***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:01

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 58.968.578 101.198 1.779.690 -49.239.594 15.134.332 186.744.204 12.634 186.756.838
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
160.000.000 58.968.578 101.198 1.779.690 -49.239.594 15.134.332 186.744.204 12.634 186.756.838
Transferler
15.134.332 -15.134.332 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
245.634 -2.059.444 -1.813.810 15 -1.813.795
Dönem Karı (Zararı)
-2.059.444 -1.813.810 -1.813.810
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
245.634 15 15
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 58.968.578 346.832 1.779.690 -34.105.262 -2.059.444 184.930.394 12.634 184.943.028
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459
Transferler
39.648.156 -39.648.156 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.361.804 106.425 -1.255.379 12 -1.255.367
Dönem Karı (Zararı)
106.425 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.361.804 -1.255.379 12 -1.255.367
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-318.000 318.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 55.244.040 353.240 1.779.690 6.178.738 106.425 223.662.133 12.959 223.675.092


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.245.001 6.686.277
Dönem Karı (Zararı)
106.437 -2.059.444
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
106.437 -2.059.444
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.949.927 11.060.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.496.559 4.395.217
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
420.333 204.553
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
116.333 24.038
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
304.000 180.515
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.814.694 704.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.899.392 729.431
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-84.698 -24.791
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.252.723 5.640.497
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-200.239 -121.386
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.529.910 3.635.401
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
2.923.052 2.126.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
980.139 115.643
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.521 -102
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14.521 -102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.039.133 -1.372.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.691.807 5.973.172
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.167.141 -750.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.858.948 6.723.456
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.000 -57.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.000 -57.292
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.860.702 -9.691.088
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.450.785 -4.192.288
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.775.859 8.296.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.470.760 657.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.305.099 7.639.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.183.607 -2.392.478
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.345 24.356
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18.345 24.356
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
20.122.039 3.064.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-582.971 -2.398.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.094.589 -1.957.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.677.560 -440.596
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.982.769 7.628.058
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-625.915 -727.950
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.664.671 -218.399
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28.354 4.568
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.391.096 -13.556.545
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.753 3.102.120
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.753 3.102.120
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.405.849 -16.658.665
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.977.118 -15.420.006
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-428.731 -1.238.659
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.780.171 23.501.831
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
137.358.722 119.572.769
Kredilerden Nakit Girişleri
137.358.722 119.572.769
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.248.880 -90.428.891
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.248.880 -90.428.891
Ödenen Faiz
-4.529.910 -5.764.983
Alınan Faiz
200.239 122.936
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.855.926 16.631.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.855.926 16.631.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.853.609 44.854.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.997.683 61.486.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.997.683 54.853.609
Ticari Alacaklar
5 94.745.668 90.938.438
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,16 12.195.898 16.329.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 82.549.770 74.608.881
Diğer Alacaklar
89.525 88.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89.525 88.525
Stoklar
6 230.814.644 204.257.942
Peşin Ödenmiş Giderler
23.529.157 14.517.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.529.157 14.517.357
Diğer Dönen Varlıklar
6.774.587 7.869.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 6.774.587 7.869.176
ARA TOPLAM
389.951.264 372.525.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
389.951.264 372.525.047
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
71.108 71.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.108 71.108
Maddi Duran Varlıklar
7 202.082.632 202.206.305
Arazi ve Arsalar
72.000.000 72.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.107.604 4.194.907
Binalar
42.062.003 42.356.393
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.979.119 2.115.685
Taşıtlar
534.434 0
Mobilya ve Demirbaşlar
29.217.253 28.904.073
Özel Maliyetler
49.506.223 50.145.598
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.243.997 1.048.856
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.431.999 1.440.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.187.422 4.154.692
Diğer Haklar
4.187.422 4.154.601
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 91
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
206.341.162 206.432.105
TOPLAM VARLIKLAR
596.292.426 578.957.152
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.178.897 59.092.461
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.178.897 59.092.461
Banka Kredileri
62.178.897 59.092.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 63.839.939 49.638.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
63.839.939 49.638.635
Banka Kredileri
63.839.939 49.638.635
Ticari Borçlar
5 128.349.190 141.941.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,16 1.153.066 7.595.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 127.196.124 134.346.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.867.787 7.386.435
Diğer Borçlar
797.836 779.491
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 71 25.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
797.765 754.380
Ertelenmiş Gelirler
42.857.188 22.735.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
42.857.188 22.735.149
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 341.189 6.439.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.785.597 3.768.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.537.787 3.435.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
247.810 332.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.042.875 4.720.435
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.042.875 4.720.435
ARA TOPLAM
313.060.498 296.502.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
313.060.498 296.502.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.358.137 13.536.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.358.137 13.536.035
Banka Kredileri
4 15.358.137 13.536.035
Ertelenmiş Gelirler
26.924.708 26.924.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
26.924.708 26.924.708
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.432.911 11.559.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.432.911 11.559.165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 3.841.080 5.504.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.556.836 57.524.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
372.617.334 354.026.693
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
223.662.133 224.917.512
Ödenmiş Sermaye
10 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
55.597.280 57.277.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
55.597.280 57.277.884
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
55.244.040 55.562.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
353.240 1.715.044
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.779.690 1.779.690
Yasal Yedekler
1.779.690 1.779.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.178.738 -33.788.218
Net Dönem Karı veya Zararı
106.425 39.648.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.959 12.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
223.675.092 224.930.459
TOPLAM KAYNAKLAR
596.292.426 578.957.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 186.096.670 135.423.500
Satışların Maliyeti
11 -93.454.389 -69.170.858
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
92.642.281 66.252.642
BRÜT KAR (ZARAR)
92.642.281 66.252.642
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.063.582 -8.409.890
Pazarlama Giderleri
12 -77.788.300 -56.645.208
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -821.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.636.607 4.771.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.294.108 -2.179.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.132.898 2.968.791
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.521 102
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.147.419 2.968.893
Finansman Giderleri
14 -5.021.121 -5.143.965
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-873.702 -2.175.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
980.139 115.643
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -342.452 -5.971
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.322.591 121.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
106.437 -2.059.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
106.437 -2.059.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 15
Ana Ortaklık Payları
106.425 -2.059.444
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay paşına kazanç ( kayıp ) 0,00100000 -0,01290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.361.804 245.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
340.451 307.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.702.255 -61.409
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.702.255 -61.409
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.361.804 245.634
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.255.367 -1.813.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12 15
Ana Ortaklık Payları
-1.255.379 -1.813.810http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682965


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.