KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 20:36
KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -397.201 -397.201 -397.201 48.985.935 48.985.935 48.985.935 5.643.327 10.684.365 -5.458.598 5.225.767 94.457.828 94.457.828
Transferler
-5.458.598 5.458.598 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.927 -10.927 -10.927 17.360.295 17.360.295 17.360.295 8.568.083 8.568.083 25.917.451 25.917.451
Dönem Sonu Bakiyeler
16 35.000.000 -408.128 -408.128 -408.128 66.346.230 66.346.230 66.346.230 5.643.327 5.225.767 8.568.083 13.793.850 120.375.279 120.375.279
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 35.000.000 -408.128 -408.128 -408.128 66.346.230 66.346.230 48.985.935 5.643.327 5.225.767 8.568.083 13.793.850 120.375.279 120.375.279
Transferler
484.864 8.083.219 -8.568.083 -484.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
162.443 162.443 162.443 26.841.131 26.481.131 17.360.295 19.622.935 19.622.935 46.266.509 46.266.509
Kar Payları
-2.373.973 -2.373.973 -2.373.973 -2.373.973
Dönem Sonu Bakiyeler
16 35.000.000 -245.685 -245.685 -245.685 92.827.261 92.827.361 92.827.361 6.128.191 10.935.013 19.622.935 30.557.948 164.267.815 164.267.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.556.659 -18.195.818
Dönem Karı (Zararı)
19.622.935 8.568.083
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.622.935 8.568.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-861.807 -780.871
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 617.153 423.593
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.064.185 1.842.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.163.676 1.843.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -99.491 99.491
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -100.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.992.712 -5.495.636
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-39.070.213 -19.678.655
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 30.077.501 14.183.019
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
156.263 -6.986
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
156.263 -6.986
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.262.340 2.453.654
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
30.964 2.007
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 30.964 2.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.610.096 -21.332.041
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-924.046 1.930.384
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.659.681 -5.368.851
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
264.810 13.652.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.924.491 -19.021.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.138.266 -604.578
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.081 4.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.043.185 -609.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.176.902 -17.642.122
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.751.598 5.979.442
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.928.500 -23.621.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
934.995 353.126
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
934.995 353.126
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.848.968 -13.544.829
Ödenen Temettüler
16 -2.373.973 0
Alınan Temettüler
20 -2.000.000 -106.000
Alınan Faiz
2.704.390 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.508.864 -1.569.636
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -5.529.244 -2.975.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.120.746 17.694.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.776
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 2.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.566.170 -1.210.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.494.451 -893.911
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -71.719 -316.566
Alınan Temettüler
20 2.000.000 106.000
Alınan Faiz
35.686.916 18.795.713
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.427.355 180.327.815
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.973.812.654 1.654.445.257
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.973.812.654 1.654.445.257
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.014.162.508 -1.459.934.423
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.014.162.508 -1.459.934.423
Ödenen Faiz
21 -30.077.501 -14.183.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.863.268 179.826.009
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-74.863.268 179.826.009
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 278.496.768 98.670.759
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 203.633.500 278.496.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 262.061.419 300.999.111
Finansal Yatırımlar
6 1.228.936 461.153
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.228.936 461.153
Ticari Alacaklar
7 120.554.520 55.894.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.721.491 1.986.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
118.833.029 53.908.538
Diğer Alacaklar
8 126.871 70.447
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 124.852 58.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.019 11.790
Peşin Ödenmiş Giderler
15 354.915 363.405
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 142.588 113.581
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
212.327 249.824
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.016.009 800.530
Diğer Dönen Varlıklar
42 163
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 42 163
ARA TOPLAM
385.342.712 358.589.648
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
385.342.712 358.589.648
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 103.996.226 76.121.351
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
103.996.226 76.121.351
Diğer Alacaklar
8 1.872.705 782.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.872.705 782.252
Maddi Duran Varlıklar
10 2.281.833 1.223.608
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 208.812 348.984
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.359.576 78.476.195
TOPLAM VARLIKLAR
493.702.288 437.065.843
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 237.317.630 277.667.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
237.317.630 277.667.484
Ticari Borçlar
7 84.890.143 34.466.572
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.463.947 8.215.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
80.426.196 26.251.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
743.093 661.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 743.093 562.020
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 99.491
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.226.200 1.291.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.226.200 1.291.205
ARA TOPLAM
325.177.066 314.086.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
325.177.066 314.086.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.425.740 2.155.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.425.740 2.155.055
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 1.831.667 448.737
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.257.407 2.603.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
329.434.473 316.690.564
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
164.267.815 120.375.279
Ödenmiş Sermaye
16 35.000.000 35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-245.685 -408.128
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.685 -408.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -245.685 -408.128
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.827.361 66.346.230
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
92.827.361 66.346.230
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 92.827.361 66.346.230
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 6.128.191 5.643.327
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 10.935.013 5.225.767
Net Dönem Karı veya Zararı
19.622.935 8.568.083
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
164.267.815 120.375.279
TOPLAM KAYNAKLAR
493.702.288 437.065.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 5.073.298.327 3.186.284.049
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -5.029.746.439 -3.159.207.179
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.551.888 27.076.870
BRÜT KAR (ZARAR)
43.551.888 27.076.870
Genel Yönetim Giderleri
18 -20.710.488 -16.841.168
Pazarlama Giderleri
18 -5.181.874 -4.055.399
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -4.279 -7.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 434.116 561.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -82.990 -63.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.006.373 6.670.483
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.006.373 6.670.483
Finansman Gelirleri
20 38.398.791 19.336.754
Finansman Giderleri
21 -32.320.419 -15.316.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.084.745 10.690.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.461.810 -2.122.857
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.513.235 -2.174.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 51.425 51.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.622.935 8.568.083
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.622.935 8.568.083
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.622.935 8.568.083
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,56070000 0,24480000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
162.443 -10.927
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
203.054 -13.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40.611 2.732
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-40.611 2.732
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.481.131 17.360.295
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27.874.875 18.273.995
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.393.744 -913.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.393.744 -913.700
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.643.574 17.349.368
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.266.509 25.917.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.266.509 25.917.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665065


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.321 Değişim: 0,51% Hacim : 37.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.309 24.11.2020 Yüksek 1.334
Açılış: 1.323
8,0121 Değişim: 1,58%
Düşük 7,8445 24.11.2020 Yüksek 8,0502
Açılış: 7,8873
9,5150 Değişim: 1,90%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,5623
Açılış: 9,338
465,15 Değişim: -0,10%
Düşük 460,43 24.11.2020 Yüksek 472,61
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.