***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 23:04

***YDATH*** YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 30.979.010 -1.151.752 5.530.752 13.985.201 35.281.917 412.745.535 278.923.515 854.706.479 210.054.296 1.064.760.775
Diğer Düzeltmeler
5.328 5.328 5.328
Transferler
5.000.000 273.923.515 -278.923.515
Dönem Karı (Zararı)
207.975.531 207.975.531 207.975.531
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
60.992 1.731.536 1.792.528 66.351.547 68.144.075
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
12.365.971 12.365.971 12.365.971
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
925.915 5.328 -5.328 925.915 925.915
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 31.904.925 -1.090.760 7.262.288 26.351.172 40.287.245 686.669.050 207.975.531 1.077.771.752 276.405.843 1.354.177.595
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 34.464.149 -2.639.468 -3.666.113 54.961.107 44.178.255 773.731.806 324.199.633 1.303.641.670 254.538.622 1.558.180.292
Diğer Düzeltmeler
2.737.776 2.737.776 2.737.776
Transferler
324.199.633 -324.199.633
Dönem Karı (Zararı)
98.289.562 98.289.562 98.289.562
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-101.006.743 -101.006.743
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-509.083 -3.165.253 -683.793 -4.358.129 -4.358.129
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 3.412.301 37.201.925 -3.148.551 -6.831.366 54.277.314 44.178.255 1.097.931.439 98.289.562 1.400.310.879 153.531.879 1.553.842.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-715.929.609 -730.402.847
Dönem Karı (Zararı)
70.580.529 121.463.224
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
70.580.529 121.463.224
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-448.143.117 -428.384.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 19.006.599 15.809.654
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.948.904 3.601.722
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.948.904 3.601.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.944.884 833.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -46.328 833.531
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.991.212 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.693.450 -1.585.324
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -4.569.143 958.766
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -4.124.307 -2.544.090
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24 534.791.451 100.407.976
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-169.324.819 -28.475.491
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-189.177.512
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 19.852.693 -28.475.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.104.218 232.964
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.104.218 232.964
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -14.070.204
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler
22 -813.642.264 -519.209.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-338.367.021 -423.482.035
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -40.222.062 -14.345.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 65.372.546 46.408.217
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
140.388.200 -118.894.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.015.654 165.302.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.081.205 -6.720.270
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.527.722 2.260.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.446.517 -8.980.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -310.152.855 -266.863.007
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -25.955.090 -107.203.289
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -157.361.372 122.710.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.758.017 183.118.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-116.603.355 -60.407.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -1.485.615 1.880.434
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -157.593.605 -102.688.237
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 42.035.076 26.441.210
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.138.872 4.414.433
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
49.173.948 22.026.777
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 144.046.722 66.144.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.030.439 -189.247.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34.448.124 -103.525.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
79.582.315 -85.721.503
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-715.929.609 -730.402.847
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.049.415 -19.944.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 20.264.641 12.390.613
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.244.434 12.390.613
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -56.314.056 -31.404.095
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.328.325 -31.404.095
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.985.731
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -931.320
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.012.333.784 722.408.832
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.402.780.828 1.062.662.937
Kredilerden Nakit Girişleri
1.402.780.828 1.062.662.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -390.447.044 -340.254.105
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-390.447.044 -340.254.105
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
260.354.760 -27.938.817
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
260.354.760 -27.938.817
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 434.235.579 595.614.653
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 694.590.339 567.675.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 694.590.339 434.235.579
Finansal Yatırımlar
5 268.852.522 228.630.460
Ticari Alacaklar
1.008.718.721 1.074.915.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 511.427.767 651.815.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 497.290.954 423.099.897
Diğer Alacaklar
192.830.673 179.891.267
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.269.242 8.741.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 165.561.431 171.149.747
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
22 316.429.736 237.651.717
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 295.840.618 135.331.024
Stoklar
10 1.306.445.529 1.022.287.947
Peşin Ödenmiş Giderler
11 509.534.140 566.379.487
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 193.872.601 162.443.564
Diğer Dönen Varlıklar
21 65.552.558 127.096.032
ARA TOPLAM
4.852.667.437 4.168.862.941
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.852.667.437 4.168.862.941
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 24.540.054 26.398.255
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
23 2.766.702.877 2.113.570.207
Türev Araçlar
7 6.657.566 8.835.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 7.676.489 2.572.271
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 384.038.800 194.861.288
Maddi Duran Varlıklar
184.921.727 183.877.133
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
14 33.151.858 25.578.994
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 151.769.869 158.298.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
812.306.866 576.814.409
Şerefiye
16 29.500.000 29.500.000
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
15 704.220.869 494.589.819
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 78.585.997 52.724.590
Peşin Ödenmiş Giderler
11 355.182.296 249.365.330
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 324.802.890 306.449.818
Diğer Duran Varlıklar
21 24.583.832 6.988.765
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.891.413.397 3.669.732.928
TOPLAM VARLIKLAR
9.744.080.834 7.838.595.869
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 922.485.077 156.114.856
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 348.020.298 214.753.149
Ticari Borçlar
1.119.949.226 1.279.409.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 636.481.709 677.239.726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 483.467.517 602.170.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 12.401.388 13.887.003
Diğer Borçlar
95.283.444 90.299.890
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 1.672.567 8.811.439
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 93.610.877 81.488.451
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
22 175.241.669 44.426.205
Türev Araçlar
7 85.792.963 29.910.564
Ertelenmiş Gelirler
11 53.495.290 39.339.254
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.559.833 12.454.454
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 17.575.742 13.584.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 26.169.479 40.336.439
ARA TOPLAM
2.858.974.409 1.934.516.162
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.858.974.409 1.934.516.162
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.556.305.647 3.818.938.763
Diğer Borçlar
9 123.842.704 89.261.105
Türev Araçlar
7 65.267.046 58.187.367
Ertelenmiş Gelirler
11 581.206.890 374.824.472
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.641.380 4.687.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 4.641.380 4.687.708
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.331.263.667 4.345.899.415
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.190.238.076 6.280.415.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.400.310.879 1.303.641.670
Ödenmiş Sermaye
24 75.000.000 75.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 3.412.301 3.412.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.053.374 31.824.681
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.053.374 31.824.681
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 37.201.925 34.464.149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -3.148.551 -2.639.468
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
47.445.948 51.294.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 -6.831.366 -3.666.113
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
24 54.277.314 54.961.107
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 44.178.255 44.178.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24 1.097.931.439 773.731.806
Net Dönem Karı veya Zararı
24 98.289.562 324.199.633
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 153.531.879 254.538.622
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.553.842.758 1.558.180.292
TOPLAM KAYNAKLAR
9.744.080.834 7.838.595.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 1.947.327.264 944.473.535
Satışların Maliyeti
25 -1.607.301.726 -753.917.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
340.025.538 190.555.811
BRÜT KAR (ZARAR)
340.025.538 190.555.811
Genel Yönetim Giderleri
26 -19.364.381 -29.000.542
Pazarlama Giderleri
26 -4.804.040 -3.883.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 13.475.096 11.933.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -130.018.254 -28.561.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
199.313.959 141.044.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 189.177.512 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 5.209.050 -165.252
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
393.700.521 140.878.859
Finansman Gelirleri
31 542.121.246 207.975.531
Finansman Giderleri
32 -879.624.513 -271.159.480
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.197.254 77.694.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
14.383.275 43.768.314
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -2.540.858 -803.797
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 16.924.133 44.572.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.580.529 121.463.224
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.580.529 121.463.224
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-27.709.033 -25.587.442
Ana Ortaklık Payları
98.289.562 147.050.666
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 2.228.693 -101.602
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 2.737.776 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -1.150.686 100.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 641.603 -202.106
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24 -3.849.046 13.221.619
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 -3.165.253 855.648
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24 -683.793 12.365.971
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.620.353 13.120.017
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.960.176 134.583.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.952.248 -25.587.442
Ana Ortaklık Payları
70.912.424 160.170.683http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704974


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.953 Değişim: 0,00% Hacim : 2.334 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.899 22.04.2019 Yüksek 96.452
Açılış: 96.390
5,8503 Değişim: 0,36%
Düşük 5,8227 24.04.2019 Yüksek 5,8545
Açılış: 5,8291
6,5638 Değişim: 0,24%
Düşük 6,5389 24.04.2019 Yüksek 6,5706
Açılış: 6,5484
238,84 Değişim: 0,14%
Düşük 238,28 24.04.2019 Yüksek 239,17
Açılış: 238,49

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.