KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2018 - 18:30
KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 574.004 -10.702 563.302 563.302 -47.686 19.256 19.256 2.052 2.052 -26.378 28.314 -227.257 59.620 -167.637 1.524.537 49.271 1.573.808
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
12.715 46.905 -59.620 -12.715 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.342 904 -11.438 -11.438 57.724 28.928 28.928 -576 -576 86.076 12.342 167.719 180.061 254.699 17.660 272.359
Dönem Karı (Zararı)
-12.342 -12.342 -12.342 12.342 167.719 180.061 167.719 17.043 184.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
904 904 904 57.724 28.928 28.928 -576 -576 86.076 86.980 617 87.597
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-7.042 -7.042
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 561.662 -9.798 551.864 551.864 10.038 48.184 48.184 1.476 1.476 59.698 41.029 -168.010 167.719 -291 1.779.236 59.889 1.839.125
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 561.662 -9.798 551.864 551.864 10.038 48.184 48.184 1.476 1.476 59.698 41.029 -168.010 167.719 -291 1.779.236 59.889 1.839.125
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.166 162.553 -167.719 -5.166 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
355.723 -7.448 348.275 348.275 66.145 -59.143 -59.143 2.673 2.673 9.675 12.975 55.108 68.083 426.033 22.331 448.364
Dönem Karı (Zararı)
-12.975 -12.975 -12.975 12.975 55.108 68.083 55.108 16.233 71.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
368.698 -7.448 361.250 361.250 66.145 -59.143 -59.143 2.673 2.673 9.675 370.925 6.098 377.023
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-9.461 -9.461
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.165 917.385 -17.246 900.139 900.139 76.183 -10.959 -10.959 4.149 4.149 69.373 46.195 7.518 55.108 62.626 2.205.269 72.759 2.278.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
603.883 1.026.954
Dönem Karı (Zararı)
71.341 184.762
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
71.341 184.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
788.787 836.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 366.814 321.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.145 -40.458
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.080 -40.532
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 5.065 74
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
163.843 102.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 27.797 25.960
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 574 4.061
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 59.564 41.014
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
75.908 31.578
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.453 222.415
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -220.411 -123.531
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 381.864 345.946
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
138.674 119.948
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.997 134.355
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.997 134.355
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-87.304 -20.614
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.641 -2.832
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.641 -2.832
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5 44.800 -360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-221.821 21.180
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -39.935 -4.257
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.182.725 394.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.128 -10.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.181.597 404.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.659 125.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.659 125.200
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.133.459 381.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-47.606 -34.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.070.118 -856.608
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
799 1.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.069.319 -858.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.506 24.223
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84 36.686
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
84 36.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.855 -46.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.373 14.049
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
120.482 -60.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
638.307 1.042.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -17.819 -16.652
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -16.605 1.247
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-967.217 -732.902
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.512
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-45.663 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.636 8.596
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.636 8.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-654.619 -372.713
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -487.752 -239.501
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -166.867 -133.212
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-274.571 -361.273
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
8 -274.571 -361.273
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.114.430 282.980
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.136.583 1.626.031
Kredilerden Nakit Girişleri
3.136.583 1.626.031
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.979.011 -1.137.228
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.959.030 -1.137.228
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.981 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.295 0
Ödenen Temettüler
-9.461 -7.042
Ödenen Faiz
-263.387 -322.312
Alınan Faiz
220.411 123.531
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
751.096 577.032
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30.038 -41.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
781.134 535.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.210.714 675.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.991.848 1.210.714


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.000.337 1.264.003
Ticari Alacaklar
3.662.822 2.434.816
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 39.173 38.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.623.649 2.396.771
Diğer Alacaklar
261.521 280.962
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 52.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 261.521 228.680
Türev Araçlar
13.489 150.982
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
30 11.237 44.454
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
30 2.252 106.528
Stoklar
11 2.944.179 1.817.869
Peşin Ödenmiş Giderler
60.769 31.098
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 60.769 31.098
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.739 6.252
Diğer Dönen Varlıklar
28.394 37.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 28.394 37.870
ARA TOPLAM
8.980.250 6.023.852
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.980.250 6.023.852
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
51.831 11.896
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 51.831 11.896
Ticari Alacaklar
68.540 122.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 68.540 122.901
Diğer Alacaklar
1.449.788 1.123.117
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.448.685 1.121.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.103 1.285
Maddi Duran Varlıklar
2.366.014 1.642.927
Arazi ve Arsalar
13 371.416 241.478
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13 92.831 58.799
Binalar
13 1.059.789 697.185
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 639.173 527.529
Taşıtlar
13 4.016 1.212
Mobilya ve Demirbaşlar
13 84.418 83.128
Özel Maliyetler
13 26.874 25.761
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 87.497 7.832
Diğer Maddi Duran Varlıklar
13 0 3
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
666.433 593.018
Şerefiye
15 197.793 197.793
Diğer Haklar
14 20.274 20.393
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
14 386.224 331.486
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 62.142 43.346
Peşin Ödenmiş Giderler
81.436 63.501
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 81.436 63.501
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 174.309 62.559
Diğer Duran Varlıklar
7.060 7.444
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
20 7.060 7.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.865.411 3.627.363
TOPLAM VARLIKLAR
13.845.661 9.651.215
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.341.892 342.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.341.892 342.397
Banka Kredileri
7 1.341.413 318.694
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 479 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 23.703
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.142.397 518.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.142.397 518.099
Banka Kredileri
7 2.142.397 518.099
Ticari Borçlar
5.751.347 3.683.188
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.239 6.440
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.744.108 3.676.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 107.735 91.229
Diğer Borçlar
10.095 46.379
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 9.295 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
800 46.379
Türev Araçlar
163.545 235.398
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
30 90.931 235.398
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
30 72.614 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 9.023 3.959
Kısa Vadeli Karşılıklar
403.308 275.367
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 403.308 275.367
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
295.477 181.276
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 295.477 181.276
ARA TOPLAM
10.224.819 5.377.292
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.224.819 5.377.292
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.024.003 2.233.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.024.003 2.233.073
Banka Kredileri
7 1.016.557 2.228.870
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 7.446 4.203
Ticari Borçlar
1.959 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.959 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
180.980 153.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 96.078 76.463
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 84.902 76.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 129.591 48.465
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.281 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
6.281 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.342.814 2.434.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.567.633 7.812.090
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.205.269 1.779.236
Ödenmiş Sermaye
21 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
103.165 103.165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
900.139 551.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
900.139 551.864
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 917.385 561.662
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.246 -9.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.373 59.698
Yabancı Para Çevrim Farkları
76.183 10.038
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.959 48.184
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.959 48.184
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4.149 1.476
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
21 4.149 1.476
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.195 41.029
Yasal Yedekler
21 46.195 41.029
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 7.518 -168.010
Net Dönem Karı veya Zararı
55.108 167.719
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
72.759 59.889
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.278.028 1.839.125
TOPLAM KAYNAKLAR
13.845.661 9.651.215


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 12.100.938 9.540.494
Satışların Maliyeti
22 -9.673.251 -7.426.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.427.687 2.114.473
BRÜT KAR (ZARAR)
2.427.687 2.114.473
Genel Yönetim Giderleri
24 -292.152 -240.981
Pazarlama Giderleri
24 -1.445.198 -1.163.662
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -190.226 -149.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 779.250 428.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -842.873 -625.062
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
436.488 363.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 5.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
436.488 369.744
Finansman Gelirleri
26 1.194.317 970.537
Finansman Giderleri
26 -1.646.768 -1.176.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.963 164.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
87.304 20.614
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -20.050 -28.365
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 107.354 48.979
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
71.341 184.762
DÖNEM KARI (ZARARI)
71.341 184.762
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.233 17.043
Ana Ortaklık Payları
55.108 167.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Bedeli 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kazanç (TL) 29 0,16000000 0,50000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 368.430 920
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
470.043 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.506 1.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-92.107 -230
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-94.008 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.901 -230
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 8.593 86.677
Yabancı Para Çevrim Farkları
66.145 57.724
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
66.145 57.724
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.342 -720
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
3.342 -720
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-75.637 36.911
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-75.637 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14.743 -7.238
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-669 144
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
15.412 -7.382
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
377.023 87.597
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
448.364 272.359
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.331 17.660
Ana Ortaklık Payları
426.033 254.699http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667491


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 0,34% Hacim : 36.491 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.323 25.11.2020 Yüksek 1.342
Açılış: 1.330
7,9226 Değişim: -1,03%
Düşük 7,9150 25.11.2020 Yüksek 8,0097
Açılış: 8,0054
9,4411 Değişim: -0,87%
Düşük 9,4271 25.11.2020 Yüksek 9,5389
Açılış: 9,5244
460,55 Değişim: -1,00%
Düşük 459,66 25.11.2020 Yüksek 467,35
Açılış: 465,21
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.