KAP ***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2018 - 21:57
KAP ***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***YDTPF*** YEDİTEPE FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.243 12.412
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
86 58
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 86 58
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 107 73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21 -15
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -21 -15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.329 12.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 41.800 4.377 285 13.854 15.942 76.258
Yeni Bakiye
21 41.800 4.377 285 13.854 15.942 76.258
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 58 58
Dönem Net Karı (Zararı)
12.412 12.412
Kar Dağıtımı
797 15.145 -15.942
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
24 797 15.145 -15.942
Dönem Sonu Bakiyeler
41.800 58 5.174 285 28.999 12.412 88.728
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 41.800 58 5.174 285 28.999 12.412 88.728
Yeni Bakiye
21 41.800 58 5.174 285 28.999 12.412 88.728
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 86 86
Dönem Net Karı (Zararı)
14.243 14.243
Kar Dağıtımı
621 11.791 -12.412
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
24 621 11.791 -12.412
Dönem Sonu Bakiyeler
41.800 144 5.795 285 40.790 14.243 103.057


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
23.746 15.117
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
63.307 61.373
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-34.042 -31.181
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.729 8.553
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-5.579
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 284 1.478
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.292 -16.996
Ödenen Vergiler
20 -3.041 -2.531
Diğer
1.801 0
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-45.247 -4.057
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-165.301 37.982
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-636 -808
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
52 -288
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
121.127 -44.269
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-489 3.326
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-21.501 11.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9 -1.052 -2.864
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9
Diğer
10 -240 -362
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.283 -3.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27.941 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.123 -9.971
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
22.818 -9.971
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
34 -2.137
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 454 2.591
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 488 454


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28 67.933 68.934
FAKTORİNG GELİRLERİ
67.933 68.934
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
57.190 60.381
İskontolu
43.563 37.779
Diğer
13.627 22.602
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
10.743 8.553
İskontolu
8.792 8.553
Diğer
1.951 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
29 -38.323 -30.841
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-30.268 -25.906
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.323 -4.304
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-732 -631
BRÜT KAR (ZARAR)
29.610 38.093
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
30 -15.339 -15.113
Personel Giderleri
-9.179 -8.708
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-139 -137
Genel İşletme Giderleri
-6.021 -6.268
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
14.271 22.980
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
31 3.929 1.653
Bankalardan Alınan Faizler
128 0
Kambiyo İşlemleri Karı
203 174
Diğer
3.598 1.479
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
32 -527 -2.263
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
33 -217 -4.338
Kambiyo İşlemleri Zararı
-217 -190
Diğer
-4.148
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
17.456 18.032
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.456 18.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-3.213 -5.620
Cari Vergi Karşılığı
34 -4.616 -3.615
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
34 -2.005
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
34 1.403
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
14.243 12.412
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.243 12.412
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
14.243 12.412
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 4 4 1 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0
BANKALAR
4 484 484 453 453
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
6 428.920 428.920 270.536 270.536
İskontolu Faktoring Alacakları
336.561 336.561 216.064 216.064
Yurt İçi
349.003 349.003 222.389 222.389
Kazanılmamış Gelirler (-)
-12.442 -12.442 -6.325 -6.325
Diğer Faktoring Alacakları
92.359 92.359 54.472 54.472
Yurt İçi
92.359 92.359 54.472 54.472
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
14 0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
8 1.494 1.494 793 793
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 1.881 1.881 1.595 1.595
Takipteki Faktoring Alacakları
9.785 9.785 9.256 9.256
Özel Karşılıklar (-)
-7.904 -7.904 -7.661 -7.661
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 4.058 4.058 3.412 3.412
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 471 471 446 446
Diğer
471 471 446 446
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 356 356 418 418
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 3.829 3.829 2.447 2.447
DİĞER AKTİFLER
0 0
ARA TOPLAM
441.497 441.497 280.101 280.101
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
13 0 0
AKTİF TOPLAMI
441.497 441.497 280.101 280.101
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
14 267.580 267.580 146.453 146.453
FAKTORİNG BORÇLARI
17 100 100 48 48
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
16 57.802 57.802 31.434 31.434
Bonolar
57.802 57.802 26.381 26.381
Tahviller
5.053 5.053
DİĞER BORÇLAR
17 1.933 1.933 1.253 1.253
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
18 788 788 963 963
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
19 8.662 8.662 10.138 10.138
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
408 408 377 377
Diğer Karşılıklar
8.254 8.254 9.761 9.761
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
1.575 1.575 1.084 1.084
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
338.440 338.440 191.373 191.373
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
103.057 103.057 88.728 88.728
Ödenmiş Sermaye
21 41.800 41.800 41.800 41.800
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
22 144 144 58 58
Kar Yedekleri
23 6.080 6.080 5.459 5.459
Yasal Yedekler
5.795 5.795 5.174 5.174
Olağanüstü Yedekler
285 285 285 285
Kar veya Zarar
55.033 55.033 41.411 41.411
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 40.790 40.790 28.999 28.999
Net Dönem Karı veya Zararı
14.243 14.243 12.412 12.412
PASİF TOPLAMI
441.497 441.497 280.101 280.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 30.934 30.934 10.892 10.892
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
6 54.500 54.500 46.926 46.926
ALINAN TEMİNATLAR
6 8.421.890 14.684 8.436.574 5.769.469 2.768 5.772.237
VERİLEN TEMİNATLAR
25 1.633 1.633 1.894 1.894
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
26 466.779 39.736 506.515 292.673 32.639 325.312
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.975.736 54.420 9.030.156 6.121.854 35.407 6.157.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665170


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,02% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8457 Değişim: 0,18%
Düşük 7,7709 02.12.2020 Yüksek 7,8531
Açılış: 7,8314
9,4922 Değişim: 0,39%
Düşük 9,4041 02.12.2020 Yüksek 9,4947
Açılış: 9,4552
460,65 Değişim: 0,84%
Düşük 453,13 02.12.2020 Yüksek 461,23
Açılış: 456,83
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.