KAP ***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 20:34

***VAKVK*** VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 63.571.119 221.190 35.228.338 221.190
Satışların Maliyeti
12 -63.571.119 -221.190 -35.228.338 -221.190
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -780.640 -67.132 -58.324 -64.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 780.640 75.129 58.324 75.129
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
0 7.997 0 11.129
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 7.997 0 11.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 7.997 0 11.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 7.997 0 11.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 7.997 0 11.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 7.997 0 11.129
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 0 -8.187 41.813 41.813
Transferler
-8.187 8.187
Dönem Karı (Zararı)
8.168 8.168 8.168
Sermaye Arttırımı
50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 50.000 -8.187 8.168 49.981 49.981
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 50.000 -8.187 8.168 49.981 49.981
Transferler
8.168 -8.168 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10 50.000 -19 0 49.981 49.981


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.781 -14.515
Dönem Karı (Zararı)
0 7.997
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 7.997
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.781 -22.512
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-301.194.551 -24.033
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-301.194.551 -24.033
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
301.221.483
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.985 1.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.985 1.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.396 255
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.691 255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.230 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.781 -14.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.781 -14.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.781 -14.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 46.253 42.272
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.034 27.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
0 7.997 0 11.129
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 7.997 0 11.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
0 7.997 0 11.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,11 55.034 46.253
Ticari Alacaklar
5 1.215.816.068 882.745.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,11 1.215.816.068 882.745.415
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.949 130
ARA TOPLAM
1.215.874.051 882.791.798
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.215.874.051 882.791.798
DURAN VARLIKLAR

Peşin Ödenmiş Giderler
6 125 959
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
125 959
TOPLAM VARLIKLAR
1.215.874.176 882.792.757
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.215.806.644 882.709.059
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.215.806.644 882.709.059
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 1.215.806.644 882.709.059
Ticari Borçlar
8 13.353 31.749
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,11 1.011 1.047
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 12.342 30.702
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.124 878
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.949 964
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.949 964
ARA TOPLAM
1.215.824.070 882.742.650
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.215.824.070 882.742.650
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
125 126
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125 126
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.215.824.195 882.742.776
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.981 49.981
Ödenmiş Sermaye
10 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -19 -8.187
Net Dönem Karı veya Zararı
10 8.168
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.981 49.981
TOPLAM KAYNAKLAR
1.215.874.176 882.792.757http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701675


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
94.896 Değişim: 0,81% Hacim : 5.421 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 95.090
Açılış: 94.134
5,8218 Değişim: -0,07%
Düşük 5,8125 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4806 Değişim: -0,12%
Düşük 6,4692 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
279,36 Değişim: -0,04%
Düşük 278,92 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.