KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:50

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 22.623.917 131.303.061 131.303.061
Transferler
22.623.917 -22.623.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.617.963 1.617.963 1.617.963
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 59.108.825 1.617.963 132.921.024 132.921.024
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 147.200.104
Transferler
20.837.043 -20.837.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.176.572 1.176.572 1.176.572
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 1.176.572 148.376.676 148.376.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-165.965 1.599.465
Dönem Karı (Zararı)
1.176.572 1.617.963
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.323.107 -2.629.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.596 14.401
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.967 73.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.967 73.589
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -468.000 -700.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.281 -307.085
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.336.706 -1.811.343
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.336.706 -1.811.343
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -531.683 100.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.541.170 -859.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.771.509 1.378.941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
246.874 -2.243.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
77.406 -429
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.941 4.811
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.687.705 -1.871.615
Alınan Temettüler
14 468.000 700.000
Alınan Faiz
14 508.652 709.843
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
17 -7.650.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4-12 21.197.228 1.962.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.140 98.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
171.374 -1.603.611
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 644.745 -1.200.853
Ödenen Faiz
15 -473.371 -402.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.409 -4.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.409 -4.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.498 15.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.907 10.957


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 7.907 2.498
Finansal Yatırımlar
17 127.041.465 149.970.304
Ticari Alacaklar
11.250.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.250.000 0
Diğer Alacaklar
5 116.527 1.682.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 1.579.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
116.527 103.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.140 0
Diğer Dönen Varlıklar
6 342.514 286.980
ARA TOPLAM
138.760.553 151.942.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
138.760.553 151.942.138
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3 15.281.804 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.281.804 0
Maddi Duran Varlıklar
39.387 49.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
167 333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.321.358 50.150
TOPLAM VARLIKLAR
154.081.911 151.992.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.041.579 1.794.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 2.041.579 1.794.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 113.875 36.469
Diğer Borçlar
3.375.098 2.813.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.375.098 2.730.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 83.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
86.970 60.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
86.970 60.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 33.897 44.518
ARA TOPLAM
5.651.419 4.749.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.651.419 4.749.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
53.816 42.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
53.816 42.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.816 42.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.705.235 4.792.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
148.376.676 147.200.104
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.712.742 2.712.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.660.503 53.823.460
Net Dönem Karı veya Zararı
1.176.572 20.837.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
148.376.676 147.200.104
TOPLAM KAYNAKLAR
154.081.911 151.992.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 32.447.228 19.947.228
Satışların Maliyeti
12 -31.915.545 -19.932.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
531.683 14.308
BRÜT KAR (ZARAR)
531.683 14.308
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.246.109 -1.105.264 -525.826 -565.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 2.985.522 3.945.724 2.389.725 475.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -621.153 -819.632 -621.059 670.924
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.649.943 2.020.828 1.257.148 580.674
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.649.943 2.020.828 1.257.148 580.674
Finansman Giderleri
15 -473.371 -402.865 -256.342 -207.948
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.176.572 1.617.963 1.000.806 372.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.176.572 1.617.963 1.000.806 372.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704866


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.158 Değişim: 1,30% Hacim : 4.039 Mio.TL Son veri saati : 13:52
Düşük 98.637 23.10.2019 Yüksek 99.289
Açılış: 98.799
5,7697 Değişim: -0,67%
Düşük 5,7625 23.10.2019 Yüksek 5,8119
Açılış: 5,8084
6,4142 Değişim: -0,77%
Düşük 6,4055 23.10.2019 Yüksek 6,4689
Açılış: 6,4637
276,82 Değişim: -0,38%
Düşük 276,26 23.10.2019 Yüksek 278,31
Açılış: 277,89
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.