KAP ***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 15:10

***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -3.232.001 -897.438 30.870.561 30.870.561
Transferler
-897.438 897.438
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
984.945 984.945
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -4.129.439 1.675.610 32.546.171 32.546.171
Transferler
1.675.610 -1.675.610
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
225.184 225.184
Sermaye Azaltımı
-16.200.000 -16.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -2.453.829 225.184 16.571.355 16.571.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-645.660 7.707.771
Dönem Karı (Zararı)
225.184 984.945
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.531.685 -2.580.711
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 17.315 79.183
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.616 -133.661
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 28.616 -133.661
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.577.616 -2.526.233
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-916.775 6.777.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-958.821 -841.055
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
780.526 7.586.925
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
780.526 7.586.925
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-738.480 31.434
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-738.480 31.434
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.223.276 5.181.538
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.577.616 2.526.233
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.200.000 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2-7 -16.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.845.660 7.707.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.845.660 7.707.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.004.090 30.731.926
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.158.430 38.439.697


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.653.951 30.716.738
Diğer Alacaklar
8 1.008.235 504.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.008.235 504.672
Peşin Ödenmiş Giderler
11 134.892 36.067
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 134.892 36.067
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.230.157 873.724
ARA TOPLAM
17.027.235 32.131.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.027.235 32.131.201
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
9 45.856 61.436
Mobilya ve Demirbaşlar
9 45.856 61.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.028.334 2.030.069
Lisanslar
10 2.028.334 2.030.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.233.901 2.251.216
TOPLAM VARLIKLAR
19.261.136 34.382.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.489.579 1.709.053
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 831 846
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4-7 2.488.748 1.708.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
21.029 22.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 21.029 22.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 143.279 98.886
ARA TOPLAM
2.653.887 1.830.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.653.887 1.830.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
35.894 5.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 35.894 5.807
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.894 5.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.689.781 1.836.246
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.571.355 32.546.171
Ödenmiş Sermaye
15 18.800.000 35.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.453.829 -4.129.439
Net Dönem Karı veya Zararı
225.184 1.675.610
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.571.355 32.546.171
TOPLAM KAYNAKLAR
19.261.136 34.382.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 105.122 161.595 36.783 53.561
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
16 105.122 161.595 36.783 53.561
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.122 161.595 36.783 53.561
BRÜT KAR (ZARAR)
105.122 161.595 36.783 53.561
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.384.412 -1.734.354 -642.013 -381.421
Pazarlama Giderleri
17 -57.024 -81.415 -16.482 -23.445
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.860 -685 -325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
152 128.806 48 51
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.338.022 -1.526.053 -621.664 -351.579
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.338.022 -1.526.053 -621.664 -351.579
Finansman Gelirleri
18 2.577.616 2.526.233 676.122 1.005.162
Finansman Giderleri
18 -14.410 -15.235 -3.752 -2.948
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
225.184 984.945 50.706 650.635
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
225.184 984.945 50.706 650.635
DÖNEM KARI (ZARARI)
225.184 984.945 50.706 650.635
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
225.184 984.945 50.706 650.635
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
225.184 984.945 50.706 650.635
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
225.184 984.945 50.706 650.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715733


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.886 Değişim: 0,58% Hacim : 6.419 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 97.268 22.10.2019 Yüksek 98.367
Açılış: 97.531
5,8095 Değişim: 0,02%
Düşük 5,8047 23.10.2019 Yüksek 5,8107
Açılış: 5,8084
6,4649 Değişim: 0,02%
Düşük 6,4595 23.10.2019 Yüksek 6,4684
Açılış: 6,4637
277,96 Değişim: 0,03%
Düşük 277,73 23.10.2019 Yüksek 278,01
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.