KAP ***YAT*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 - 18:37

***YAT*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -137.913 10.847.406 2.513.202 804 1.268.004 -6.129.253 71.866.045 71.866.045
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-6.129.253 6.129.253 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
156.459 7.079.448 7.235.907 7.235.907
Dönem Karı (Zararı)
7.079.448 7.079.448 7.079.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
156.459 156.459 156.459
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -137.913 11.003.865 2.513.202 804 -4.861.249 7.079.448 79.101.952 0 79.101.952
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -4.861.249 8.295.740 83.717.337 83.717.337
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.290.022 -1.290.022 -1.290.022
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 -6.151.271 8.295.740 82.427.315 82.427.315
Transferler
319.114 7.976.626 -8.295.740 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.567 0 8.886.773 8.414.206 8.414.206
Dönem Karı (Zararı)
8.886.773 8.886.773 8.886.773
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.567 -472.567 -472.567
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 14.007.490 2.832.316 804 1.825.355 8.886.773 90.841.521 90.841.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.667.540 1.850.041
Dönem Karı (Zararı)
8.886.773 7.079.448
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.886.773 7.079.448
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.963.036 19.756.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 678.045 906.449
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
412.534 109.450
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 412.534 109.450
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.175.876 2.597.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.215.431 1.247.809
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.538.148 1.350.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.422.297 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.930.792 17.381.951
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -26.391.791 -24.007.391
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 42.322.583 41.389.342
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -994.215
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.118.704
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -2.118.704
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 138.553 140.214
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 2.989.640 1.740.132
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-60.396 -58.047
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -60.396 -58.047
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
697.992 51.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.188.107 -23.925.263
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 2.024.030 -2.864.201
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.226.647 -45.507.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -56.226.647 -45.507.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.146.837 32.032.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 58.146.837 32.032.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.132.327 -7.585.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7-11-19 -11.473.459 -7.777.862
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 1.341.132 191.949
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.661.702 2.911.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.877.888 -1.061.115
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -3.116.274 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
22.966.547 26.728.541
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.942 74.559
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.942 74.559
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-567.033 -101.152
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -545.522 -101.152
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -21.511 0
Alınan Temettüler
22 1.363.332 2.151.144
Alınan Faiz
22.123.306 24.603.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.961.261 -102.378.672
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.859.726.000 20.819.409.647
Kredilerden Nakit Girişleri
23.859.726.000 20.819.409.647
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.859.198.499 -20.880.326.125
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.859.198.499 -20.880.326.125
Ödenen Faiz
-37.426.303 -39.764.871
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23 -2.062.459 -1.697.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.672.826 -73.800.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 994.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.672.826 -72.805.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 462.544.475 419.920.458
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 470.217.301 347.114.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 499.166.275 476.454.933
Finansal Yatırımlar
3 6.282.633 8.306.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 6.282.633 8.306.750
Ticari Alacaklar
6 332.568.070 278.012.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-16 135.825 163.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 332.432.245 277.848.629
Diğer Alacaklar
7 9.726.698 6.988.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.726.698 6.988.039
Türev Araçlar
5 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 204.792 4.447.652
Diğer Dönen Varlıklar
11 710.513 339.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 710.513 339.975
ARA TOPLAM
848.658.981 774.549.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
848.658.981 774.549.355
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 26.208.566 26.681.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 26.208.566 26.681.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 0 138.553
Maddi Duran Varlıklar
8 1.413.152 1.365.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 769.546 914.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.013.598 1.523.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.404.862 30.623.053
TOPLAM VARLIKLAR
879.063.843 805.172.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 534.467.806 529.044.025
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16-4 134.694.225 150.510.483
Banka Kredileri
4 0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
134.694.225 150.510.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 399.773.581 378.533.542
Banka Kredileri
4 0 30.040.163
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 399.773.581 348.493.379
Ticari Borçlar
6 242.854.143 184.707.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 242.854.143 184.707.306
Diğer Borçlar
7 2.861.099 1.519.967
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.861.099 1.519.967
Türev Araçlar
5 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.766.949 4.832.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.504.678 2.103.310
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 4.262.271 2.729.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 0 1.135
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 0 1.135
ARA TOPLAM
786.949.997 720.104.866
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
786.949.997 720.104.866
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.272.325 1.350.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.272.325 1.350.205
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.272.325 1.350.205
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
788.222.322 721.455.071
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.841.521 83.717.337
Ödenmiş Sermaye
13 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -215.012 -215.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -215.012 -215.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 14.007.490 14.480.057
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
13 14.007.490 14.480.057
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
13 14.007.490 14.480.057
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.833.120 2.514.006
Yasal Yedekler
13 2.833.120 2.514.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 1.825.355 -4.861.249
Net Dönem Karı veya Zararı
8.886.773 8.295.740
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.841.521 83.717.337
TOPLAM KAYNAKLAR
879.063.843 805.172.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
269.239.458 332.878.964 85.752.962 66.452.156
Satışların Maliyeti
-236.694.227 -306.755.394 -74.804.942 -57.273.448
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.545.231 26.123.570 10.948.020 9.178.708
BRÜT KAR (ZARAR)
32.545.231 26.123.570 10.948.020 9.178.708
Genel Yönetim Giderleri
-31.664.045 -26.250.190 -11.028.834 -8.472.972
Pazarlama Giderleri
-3.034.655 -1.977.789 -1.091.022 -579.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
729.158 815.363 177.974 230.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-64.772 -93.824 -39.271 -23.936
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.489.083 -1.382.870 -1.033.133 333.105
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
206.229.308 54.766.435 138.148.415 11.294.569
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-192.725.259 -44.423.771 -132.392.372 -9.023.070
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -138.553 -140.214 0 -38.790
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.876.413 8.819.580 4.722.910 2.565.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.876.413 8.819.580 4.722.910 2.565.814
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.989.640 -1.740.132 -1.206.689 -605.453
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -3.116.274 0 -1.954.912 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 126.634 -1.740.132 748.223 -605.453
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.886.773 7.079.448 3.516.221 1.960.361
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.886.773 7.079.448 3.516.221 1.960.361
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.886.773 7.079.448 3.516.221 1.960.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-472.567 156.459 58.171 434.513
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-472.567 156.459 58.171 434.513
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-472.567 156.459 58.171 434.513
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-472.567 156.459 58.171 434.513
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.414.206 7.235.907 3.574.392 2.394.874
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.414.206 7.235.907 3.574.392 2.394.874http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715587


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.785 Değişim: 1,94% Hacim : 8.014 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.851
Açılış: 98.799
5,7299 Değişim: -1,35%
Düşük 5,7250 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,3770 Değişim: -1,34%
Düşük 6,3668 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
275,04 Değişim: -1,02%
Düşük 274,66 23.10.2019 Yüksek 278,31
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.