KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

09.08.2019 - 18:23
KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 -157.573 0 14.296.045 3.723.383 0 23.257.818 0 23.257.818
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 4.063 0 14.296.045 4.293.505 0 23.989.576 0 23.989.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.075 155.955 0 -154.813 0 0 0 2.125.261 2.127.478 0 2.127.478
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.665 0 -29.665 0 -29.665
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 874.155 -23.265 1.305.635 80.727 -150.750 0 14.296.045 4.263.840 2.125.261 26.087.389 0 26.087.389
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 90.752 1.018.326 -33.854 1.480.717 80.727 -100.297 0 17.864.763 4.725.138 0 28.350.190 0 28.350.190
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.270 0 -558.129 0 77.847 0 0 0 1.018.791 548.779 0 548.779
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 386.995 0 0 0 0 0 0 0 -11.179 0 375.816 0 375.816
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713.959 -4.713.959 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 477.747 1.028.596 -33.854 922.588 80.727 -22.450 0 22.578.722 0 1.018.791 29.274.785 0 29.274.785


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
117.651.897 176.057.401 293.709.298 94.630.911 144.091.940 238.722.851
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 38.035.512 32.684.027 70.719.539 36.971.920 28.193.356 65.165.276
Teminat Mektupları
V-III-1 37.912.562 18.419.078 56.331.640 36.896.905 15.053.372 51.950.277
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.250.129 6.616.088 9.866.217 3.807.039 5.902.336 9.709.375
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.473.398 0 1.473.398 1.314.771 0 1.314.771
Diğer Teminat Mektupları
33.189.035 11.802.990 44.992.025 31.775.095 9.151.036 40.926.131
Banka Kredileri
9.694 3.377.398 3.387.092 24.005 2.948.104 2.972.109
İthalat Kabul Kredileri
0 296.599 296.599 0 586.987 586.987
Diğer Banka Kabulleri
V-III-4 9.694 3.080.799 3.090.493 24.005 2.361.117 2.385.122
Akreditifler
V-III-4 113.256 10.836.344 10.949.600 51.010 10.148.777 10.199.787
Belgeli Akreditifler
113.256 10.836.344 10.949.600 51.010 10.148.777 10.199.787
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.581 4.581 0 4.199 4.199
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 42.289 42.289 0 38.904 38.904
Diğer Kefaletlerimizden
0 4.337 4.337 0 0 0
TAAHHÜTLER
40.353.388 28.910.899 69.264.287 36.959.594 26.856.010 63.815.604
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 35.982.384 2.702.206 38.684.590 32.609.583 2.252.627 34.862.210
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 1.417.779 2.702.206 4.119.985 1.501.627 2.252.627 3.754.254
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
2.250 0 2.250 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 15.416.257 0 15.416.257 14.103.024 0 14.103.024
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.520.539 0 2.520.539 1.979.217 0 1.979.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 15.067.069 0 15.067.069 13.549.649 0 13.549.649
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
604.737 0 604.737 571.282 0 571.282
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
953.753 0 953.753 902.534 0 902.534
Cayılabilir Taahhütler
4.371.004 26.208.693 30.579.697 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.371.004 26.208.693 30.579.697 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
39.262.997 114.462.475 153.725.472 20.699.397 89.042.574 109.741.971
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.262.997 114.462.475 153.725.472 20.699.397 89.042.574 109.741.971
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.639.126 1.840.633 3.479.759 1.201.285 1.543.434 2.744.719
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
822.874 920.379 1.743.253 602.318 771.805 1.374.123
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
816.252 920.254 1.736.506 598.967 771.629 1.370.596
Para ve Faiz Swap İşlemleri
27.670.642 97.949.077 125.619.719 13.638.148 73.193.459 86.831.607
Swap Para Alım İşlemleri
2.075.702 36.955.677 39.031.379 2.532.776 19.685.170 22.217.946
Swap Para Satım İşlemleri
21.994.940 15.214.268 37.209.208 7.805.372 9.975.981 17.781.353
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.800.000 22.889.566 24.689.566 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.800.000 22.889.566 24.689.566 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
445.096 1.894.947 2.340.043 697.904 1.784.623 2.482.527
Para Alım Opsiyonları
319.816 834.428 1.154.244 349.778 865.498 1.215.276
Para Satım Opsiyonları
125.280 1.060.519 1.185.799 348.126 919.125 1.267.251
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.433.824 1.289.641 2.723.465 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
426.383 878.101 1.304.484 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
1.007.441 411.540 1.418.981 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.074.309 11.488.177 19.562.486 5.162.060 12.521.058 17.683.118
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.759.666.869 1.379.361.710 3.139.028.579 1.553.971.819 1.217.345.200 2.771.317.019
EMANET KIYMETLER
52.157.414 9.165.121 61.322.535 48.337.336 3.671.333 52.008.669
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
40.712.965 5.402.618 46.115.583 36.285.318 395.353 36.680.671
Tahsile Alınan Çekler
8.435.953 1.139.807 9.575.760 9.189.448 1.154.341 10.343.789
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.510.044 376.432 1.886.476 1.522.229 445.168 1.967.397
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 230 2.382 2.152 211 2.363
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 72.978 73.287 309 100.301 100.610
Emanet Kıymet Alanlar
1.495.991 2.173.056 3.669.047 1.337.880 1.575.959 2.913.839
REHİNLİ KIYMETLER
514.195.672 228.506.648 742.702.320 428.045.010 204.235.157 632.280.167
Menkul Kıymetler
372.913 12.446 385.359 354.739 9.824 364.563
Teminat Senetleri
793.350 1.464.274 2.257.624 681.820 1.135.681 1.817.501
Emtia
31.769.141 2.538.333 34.307.474 32.405.583 1.711.768 34.117.351
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
419.017.605 181.752.626 600.770.231 340.951.847 163.744.146 504.695.993
Diğer Rehinli Kıymetler
61.486.488 42.539.919 104.026.407 52.805.682 37.364.638 90.170.320
Rehinli Kıymet Alanlar
756.175 199.050 955.225 845.339 269.100 1.114.439
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.193.313.783 1.141.689.941 2.335.003.724 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.877.318.766 1.555.419.111 3.432.737.877 1.648.602.730 1.361.437.140 3.010.039.870


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
336.085 3.148.174
Alınan Faizler
18.197.342 12.270.973
Ödenen Faizler
-15.034.771 -8.209.063
Alınan Temettüler
50.691 61.282
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.379.401 1.403.329
Elde Edilen Diğer Kazançlar
77.980 36.653
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.106.039 960.170
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.557.288 -1.193.284
Ödenen Vergiler
-1.284.711 -872.965
Diğer
-3.598.598 -1.308.921
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.112.119 -5.118.397
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.395 -6.156
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-132.900 -3.253.126
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-27.970.067 -28.057.791
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.269.841 845.110
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.301.582 34.831
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
31.610.057 14.521.841
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.782.682 9.800.298
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.354.575 996.596
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.448.204 -1.970.223
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.670.159 -4.457.073
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.029.595 -128.258
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
229.705 334.822
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.378.221 -3.172.356
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.286.552 642.042
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.001.964 -2.871.107
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
447.853 745.754
Diğer
-224.489 -7.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.527.649 5.661.689
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.137.021 11.435.431
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.441.315 -5.773.742
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-168.057 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
37.660 -47.878
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.343.354 -813.485
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.472.141 19.294.961
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.815.495 18.481.476


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.018.791 2.125.261
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-470.012 2.217
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-547.859 157.030
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.170 29.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-580.089 166.580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.060 -39.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
77.847 -154.813
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
96.302 -194.823
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.455 40.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
548.779 2.127.478


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.875.814 41.363.658 62.239.472 16.994.539 33.757.346 50.751.885
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 3.475.881 36.637.410 40.113.291 5.234.656 32.032.981 37.267.637
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 3.480.175 32.404.294 35.884.469 5.235.557 27.018.932 32.254.489
Bankalar
V-I-3 384 4.233.116 4.233.500 4.544 5.014.049 5.018.593
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
V-I-16 -4.678 0 -4.678 -5.445 0 -5.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 0 100.096 100.096 1.395 69.766 71.161
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 100.096 100.096 0 69.766 69.766
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 1.395 0 1.395
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 13.275.578 3.814.993 17.090.571 7.727.407 1.274.971 9.002.378
Devlet Borçlanma Senetleri
12.850.786 3.811.197 16.661.983 7.662.348 1.271.520 8.933.868
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.796 3.796 0 3.451 3.451
Diğer Finansal Varlıklar
424.792 0 424.792 65.059 0 65.059
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 4.124.355 811.159 4.935.514 4.031.081 379.628 4.410.709
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.124.355 811.159 4.935.514 4.031.081 379.628 4.410.709
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
192.455.028 104.045.980 296.501.008 172.474.615 89.047.965 261.522.580
Krediler
V-I-5 170.820.629 91.602.317 262.422.946 150.932.385 81.474.522 232.406.907
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 34.187.201 12.478.333 46.665.534 32.377.288 7.603.222 39.980.510
Devlet Borçlanma Senetleri
34.178.378 12.178.789 46.357.167 32.326.808 7.413.026 39.739.834
Diğer Finansal Varlıklar
8.823 299.544 308.367 50.480 190.196 240.676
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.552.802 -34.670 -12.587.472 -10.835.058 -29.779 -10.864.837
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 2.700.819 0 2.700.819 1.618.562 0 1.618.562
Satış Amaçlı
2.700.819 0 2.700.819 1.618.562 0 1.618.562
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.485.370 438.319 2.923.689 2.647.659 403.558 3.051.217
İştirakler (Net)
V-I-7 609.413 0 609.413 619.582 0 619.582
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
609.413 0 609.413 619.582 0 619.582
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 1.875.957 438.319 2.314.276 2.028.077 403.558 2.431.635
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.574.054 438.319 2.012.373 1.726.174 403.558 2.129.732
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
301.903 0 301.903 301.903 0 301.903
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.911.385 10.575 2.921.960 2.557.495 10.130 2.567.625
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
222.281 0 222.281 218.152 0 218.152
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
222.281 0 222.281 218.152 0 218.152
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 231.377 0 231.377 29.776 0 29.776
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 4.304.310 8.480.444 12.784.754 3.279.602 8.316.242 11.595.844
VARLIKLAR TOPLAMI
226.186.384 154.338.976 380.525.360 199.820.400 131.535.241 331.355.641
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 116.648.004 97.647.199 214.295.203 109.592.026 69.815.881 179.407.907
ALINAN KREDİLER
V-II-3 771.988 38.698.089 39.470.077 747.607 40.602.229 41.349.836
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
27.183.181 5.896.357 33.079.538 26.614.533 2.109.204 28.723.737
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-4 10.158.658 17.105.115 27.263.773 7.375.071 14.971.993 22.347.064
Bonolar
4.786.036 0 4.786.036 3.645.695 0 3.645.695
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
5.372.622 17.105.115 22.477.737 3.729.376 14.971.993 18.701.369
FONLAR
3.054 0 3.054 3.054 0 3.054
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.054 0 3.054 3.054 0 3.054
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.812.731 935.370 3.748.101 2.123.319 425.858 2.549.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.812.731 935.370 3.748.101 2.123.319 425.858 2.549.177
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-6 829.008 0 829.008 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-8 2.095.358 5.685 2.101.043 2.266.153 5.206 2.271.359
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
965.664 0 965.664 1.035.025 0 1.035.025
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.129.694 5.685 1.135.379 1.231.128 5.206 1.236.334
CARİ VERGİ BORCU
V-II-9 890.616 1.296 891.912 774.563 1.301 775.864
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-9 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-11 5.666.267 12.604.099 18.270.366 5.668.121 7.353.902 13.022.023
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
5.666.267 12.604.099 18.270.366 5.668.121 7.353.902 13.022.023
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 8.033.349 3.265.151 11.298.500 7.381.601 5.173.829 12.555.430
ÖZKAYNAKLAR
V-II-12 29.199.740 75.045 29.274.785 28.333.549 16.641 28.350.190
Ödenmiş Sermaye
V-II-12 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
1.024.576 177.089 1.201.665 814.670 0 814.670
Hisse Senedi İhraç Primleri
723.918 0 723.918 723.918 0 723.918
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
300.658 177.089 477.747 90.752 0 90.752
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.098.745 -181.415 1.917.330 2.469.172 -3.983 2.465.189
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-21.094 79.371 58.277 -40.194 20.624 -19.570
Kar Yedekleri
22.578.722 0 22.578.722 17.864.763 0 17.864.763
Yasal Yedekler
2.480.184 0 2.480.184 2.007.670 0 2.007.670
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
19.648.138 0 19.648.138 15.406.693 0 15.406.693
Diğer Kar Yedekleri
450.400 0 450.400 450.400 0 450.400
Kar veya Zarar
1.018.791 0 1.018.791 4.725.138 0 4.725.138
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 570.816 0 570.816
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.018.791 0 1.018.791 4.154.322 0 4.154.322
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
204.291.954 176.233.406 380.525.360 190.879.597 140.476.044 331.355.641


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 20.497.453 13.628.982 10.820.089 7.265.731
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 16.810.563 11.801.088 8.840.828 6.306.322
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
204.433 169.393 105.323 93.369
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 120.537 51.290 53.788 23.209
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
149 18.572 149 14.708
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 3.357.629 1.585.741 1.819.222 827.606
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
960.804 309.721 560.765 154.779
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.396.825 1.276.020 1.258.457 672.827
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
4.142 2.898 779 517
FAİZ GİDERLERİ (-)
-15.382.697 -8.751.029 -8.050.105 -4.693.949
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -9.256.351 -5.933.478 -4.797.914 -3.148.942
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -763.033 -485.679 -392.697 -285.461
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.358.756 -1.183.523 -1.764.714 -646.435
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.922.537 -1.146.043 -1.052.231 -628.601
Kiralama Faiz Giderleri
-75.975 0 -40.091 0
Diğer Faiz Giderleri
-6.045 -2.306 -2.458 15.490
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.114.756 4.877.953 2.769.984 2.571.782
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.834.045 955.348 855.486 511.491
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.379.401 1.353.231 1.170.935 733.380
Gayri Nakdi Kredilerden
350.171 195.455 183.672 102.754
Diğer
2.029.230 1.157.776 987.263 630.626
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-545.356 -397.883 -315.449 -221.889
Gayri Nakdi Kredilere
-232 -242 -169 -160
Diğer
-545.124 -397.641 -315.280 -221.729
TEMETTÜ GELİRLERİ
50.691 117.447 49.354 73.034
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -1.134.996 300.959 -1.263.930 188.142
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 107.728 56.969 61.177 30.068
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -1.493.350 242.551 -1.503.085 159.386
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 250.626 1.439 177.978 -1.312
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 2.430.923 810.218 1.061.216 -139.345
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.295.419 7.061.925 3.472.110 3.205.104
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -3.874.579 -1.788.150 -1.412.749 -505.036
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -45.784 -1.622 -13.989 8.578
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.343.449 -1.050.297 -654.911 -511.916
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -1.830.694 -1.563.687 -971.165 -838.471
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.200.913 2.658.169 419.296 1.358.259
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.200.913 2.658.169 419.296 1.358.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-8 -182.122 -532.908 -51.727 -284.419
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -387.675 -517.308 -368.222 -226.420
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -696.089 -246.641 -67.863 -156.508
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 901.642 231.041 384.358 98.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.018.791 2.125.261 367.569 1.073.840
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 1.018.791 2.125.261 367.569 1.073.840
Grubun Karı (Zararı)
1.018.791 2.125.261 367.569 1.073.840
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 0,40750000 0,85010000 0,14700000 0,42950000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781960


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: 0,00% Hacim : 25.903 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.142 26.10.2020 Yüksek 1.184
Açılış: 1.184
8,0919 Değişim: 0,11%
Düşük 8,0708 27.10.2020 Yüksek 8,0980
Açılış: 8,0834
9,5730 Değişim: 0,22%
Düşük 9,5440 27.10.2020 Yüksek 9,5768
Açılış: 9,5522
496,82 Değişim: 0,48%
Düşük 493,67 27.10.2020 Yüksek 497,13
Açılış: 494,44
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.