KAP ***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 - 16:00

***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -4.129.439 1.675.610 32.546.171 32.546.171
Transferler
1.675.610 -1.675.610
Dönem Karı (Zararı)
174.478 174.478 174.478
Sermaye Azaltımı
16.200.000 -16.200.000 -16.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -2.453.829 174.478 16.520.649 16.520.649
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.800.000 -2.453.828 738.052 17.084.224 17.084.224
Transferler
738.052 -738.052
Dönem Karı (Zararı)
724.776 724.776 724.776
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -1.715.776 724.776 17.809.000 17.809.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.368.013 -500.058
Dönem Karı (Zararı)
724.776 174.478
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.495.645 -1.850.333
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 6.341 11.879
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 45.173 39.282
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 45.173 39.282
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-1.547.159 -1.901.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
591.723 -725.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
460.053 -751.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
460.053 -751.203
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 94.314 506.435
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 94.314 506.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.356 -480.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
37.356 -480.929
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-179.146 -2.401.552
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.547.159 1.901.494
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -16.200.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.368.013 -16.700.058
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.368.013 -16.700.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.855.820 29.004.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.223.833 12.304.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.706.985 15.336.960
Diğer Alacaklar
7 667.774 1.117.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 667.774 1.117.040
Peşin Ödenmiş Giderler
10 163.341 42.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 163.341 42.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 954.006 1.085.223
ARA TOPLAM
18.492.106 17.582.134
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.492.106 17.582.134
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
8 36.112 41.302
Mobilya ve Demirbaşlar
8 36.112 41.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.026.598 2.027.749
Lisanslar
9 2.026.598 2.027.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.222.421 2.228.762
TOPLAM VARLIKLAR
20.714.527 19.810.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.701.779 2.607.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 817 827
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3-6 2.700.962 2.606.638
Kısa Vadeli Karşılıklar
140.816 61.504
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 74.655 34.711
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 66.161 26.793
ARA TOPLAM
2.842.595 2.668.969
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.842.595 2.668.969
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
62.932 57.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 62.932 57.703
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.932 57.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.905.527 2.726.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.809.000 17.084.224
Ödenmiş Sermaye
14 18.800.000 18.800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.715.776 -2.453.828
Net Dönem Karı veya Zararı
724.776 738.052
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.809.000 17.084.224
TOPLAM KAYNAKLAR
20.714.527 19.810.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 49.108 68.339 22.937 41.398
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 49.108 68.339 22.937 41.398
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.108 68.339 22.937 41.398
BRÜT KAR (ZARAR)
49.108 68.339 22.937 41.398
Genel Yönetim Giderleri
16 -809.108 -1.742.399 -421.412 -1.384.747
Pazarlama Giderleri
16 -49.419 -40.542 -21.522 -19.360
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -1.205 -1.860 -390 -1.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
349 104 53 54
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-810.275 -1.716.358 -420.334 -1.363.885
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 1.547.159 1.901.494 793.285 816.532
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 -12.108 -10.658 -6.770 -4.699
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
724.776 174.478 366.181 -552.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
724.776 174.478 366.181 -552.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
724.776 174.478 366.181 -552.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
724.776 174.478 366.181 -552.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
724.776 174.478 366.181 -552.052
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
724.776 174.478 366.181 -552.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
724.776 174.478 366.181 -552.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781705


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.