KAP ***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2019 - 01:24

***YESIL*** YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 0 0
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -446.325 -319.096
Pazarlama Giderleri
29,30 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 323.054 261.742.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -72.578.451 -2.926.742
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-72.701.722 258.496.921
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.118 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-72.698.604 258.496.921
Finansman Gelirleri
33 155.221 306.451
Finansman Giderleri
33 -17.851 -82.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-72.561.234 258.720.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.382.179 -51.761.746
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 16.382.179 -51.761.746
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.179.055 206.958.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
-56.179.055 206.958.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-56.179.055 206.958.704
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 -8,32280000 30,66050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 171.022 1.745.600 821.910 5.690 -3.531.536 37.083.958 43.464.576 43.464.576
Transferler
27 37.083.958 -37.083.958
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
305.480 206.958.704 207.264.184 207.264.184
Dönem Karı (Zararı)
27 206.958.704 206.958.704 206.958.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
305.480 305.480 305.480
Dönem Sonu Bakiyeler
6.750.000 417.932 171.022 2.051.080 821.910 5.690 33.552.422 206.958.704 250.728.760 250.728.760
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 171.022 2.051.080 821.910 5.690 33.552.422 206.958.704 250.728.760 250.728.760
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.051.080 2.051.080
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 6.750.000 417.932 171.022 821.910 5.690 35.603.502 206.958.704 250.728.760 250.728.760
Transferler
27 206.958.704 -206.958.704
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56.179.055 -56.179.055 -56.179.055
Dönem Karı (Zararı)
27 -56.179.055 -56.179.055 -56.179.055
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-700.240 -700.240 -700.240
Dönem Sonu Bakiyeler
27 6.750.000 417.932 -700.240 171.022 821.910 5.690 242.562.206 -56.179.055 193.849.465 193.849.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
702.870 2.333
Dönem Karı (Zararı)
-56.179.055 206.958.704
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.710.947 -207.277.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,19 536
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
67.500
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,31 67.500
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
28 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-142.809 -223.540
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -155.221 -306.451
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 12.412 82.911
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.715 -258.883.517
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -19.715 -258.883.517
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -16.382.179 51.761.746
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Olu 11.458.404
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.960.341 -6.420.662
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 -5.960.341 -6.420.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,37 0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 52 6
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.355 41.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 59.930 -6.557
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 31.276.806 17.878.566
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 31.274.038 17.878.566
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11,37 2.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.863 -34.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 21.863 -34.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.921.847 11.139.833
Alınan Faiz
142.809
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -24.361.786 -11.137.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-700.240 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-700.240
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-700.240
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.630 2.333
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.630 2.333
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.488 1.155
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.118 3.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -56.179.055 206.958.704
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 305.480
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
381.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-76.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-76.370
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 305.480
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.179.055 207.264.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-56.179.055 207.264.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.118 3.488
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
7 0 0
Finansal Yatırımlar
7 19.715 0
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 13.504.473 7.544.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 13.504.473 7.544.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 297 349
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 261
Diğer Dönen Varlıklar
26 12.718 34.842
ARA TOPLAM
13.543.582 7.582.811
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.543.582 7.582.811
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 274.029.640 321.923.504
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
274.029.640 321.923.504
TOPLAM VARLIKLAR
287.573.222 329.506.315
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 65.219 73.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 65.219 73.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 75.869 15.939
Diğer Borçlar
11 49.060.097 17.783.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 48.928.228 17.654.190
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 131.869 129.101
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
49.201.185 17.872.804
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.201.185 17.872.804
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10,37 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler
15 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 0 0
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 44.522.572 60.904.751
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.522.572 60.904.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.723.757 78.777.555
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 193.849.465 250.728.760
Ödenmiş Sermaye
27 6.750.000 6.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 417.932 417.932
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -700.240
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 171.022 171.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 821.910
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7455 Değişim: 0,47%
Düşük 5,6815 20.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3318 Değişim: 0,19%
Düşük 6,2827 20.09.2019 Yüksek 6,3354
Açılış: 6,3197
280,15 Değişim: 1,65%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.