gelirleri
33 2.971.136 1.046.491
Finansman Giderleri
33 -6.932.470 -5.774.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.784.976 -9.436.396
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-155.260 -15.737
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -155.260 -15.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.940.236 -9.452.133
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.940.236 -9.452.133
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.009.341 -529.363
Ana Ortaklık Payları
-7.930.895 -8.922.770
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -0,03370000 -0,03800000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.940.236 -9.452.133
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.009.341 0
Ana Ortaklık Payları
-7.930.895 -9.452.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683083


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.494 Değişim: 0,00% Hacim : 5.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.02.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,3259 Değişim: 0,14%
Düşük 5,3156 22.02.2019 Yüksek 5,3280
Açılış: 5,31855
6,0412 Değişim: 0,00%
Düşük 6,0274 22.02.2019 Yüksek 6,0495
Açılış: 6,0409
227,05 Değişim: 0,26%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 227,15
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.