KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 21:13
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459
Transferler
-159.400 4.053.273 35.754.283 -39.648.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.320.032 20.789.203 18.469.171 157 18.469.328
Kar Payları
-31.004.061 -31.004.061 -31.004.061
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 55.403.440 -604.988 5.832.963 -29.037.996 20.789.203 212.382.622 13.104 212.395.726
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616
Transferler
-176.332 2.847.356 56.511.770 -59.182.794 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.806.577 31.998.213 28.191.636 353 28.191.989
Kar Payları
-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.969.892 -5.388.526 8.680.319 4.266.584 31.998.213 272.526.482 13.533 272.540.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.838.589 60.602.946
Dönem Karı (Zararı)
31.998.566 20.789.360
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.998.566 20.789.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
124.869.843 78.259.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43.728.644 13.300.080
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.098.889 297.384
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.979
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.098.889 209.405
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.129.150 2.785.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.876.505 2.877.411
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
252.645 -92.218
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.413.164 13.392.327
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.571.818 -635.712
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
42.002.935 11.664.329
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.982.047 2.363.710
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.511.250 3.843.229
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
407.185 -17.064
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
407.185 -17.064
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25.581.561 44.658.448
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.152.500 -30.101.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.712.507 23.085.134
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-851.710 5.547.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.564.217 17.537.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.848 -1.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.848 -1.017
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.903.208 -44.528.426
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-17.905.460 -14.362.403
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.731.289 -19.730.844
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.339.608 -6.021.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.391.681 -13.708.999
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.500.753 -744.570
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
456.143 631.880
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
366.402 165.745
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
89.741 466.135
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-60.191.349 26.934.164
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.107.835 -1.385.878
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.055.702 -113.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
52.133 -1.272.235
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
63.715.909 68.946.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.663.447 -1.526.829
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
107.163
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.213.873 -6.924.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.953.390 -18.125.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.885.320 24.980
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.885.320 24.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.838.710 -18.150.318
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.305.615 -17.302.459
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.533.095 -847.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.806.243 -39.695.164
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
284.973.416 246.576.302
Kredilerden Nakit Girişleri
284.973.416 246.576.302
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.055.770 -199.508.836
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-240.055.770 -199.508.836
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-64.120.830 -44.658.448
Ödenen Temettüler
-23.366.590 -31.004.061
Ödenen Faiz
-20.808.287 -11.664.329
Alınan Faiz
2.571.818 564.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.921.044 2.782.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.921.044 2.782.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.989.131 54.853.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.068.087 57.636.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.068.087 47.989.131
Ticari Alacaklar
91.730.549 84.974.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,18 12.322.243 10.064.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 79.408.306 74.910.453
Diğer Alacaklar
89.525 89.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89.525 89.525
Stoklar
7 328.580.894 346.582.991
Peşin Ödenmiş Giderler
43.232.148 26.110.453
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.232.148 26.110.453
Diğer Dönen Varlıklar
15.178.386 19.234.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.178.386 19.234.088
ARA TOPLAM
500.879.589 524.980.961
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
500.879.589 524.980.961
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
126.746 121.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
126.746 121.898
Maddi Duran Varlıklar
8 253.913.126 253.590.908
Arazi ve Arsalar
91.500.000 91.500.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.111.295 4.285.909
Binalar
41.529.291 41.349.595
Tesis, Makine ve Cihazlar
3.834.315 4.103.958
Taşıtlar
823.541
Mobilya ve Demirbaşlar
41.542.764 39.487.030
Özel Maliyetler
68.447.004 68.516.357
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.560.442 2.118.910
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.388.015 1.405.608
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 201.691.620
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.071.526 5.470.398
Diğer Haklar
10 6.071.526 5.470.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
461.803.018 259.183.204
TOPLAM VARLIKLAR
962.682.607 784.164.165
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
127.153.831 72.929.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 127.153.831 72.929.745
Banka Kredileri
4 127.153.831 72.929.745
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
78.949.848 73.820.962
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
78.949.848 73.820.962
Banka Kredileri
55.602.631 73.820.962
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 23.347.217
Ticari Borçlar
5 147.247.767 178.528.726
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,18 3.582.198 6.570.263
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 143.665.569 171.958.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.305.172 4.804.419
Diğer Borçlar
2.010.131 1.553.988
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 853.706 487.304
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.156.425 1.066.684
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.500.753 93.187.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.500.753 93.187.540
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 9.121.816 6.398.301
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 5.860.042 3.991.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.959.638 3.439.370
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
900.404 552.535
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.466.161 4.414.028
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.466.161 4.414.028
ARA TOPLAM
415.615.521 439.629.614
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
415.615.521 439.629.614
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
196.818.433 1.679.964
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
196.818.433 1.679.964
Banka Kredileri
10.591.855 1.679.964
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
186.226.578
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
55.722.409 53.226.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
55.722.409 53.226.971
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.167.915 15.716.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.167.915 15.716.904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.818.314 6.196.096
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.527.071 76.819.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
690.142.592 516.449.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
272.526.482 267.701.436
Ödenmiş Sermaye
12 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.581.366 71.564.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.581.366 71.564.275
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
72.969.892 73.146.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.388.526 -1.581.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.680.319 5.832.963
Yasal Yedekler
8.680.319 5.832.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.266.584 -28.878.596
Net Dönem Karı veya Zararı
31.998.213 59.182.794
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.533 13.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
272.540.015 267.714.616
TOPLAM KAYNAKLAR
962.682.607 784.164.165


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 608.162.326 386.675.533 326.624.392 200.578.863
Satışların Maliyeti
13 -289.779.772 -182.820.301 -146.969.804 -89.365.912
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
318.382.554 203.855.232 179.654.588 111.212.951
BRÜT KAR (ZARAR)
318.382.554 203.855.232 179.654.588 111.212.951
Genel Yönetim Giderleri
14 -29.517.232 -21.079.698 -14.472.752 -9.016.116
Pazarlama Giderleri
14 -204.742.318 -153.931.968 -103.280.030 -76.143.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 20.587.567 13.301.459 9.704.260 8.664.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -14.988.011 -8.311.162 -6.382.479 -5.017.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.722.560 33.833.863 65.223.587 29.700.965
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.064 2.543
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-407.185 -418.926
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.315.375 33.850.927 64.804.661 29.703.508
Finansman Gelirleri
16 5.315.848 8.063.730 2.173.709 5.456.422
Finansman Giderleri
16 -56.121.407 -17.282.068 -27.702.465 -9.653.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.509.816 24.632.589 39.275.905 25.506.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.511.250 -3.843.229 -7.664.784 -4.823.368
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -9.937.388 -5.651.530 -8.909.142 -5.309.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 3.426.138 1.808.301 1.244.358 485.710
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.998.566 20.789.360 31.611.121 20.682.923
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.998.566 20.789.360 31.611.121 20.682.923
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
353 157 210 145
Ana Ortaklık Payları
31.998.213 20.789.203 31.610.911 20.682.778
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç 0,20000000 0,13000000 0,19800000 0,13000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.806.577 -2.320.032 -827.339 -958.228
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.758.221 -2.900.040 -1.034.174 -3.240.491
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
951.644 580.008 206.835 2.282.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
951.644 580.008 206.835 2.282.263
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.806.577 -2.320.032 -827.339 -958.228
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.191.989 18.469.328 30.783.782 19.724.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
353 157 210 145
Ana Ortaklık Payları
28.191.636 18.469.171 30.783.572 19.724.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781478


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.191 Değişim: 0,00% Hacim : 20.571 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.179 23.10.2020 Yüksek 1.205
Açılış: 1.200
7,9805 Değişim: 0,17%
Düşük 7,9313 26.10.2020 Yüksek 7,9863
Açılış: 7,9671
9,4462 Değişim: -0,03%
Düşük 9,4241 26.10.2020 Yüksek 9,4649
Açılış: 9,4492
486,86 Değişim: -0,07%
Düşük 484,83 26.10.2020 Yüksek 488,15
Açılış: 487,20
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.