KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

01.03.2019 - 20:14
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Yönetim Kurulu 2017 Yılı Genel Kurulunda karın dağıtılmasını teklif etmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu 2017 Yılı Genel Kurulunda karın dağıtılmasını teklif etmiştir.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
14/05/2018 0 % 77,37 % 0,39 % 76,98 http://www.vakifgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-toplanti-sonuclari Yoktur Madde 16 169 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683523


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu>Genel Bilgiler>Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu>Genel Bilgiler>Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu>Genel Bilgiler>Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu>Genel Bilgiler>Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet Raporu>Genel Bilgiler>Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu>Faaliyetler>Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
http://www.vakifgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu>Faaliyetler>Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler>Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 66 % 33 5 5
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 11 11
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Doç Dr. Şahap KAVCIOĞLU (Başkan) Kazim ŞİMŞEK (Başkan Vekili) Şeref AKGÜL (Üye/Genel Müdür)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Denetim Komitesi'ne 2 rapor Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 6 rapor
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu>Faaliyetler>Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler>Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri
Yönetim kurulu başkanının adı
Doç Dr. Şahap KAVCIOĞLU
İcra başkanı / genel müdürün adı
Şeref AKGÜL
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yoktur
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Doç Dr. Şahap KAVCIOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/09/2018 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Kazim ŞİMŞEK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 15/04/2016 Yoktur Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hazım AKYOL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/02/2019 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Alper ERSOY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 01/02/2019 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hakan TAŞCI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/05/2008 Yoktur Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Hızır TARAKÇI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/06/2017 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Orhan YÜCE İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/06/2017 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet MURAT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/03/2017 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Gürol KONYALIOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2016 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Şeref AKGÜL İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/05/2018 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Murat Karani ÖNAL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 15/04/2016 Yoktur Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirketimizin tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Yoktur
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Denetim Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
0216 265 40 50
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların, yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Yoktur
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Şirketin İnsan Kaynakları Politikasının oluşturulması ve uygulanması hususunda gerekli desteği sunmaktır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Genel müdür işe alımlarını yönetim kurulu yönetmektedir. Genel müdür yardımcısı işe alım ölçütü üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve mesleğinde en az 7 yıl tecrübe Grup müdürü işe alım ölçütü üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve mesleğinde en az 7 yıl tecrübe Müdür işe alım ölçütü üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve mesleğinde en az 6 yıl tecrübe Müdür yardımcısı işe alım ölçütü üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve mesleğinde en az 5 yıl tecrübe Uzman işe alım ölçütü üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve mesleğinde en az 3 yıl tecrübe Uzman yardımcısı işe alım ölçütü üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak ve mesleğinde iş tecrübesi şartı aranmaz
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi belirlenir, ırk, dil, din, cinsiyet gibi nedenlerle ayrımcılığa ve kötü muameleye yer verilmez. Personelin insan ve kişilik hakları korunur ve saygı gösterilir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.vakifgyo.com.tr/kurumsal/etik-ilkeler
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Faaliyet Raporu>Faaliyetler>Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler>Kurumsal Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
http://www.vakifgyo.com.tr/kurumsal/etik-ilkeler


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
http://www.vakifgyo.com.tr/yatirimci-iliskileri http://www.vakifgyo.com.tr/kurumsal
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
http://www.vakifgyo.com.tr/kurumsal/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu>Genel Bilgiler>Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu>Genel Bilgiler>Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu>Genel Bilgiler>Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu>Faaliyetler>Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler>Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu>Faaliyetler>Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler>Şirketin Taraf Olduğu Davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu>Faaliyetler>Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler>Danışmanlık Hizmetleri
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu>Faaliyetler>Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler>Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu>Faaliyetler>Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler>Kurumsal Sosyal Sorumluluk


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
32
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
7 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler bulunmakta olup, kurumsal internet sitesinde yer almamaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu'nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması gözetilmektedir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Faaliyet Raporu>Genel Bilgiler>Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
Komite Çalışma Esasları belirlenmiş olup KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hakan TAŞÇI Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hızır TARAKÇI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ebru BOZDOĞANGİL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Kazim ŞİMŞEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Hakan TAŞÇI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Kazim ŞİMŞEK Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hızır TARAKÇI Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744334


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,02% Hacim : 30.538 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.318 02.12.2020 Yüksek 1.339
Açılış: 1.327
7,8508 Değişim: -0,14%
Düşük 7,8466 03.12.2020 Yüksek 7,8632
Açılış: 7,8616
9,5148 Değişim: -0,02%
Düşük 9,5099 03.12.2020 Yüksek 9,5304
Açılış: 9,517
462,10 Değişim: 0,00%
Düşük 461,89 03.12.2020 Yüksek 462,77
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.