***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 18:14

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 561.662 -9.798 551.864 551.864 10.038 48.184 48.184 1.476 1.476 59.698 41.029 -168.010 167.719 -291 1.779.236 59.889 1.839.125
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
167.719 -167.719 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.226 -507 -3.733 -3.733 28.630 -33.290 -33.290 -4.660 3.226 38.374 41.600 33.207 3.444 36.651
Dönem Karı (Zararı)
-3.226 -3.226 -3.226 3.226 38.374 41.600 38.374 3.991 42.365
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-507 -507 -507 28.630 -33.290 -33.290 -4.660 -5.167 -547 -5.714
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 558.436 -10.305 548.131 548.131 38.668 14.894 14.894 1.476 1.476 55.038 41.029 2.935 38.374 41.309 1.812.443 63.333 1.875.776
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 7.518 55.108 62.626 2.205.269 72.759 2.278.028
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.526 -1.526 -1.526 55.108 -55.108 -1.526 -1.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.509 -1.190 -5.699 -5.699 30.850 1.252 1.252 2.933 2.933 35.035 4.509 -29.895 -25.386 3.950 4.216 8.166
Dönem Karı (Zararı)
-4.509 -4.509 -4.509 4.509 -29.895 -25.386 -29.895 4.802 -25.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.190 -1.190 -1.190 30.850 1.252 1.252 2.933 2.933 35.035 33.845 -586 33.259
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 911.350 -18.436 892.914 892.914 107.033 -9.707 -9.707 7.082 7.082 104.408 46.195 67.135 -29.895 37.240 2.207.693 76.975 2.284.668


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.125 -57.499
Dönem Karı (Zararı)
-25.093 42.365
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-25.093 42.365
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.340 157.899
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 105.593 88.228
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.116 4.563
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.947 3.470
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.169 1.093
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.209 -4.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.870 3.553
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.083 1.276
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 24.536 6.169
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.720 -15.377
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
39.321 44.493
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -85.730 -46.284
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 125.051 90.777
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
118.110 50.172
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-119.389 -71.238
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-119.389 -71.238
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-35.213 -5.518
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.963 -722
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.963 -722
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -1.444 52.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.049 -247.921
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -3.760 -12.459
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
81.584 -148.898
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.193 795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
91.777 -149.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.825 10.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.825 10.774
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-534.580 -445.298
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
22.657 -24.403
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
456.832 323.272
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.025 -1.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
457.857 324.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.127 6.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.388 4.677
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.388 4.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.218 37.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.339 4.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.879 33.569
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
119.198 -47.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -4.357 -5.415
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -15.716 -4.427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-367.476 -344.304
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.545 903
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.545 903
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-242.607 -103.545
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -202.797 -71.119
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -39.810 -32.426
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-128.414 -241.662
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -128.414 -241.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
374.148 248.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.339.545 673.844
Kredilerden Nakit Girişleri
2.339.545 693.213
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 -19.369
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.964.341 -440.663
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.964.229 -440.663
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-112 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-4.005 7.541
Ödenen Faiz
-82.781 -38.049
Alınan Faiz
85.730 46.284
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
105.797 -152.846
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28.856 11.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.653 -140.909
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.991.848 1.210.714
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.126.501 1.069.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.136.434 2.000.337
Ticari Alacaklar
3.561.247 3.662.822
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 49.366 39.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.511.881 3.623.649
Diğer Alacaklar
273.421 261.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 273.421 261.521
Türev Araçlar
62.687 13.489
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 54.011 11.237
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 8.676 2.252
Stoklar
11 3.472.216 2.944.179
Peşin Ödenmiş Giderler
71.781 60.769
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 71.781 60.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.364 8.739
Diğer Dönen Varlıklar
41.647 28.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 41.647 28.394
ARA TOPLAM
9.629.797 8.980.250
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.629.797 8.980.250
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
55.591 51.831
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 55.591 51.831
Ticari Alacaklar
77.584 68.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 77.584 68.540
Diğer Alacaklar
1.578.127 1.449.788
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.577.099 1.448.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.028 1.103
Maddi Duran Varlıklar
2.502.856 2.366.014
Arazi ve Arsalar
13 472.442 470.475
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 87.687 88.118
Binalar
13 1.012.170 965.443
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 696.005 639.173
Taşıtlar
13 3.788 4.016
Mobilya ve Demirbaşlar
13 86.864 84.418
Özel Maliyetler
13 27.701 26.874
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 116.199 87.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
680.724 666.433
Şerefiye
197.793 197.793
Diğer Haklar
14 19.499 20.274
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 397.756 386.224
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 65.676 62.142
Peşin Ödenmiş Giderler
47.767 81.436
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 47.767 81.436
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 154.389 174.309
Diğer Duran Varlıklar
7.521 7.060
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 7.521 7.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.104.559 4.865.411
TOPLAM VARLIKLAR
14.734.356 13.845.661
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.255.464 1.341.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.255.464 1.341.892
Banka Kredileri
7 3.254.195 1.341.413
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.269 479
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
976.745 2.142.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
976.745 2.142.397
Banka Kredileri
7 976.745 2.142.397
Ticari Borçlar
6.203.658 5.751.347
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 6.214 7.239
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.197.444 5.744.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 95.608 107.735
Diğer Borçlar
9.478 10.095
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 5.290 9.295
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.188 800
Türev Araçlar
92.482 163.545
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 21.306 90.931
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 71.176 72.614
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 6.738 9.023
Kısa Vadeli Karşılıklar
436.296 403.308
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 436.296 403.308
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
293.339 295.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 293.339 295.477
ARA TOPLAM
11.369.808 10.224.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.369.808 10.224.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
811.667 1.024.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
811.667 1.024.003
Banka Kredileri
7 805.123 1.016.557
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 6.544 7.446
Ticari Borçlar
6.480 1.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.480 1.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
183.349 180.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 97.096 96.078
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 86.253 84.902
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 71.844 129.591
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.540 6.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.540 6.281
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.079.880 1.342.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.449.688 11.567.633
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.207.693 2.205.269
Ödenmiş Sermaye
19 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
103.165 103.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
892.914 900.139
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
892.914 900.139
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 911.350 917.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.436 -17.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
104.408 69.373
Yabancı Para Çevrim Farkları
107.033 76.183
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.707 -10.959
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.707 -10.959
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7.082 4.149
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
19 7.082 4.149
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.195 46.195
Yasal Yedekler
19 46.195 46.195
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 67.135 7.518
Net Dönem Karı veya Zararı
-29.895 55.108
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76.975 72.759
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.284.668 2.278.028
TOPLAM KAYNAKLAR
14.734.356 13.845.661


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.006.142 2.382.874
Satışların Maliyeti
20 -2.298.865 -1.904.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
707.277 478.053
BRÜT KAR (ZARAR)
707.277 478.053
Genel Yönetim Giderleri
22 -72.655 -62.067
Pazarlama Giderleri
22 -378.737 -284.206
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -49.545 -38.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 235.292 241.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -362.245 -270.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.387 64.613
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.387 64.613
Finansman Gelirleri
24 430.124 406.362
Finansman Giderleri
24 -569.817 -434.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-60.306 36.847
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35.213 5.518
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.128 -1.283
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 38.341 6.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.093 42.365
DÖNEM KARI (ZARARI)
-25.093 42.365
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.802 3.991
Ana Ortaklık Payları
-29.895 38.374
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 26 -0,09000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.204 -491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.505 -614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
301 123
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
301 123
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
34.463 -5.223
Yabancı Para Çevrim Farkları
30.850 28.630
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
30.850 28.630
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.666 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
3.666 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
872 -42.316
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
872 -42.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-925 8.463
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-733 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-192 8.463
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.259 -5.714
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.166 36.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.216 3.444
Ana Ortaklık Payları
3.950 33.207http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681982


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.715 Değişim: 0,57% Hacim : 6.940 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 101.187 15.02.2019 Yüksek 102.978
Açılış: 102.071
5,2791 Değişim: 0,04%
Düşük 5,2549 16.02.2019 Yüksek 5,3116
Açılış: 5,27715
5,9645 Değişim: -0,13%
Düşük 5,9197 16.02.2019 Yüksek 5,9852
Açılış: 5,97205
224,27 Değişim: 0,71%
Düşük 222,27 15.02.2019 Yüksek 224,81
Açılış: 222,68

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.