KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2018 - 21:02

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 50.787.173 1.971.183 1.779.690 -53.153.077 3.588.614 164.973.583 11.084 164.984.667
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
160.000.000 50.787.173 1.971.183 1.779.690 -53.153.077 3.588.614 164.973.583 11.084 164.984.667
Transferler
3.588.614 -3.588.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.513.345 -1.869.985 15.134.332 21.777.692 1.550 21.779.242
Dönem Karı (Zararı)
15.134.332 15.134.332 15.134.332
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.513.345 -1.869.985 6.643.360 1.550 6.644.910
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-331.940 331.940 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 58.968.578 101.198 1.779.690 -49.239.594 15.134.332 186.744.204 12.634 186.756.838
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 58.968.578 101.198 1.779.690 -49.239.594 15.134.332 186.744.204 12.634 186.756.838
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
160.000.000 58.968.578 101.198 1.779.690 -49.239.594 15.134.332 186.744.204 12.634 186.756.838
Transferler
15.134.332 -15.134.332 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.086.938 1.613.846 39.648.156 38.175.064 313 38.175.377
Dönem Karı (Zararı)
39.648.156 39.648.156 39.648.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.086.938 1.613.846 -1.473.092 313 -1.472.779
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.756 -1.756 -1.756
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-318.000 318.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.848.456 40.660.757
Dönem Karı (Zararı)
39.648.469 15.135.882
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.648.469 15.135.882
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
52.987.818 37.994.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.428.168 15.557.774
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
423.105 846.190
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
455.795 292.065
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-32.690 554.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.038.217 1.815.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.101.849 1.614.028
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-63.632 201.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.262.927 16.073.322
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.545.625 -1.264.097
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20.684.855 16.859.225
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.123.697 478.194
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.865.752 3.709.865
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.351 -7.932
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-30.351 -7.932
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.957.921 -8.834.969
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.681.271 -12.191.715
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.646.804 -3.332.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.034.467 -8.859.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.876 467.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.876 467.383
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.411.203 -16.744.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.028.299 -1.896.933
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.356.870 10.800.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.227.281 -200.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
56.129.589 11.000.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.826.904 3.070.955
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.580 -448.273
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
75.580 -448.273
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
31.824.293 6.538.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.039.675 1.569.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.395.779 572.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.356.104 996.711
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
105.594.208 44.295.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.838.153 -2.670.718
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
53.608 54.756
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.961.207 -1.018.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.480.347 -22.981.005
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
417.480 150.593
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
417.480 150.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-52.897.827 -23.131.598
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.336.918 -21.063.100
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.560.909 -2.068.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.407.339 2.985.895
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
413.268.858 340.827.605
Kredilerden Nakit Girişleri
413.268.858 340.827.605
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-432.497.144 -322.777.074
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-432.497.144 -322.777.074
Ödenen Temettüler
-1.756 -7.071
Ödenen Faiz
-20.684.855 -16.288.631
Alınan Faiz
2.507.558 1.231.066
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.960.770 20.665.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.960.770 20.665.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.854.772 24.156.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.815.542 44.821.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.853.609 44.854.772
Ticari Alacaklar
5 90.938.438 73.552.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,21 16.329.557 7.028.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 74.608.881 66.523.934
Diğer Alacaklar
88.525 79.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
88.525 79.559
Stoklar
6 204.257.942 129.814.049
Peşin Ödenmiş Giderler
14.517.357 15.545.656
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.517.357 15.545.656
Diğer Dönen Varlıklar
7.869.176 5.473.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 7.869.176 5.473.397
ARA TOPLAM
372.525.047 269.319.498
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
372.525.047 269.319.498
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
71.108 58.198
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.108 58.198
Maddi Duran Varlıklar
7 202.206.305 170.778.238
Arazi ve Arsalar
72.000.000 72.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.194.907 4.544.135
Binalar
42.356.393 43.533.868
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.115.685 2.485.000
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
28.904.073 18.311.623
Özel Maliyetler
50.145.598 27.385.282
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.048.856 1.042.350
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.440.793 1.475.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.154.692 2.500.229
Diğer Haklar
4.154.601 2.476.380
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
91 23.849
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
206.432.105 173.336.665
TOPLAM VARLIKLAR
578.957.152 442.656.163
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.092.461 53.829.787
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.092.461 53.829.787
Banka Kredileri
59.092.461 53.829.787
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 49.638.635 50.721.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.638.635 50.721.791
Banka Kredileri
49.638.635 50.721.791
Ticari Borçlar
5 141.941.887 69.246.815
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,21 7.595.229 814.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 134.346.658 68.432.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.386.435 5.559.531
Diğer Borçlar
779.491 703.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 25.111 71
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
754.380 703.840
Ertelenmiş Gelirler
22.735.149 10.716.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 22.735.149 10.716.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 6.439.860 218.399
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.768.310 3.053.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11,13 3.435.802 2.657.689
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 332.508 396.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.720.435 3.364.331
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 4.720.435 3.364.331
ARA TOPLAM
296.502.663 197.415.303
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
296.502.663 197.415.303
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.536.035 36.943.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.536.035 36.943.839
Banka Kredileri
4 13.536.035 36.943.839
Ertelenmiş Gelirler
26.924.708 7.118.655
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 26.924.708 7.118.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.559.165 14.090.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.559.165 14.090.889
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 5.504.122 330.639
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.524.030 58.484.022
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
354.026.693 255.899.325
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
224.917.512 186.744.204
Ödenmiş Sermaye
14 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
57.277.884 59.069.776
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.277.884 59.069.776
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
55.562.840 58.968.578
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.715.044 101.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.779.690 1.779.690
Yasal Yedekler
14 1.779.690 1.779.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -33.788.218 -49.239.594
Net Dönem Karı veya Zararı
39.648.156 15.134.332
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.947 12.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
224.930.459 186.756.838
TOPLAM KAYNAKLAR
578.957.152 442.656.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 652.677.007 520.383.120
Satışların Maliyeti
15 -305.023.795 -249.990.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
347.653.212 270.392.200
BRÜT KAR (ZARAR)
347.653.212 270.392.200
Genel Yönetim Giderleri
16 -34.674.350 -30.409.819
Pazarlama Giderleri
16 -255.226.379 -210.211.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 24.168.595 13.603.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.946.897 -5.588.772
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.974.181 37.785.064
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.351 7.932
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.004.532 37.792.996
Finansman Gelirleri
19 14.016.440 8.851.100
Finansman Giderleri
19 -35.506.751 -27.798.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.514.221 18.845.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.865.752 -3.709.865
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -8.182.668 -474.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.683.084 -3.234.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.648.469 15.135.882
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.648.469 15.135.882
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
313 1.550
Ana Ortaklık Payları
39.648.156 15.134.332
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay paşına kazanç 0,24700000 0,09500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.473.092 6.643.360
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.192.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.017.307 -2.337.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.490.399 -211.610
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-3.086.938 -679.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-403.461 467.496
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.473.092 6.643.360
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.175.377 21.779.242
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
313 1.550
Ana Ortaklık Payları
38.175.064 21.777.692http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667216


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.258 Değişim: 1,36% Hacim : 7.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.790 15.10.2019 Yüksek 95.873
Açılış: 95.593
5,9227 Değişim: 0,10%
Düşük 5,9128 16.10.2019 Yüksek 5,9275
Açılış: 5,9168
6,5341 Değişim: 0,06%
Düşük 6,5232 16.10.2019 Yüksek 6,5435
Açılış: 6,5303
282,42 Değişim: 0,28%
Düşük 281,59 16.10.2019 Yüksek 282,90
Açılış: 281,63
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.