***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 22:29

***YGYO*** YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 21.998.992 -17.645.608 236.262.858 0 236.262.858
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 -17.645.608 17.645.608 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -7.336.196 -7.336.196 -7.336.196
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 -7.336.196 -7.336.196 0 -7.336.196
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 4.353.384 -7.336.196 228.926.662 0 228.926.662
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 4.353.384 6.198.082 242.460.940 0 242.460.940
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
27 0 0 0 0 0 6.198.082 -6.198.082 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 0 0 0 -2.607.744 -2.607.744 0 -2.607.744
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 0 0 0 -2.607.744 -2.607.744 0 -2.607.744
Dönem Sonu Bakiyeler
27 235.115.706 -3.279.031 2.576 70.223 0 10.551.466 0 239.853.196 0 239.853.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.262.358 -39.643.298
Dönem Karı (Zararı)
-2.607.744 -7.336.196
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.607.744 -7.336.196
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.225.343 4.162.747
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 184.928 42.561
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10 -39.472 11.637
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -39.472 11.637
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-25.994 309.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,24 -25.994 20.375
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 288.742
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.288.828 3.591.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.802.284 2.866.474
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -1.747.053 26.362
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.233.597 699.122
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-79.333 208.974
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -79.333 208.974
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.614 -1.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -103.614 -1.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-879.957 -36.469.849
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.711.246 1.577.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.822.173 -685.770
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.947.854 -22.146.378
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -14.732.382 -71.694.596
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.724.836 13.549.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 171.624 218.819
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 26.753.186 2.787.426
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 -576.496 46.204.116
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.287.728 -6.280.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.287.728 -6.266.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -13.694
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.262.358 -39.643.298
Ödenen Temettüler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
416.615 127.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -7.000 -2.697
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 423.615 232.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -1.948
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -99.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.772.248 38.871.860
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.235.000 106.395.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 18.235.000 106.395.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.816.255 -44.435.639
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.326.160 -44.435.639
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -490.095 0
Ödenen Faiz
8 -4.646.497 -23.087.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.495 -643.506
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-73.495 -643.506
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 261.958 896.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 188.463 252.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 188.463 261.958
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 72.408.170 64.434.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 8.980.162 1.026.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 63.428.008 63.407.765
Diğer Alacaklar
11 8.293.188 4.493.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 8.293.188 4.493.659
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 974.920.736 946.105.734
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 91.140.680 78.657.087
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 51.188 51.188
Diğer Dönen Varlıklar
26 63.697.722 64.985.450
ARA TOPLAM
1.210.700.147 1.158.989.395
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.210.700.147 1.158.989.395
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 283.254.005 283.254.005
Ticari Alacaklar
10 49.618.209 60.497.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 1.974.154 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 47.644.055 60.497.431
Diğer Alacaklar
11 5.589.363 5.566.719
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.589.363 5.566.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 158.816.789 158.709.991
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 196.202.317 196.522.318
Maddi Duran Varlıklar
18 1.005.794 1.012.050
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 36.897 44.157
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 36.897 44.157
Peşin Ödenmiş Giderler
15 169.236.586 166.987.797
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 7.960.685 8.125.097
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
871.720.645 880.719.565
TOPLAM VARLIKLAR
2.082.420.792 2.039.708.960
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 318.009.213 315.475.080
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 196.979.760 158.129.813
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 191.301.632 208.401.628
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 173.506.960 186.122.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 17.794.672 22.279.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.179.674 1.008.050
Diğer Borçlar
11 39.920.659 15.097.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 24.134.174 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 15.786.485 15.097.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
16 204.367 176.902
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 7.184.018 6.047.016
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.519.250 8.537.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 137.655 155.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 8.381.595 8.381.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
763.298.573 712.873.455
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
763.298.573 712.873.455
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 128.377.927 145.320.327
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 11.628.107 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 11.628.107 0
Diğer Borçlar
11 38.151.745 36.221.779
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 38.151.745 36.221.779
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 900.981.792 902.695.290
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 104.146.929 104.146.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 796.834.863 798.548.361
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3198 Değişim: 0,02%
Düşük 5,3115 22.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0321 Değişim: -0,15%
Düşük 6,0254 22.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,08 Değişim: 0,28%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.