KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

07.03.2018 - 19:48
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor
138.132 19.016
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
138.132 19.016
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
131.466 18.747


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
805.000 0 0 0 0 0 0 0 52.680 0 -9 0 0 0 0 857.671 0 857.671
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
805.000 0 0 0 0 0 0 0 52.680 0 -9 0 0 0 0 857.671 0 857.671
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 0 0 177 0 177
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000
Nakden
100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 0 0 0 0 0 138.132 0 138.132
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 1.645 0 17.083 2.566 -19.016 -2.278 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 1.645 0 17.083 2.566 -19.016 -2.278 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
905.000 0 0 0 6.913 0 62.217 2.566 138.132 0 -7.120 0 177 0 0 1.107.885 0 1.107.885


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(I-1) 688.967 1.500.870 2.189.837 162.604 388.327 550.931
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-2) 10.889 2.488 13.377 5.420 6 5.426
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
10.889 2.488 13.377 5.420 6 5.426
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
10.816 1.628 12. 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(II-6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-7) 89.202 25.103 114.305 24.915 4.186 29.101
Genel Karşılıklar
63.382 23.081 86.463 19.176 4.183 23.359
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
14.275 0 14.275 5.724 0 5.724
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
11.545 2.022 13.567 15 3 18
VERGİ BORCU
(II-8) 27.518 0 27.518 7.314 0 7.314
Cari Vergi Borcu
27.518 0 27.518 7.314 0 7.314
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(II-10) 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
(II-11) 1.107.899 -14 1.107.885 876.418 0 876.418
Ödenmiş Sermaye
905.000 0 905.000 805.000 0 805.000
Sermaye Yedekleri
-6.929 -14 -6.943 -278 0 -278
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-7.106 -14 -7.120 -278 0 -278
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
177 0 177 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
71.696 0 71.696 50.402 0 50.402
Yasal Yedekler
6.913 0 6.913 5.268 0 5.268
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
62.217 0 62.217 45.134 0 45.134
Diğer Kar Yedekleri
2.566 0 2.566 0 0 0
Kar veya Zarar
138.132 0 138.132 21.294 0 21.294
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
0 0 0 2.278 0 2.278
Dönem Net Karı / Zararı
138.132 0 138.132 19.016 0 19.016
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
9.531.938 3.678.207 13.210.145 3.670.045 1.011.888 4.681.933


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(IV-1) 699.371 140.987
Kredilerden Alınan Kar Payları
622.669 110.813
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
9.287 819
Bankalardan Alınan Gelirler
2.571 6.556
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
58.991 21.280
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
58.991 21.280
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
5.695 1.509
Diğer Kar Payı Gelirleri
158 10
KAR PAYI GİDERLERİ
(IV-2) -438.122 -42.355
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-396.957 -39.763
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-38.475 -827
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-2.690 -1.765
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ
261.249 98.632
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.177 1.244
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.857 3.510
Gayri Nakdi Kredilerden
19.072 1.703
Diğer
12.785 1.807
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.680 -2.266
Gayri Nakdi Kredilere
-5 0
Diğer
-10.675 -2.266
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 163.047 34.983
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-700 -40
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
145.512 27.493
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
18.235 7.530
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 11.447 954
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
456.920 135.813
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(IV-6) -89.645 -24.109
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -197.393 -84.864
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
169.882 26.840
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 169.882 26.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -31.750 -7.824
Cari Vergi Karşılığı
-37.860 -10.390
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
6.110 2.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 138.132 19.016
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(IV-11) 138.132 19.016
Grubun Karı (Zararı)
138.132 19.016
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(III-1) 3.230.137 4.769.288 7.999.425 1.378.510 1.609.704 2.988.214
GARANTİ VE KEFALETLER
2.145.620 1.331.798 3.477.418 554.204 801.354 1.355.558
Teminat Mektupları
2.145.620 1.202.691 3.348.311 554.204 765.668 1.319.872
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
48.200 8.487 56.687 3.916 1.060 4.976
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 248.147 248.147 0 35.919 35.919
Diğer Teminat Mektupları
2.097.420 946.057 3.043.477 550.288 728.689 1.278.977
Banka Kredileri
0 22.117 22.117 0 3.584 3.584
İthalat Kabul Kredileri
0 22.117 22.117 0 3.584 3.584
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 106.990 106.990 0 32.102 32.102
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 106.990 106.990 0 32.102 32.102
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(III-1) 146.591 821.393 967.984 30.209 18.594 48.803
Cayılamaz Taahhütler
146.591 821.393 967.984 30.209 18.594 48.803
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
75.790 821.393 897.183 15.509 18.594 34.103
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
431 0 431 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
66.229 0 66.229 14.700 0 14.700
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
254 0 254 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.887 0 3.887 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 937.926 2.616.097 3.554.023 794.097 789.756 1.583.853
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
937.926 2.616.097 3.554.023 794.097 789.756 1.583.853
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
937.926 1.976.218 2.914.144 794.097 789.756 1.583.853
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
930.019 852.356 1.782.375 791.680 2.408 794.088
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.907 1.123.862 1.131.769 2.417 787.348 789.765
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 639.879 639.879 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
48.171.619 797.252 48.968.871 13.933.935 26.327 13.960.262
EMANET KIYMETLER
1.598.974 67.613 1.666.587 727.845 576 728.421
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
731.890 32.119 764.009 239.790 0 239.790
Tahsile Alınan Ticari Senetler
222.653 8.455 231.108 32.538 576 33.114
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
644.431 27.039 671.470 455.517 0 455.517
REHİNLİ KIYMETLER
46.572.645 729.639 47.302.284 13.206.090 25.751 13.231.841
Menkul Kıymetler
173.145 11.089 184.234 0 0 0
Teminat Senetleri
0 0 0 0 0 0
Emtia
476.927 107.556 584.483 174.857 8.476 183.333
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.172.571 0 8.172.571 2.565.051 0 2.565.051
Diğer Rehinli Kıymetler
37.749.542 610.994 38.360.536 10.466.182 17.275 10.483.457
Rehinli Kıymet Alanlar
460 0 460 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
51.401.756 5.566.540 56.968.296 15.312.445 1.636.031 16.948.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
-59.247 -40.277
Alınan Kar Payları
542.640 97.557
Ödenen Kar Payları
-381.758 -34.435
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
21.177 1.244
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.979 954
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
135 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-73.588 -29.660
Ödenen Vergiler
-30.967 -2.217
Diğer
(VI-V-6-3) -138.865 -73.720
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-673.834 368.814
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.156.408 -249.922
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.431.339 -2.924.398
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-11.447 -2.353
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-180.533 227.313
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
7.270.982 2.786.376
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.656 8.443
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-V-6-3) -169.745 523.355
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-733.081 328.537
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-285.217 -506.516
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.897 -100
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-48.191 -61.330
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 2
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-923.117 -663.888
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
690.988 218.800
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.459.095 231.294
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.214.630 3.041.788
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.855.535 -2.810.494
İhraç Edilen Sermaye Araçları
100.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-V-6-3) -35.174 10.073
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
405.623 63.388
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-V-6-1-a) 894.852 831.464
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-V-6-1-a) 1.300.475 894.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666829


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.314 Değişim: 0,00% Hacim : 33.577 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 23.11.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,9055 Değişim: 0,23%
Düşük 7,8547 24.11.2020 Yüksek 7,9117
Açılış: 7,8873
9,3765 Değişim: 0,41%
Düşük 9,2899 24.11.2020 Yüksek 9,3779
Açılış: 9,338
464,55 Değişim: -0,23%
Düşük 461,34 24.11.2020 Yüksek 466,30
Açılış: 465,63
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.