KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 22:06

***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -306.341 -313.584 -136.457 -145.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 70.323 82.803 37.880 38.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -70.518 -2.546 -43.955 -1.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-306.536 -233.327 -142.532 -108.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 28.895 0 6.320 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-277.641 -233.327 -136.212 -108.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-277.641 -233.327 -136.212 -108.127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.103 988 -2.180 988
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.103 988 -2.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-278.744 -232.339 -138.392 -107.139
DÖNEM KARI (ZARARI)
-278.744 -232.339 -138.392 -107.139
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-278.744 -232.339 -138.392 -107.139
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-905.550 -1.487
Dönem Karı (Zararı)
-278.744 -232.339
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.115 4.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.11 2.009 847
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 -5.156 5.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.156 5.015
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -968 -1.065
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-622.691 226.055
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -714.456 190.664
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.312 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-640 -122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -9.563 -2.537
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.985 25.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12 40.985 25.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 15.604 11.653
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.691 1.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-905.550 -1.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 1.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.450 -1.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.450 -1.487
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.181 1.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
95.631 316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 95.631 1.181
Finansal Yatırımlar
4 1.306.324 591.868
Ticari Alacaklar
5 16.670 13.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 16.670 13.358
Diğer Alacaklar
6 2.081 1.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.081 1.441
Peşin Ödenmiş Giderler
7 9.563 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8-16 548 2
ARA TOPLAM
1.430.817 607.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.430.817 607.850
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 1.720 2.150
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.579 3.158
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.579 3.158
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.871 1.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.170 7.224
TOPLAM VARLIKLAR
1.435.987 615.074
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
12 54.157 13.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12 54.157 13.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 19.901 4.297
Diğer Borçlar
13 50.250 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 50.250
Kısa Vadeli Karşılıklar
-2.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 -2.673
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 6.142 7.701
ARA TOPLAM
127.777 25.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.777 25.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 13.189 9.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 13.189 9.581
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.189 10.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.966 35.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.295.021 579.856
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -6.142 -51
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.142 -51
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.142 -51
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-420.093 -45.846
Net Dönem Karı veya Zararı
-278.744 -374.247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.295.021 579.856
TOPLAM KAYNAKLAR
1.435.987 615.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -82 0 -45.846 954.072 954.072
Transferler
-45.846 45.846 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-311 -232.339 -232.650
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -393 -45.846 -232.339 721.422 721.422
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 579.856
Transferler
-374.247 374.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.091 -278.744 -284.835
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 -6.142 -420.093 -278.744 1.295.021 1.295.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-278.744 -232.339 -138.392 -107.139
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.091 -311 -6.060 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.614 -389 -7.575 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.523 78 1.515 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.523 78 1.515 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.091 -311 -6.060 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-284.835 -232.650 -144.452 -107.139
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-284.835 -232.650 -144.452 -107.139http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782245


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.