KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

09.08.2019 - 19:51

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 -121.160 0 14.805.097 3.881.265 0 22.943.968 677.103 23.621.071
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Yeni Bakiye
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 40.476 0 14.805.097 4.387.867 0 23.612.206 677.103 24.289.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 14.737 -845 363.715 0 -207.890 0 0 0 2.229.462 2.399.179 30.812 2.429.991
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0 435 -15.246 -14.811
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.045 -125.045 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.045 -125.045 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 1.061.693 -29.849 419.856 0 -167.414 0 14.930.142 4.263.257 2.229.462 26.011.820 692.669 26.704.489
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 307.342 -117.769 -102.292 18.245.881 5.096.704 0 28.364.079 741.674 29.105.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.662 -599 -13.092 94.772 160.268 67.188 0 0 1.266.185 1.585.384 11.731 1.597.115
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1 0 -70.731 0 0 0 0 0 0 -2.297 -47.999 0 -121.026 7.928 -113.098
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.238.455 -5.238.455 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.238.455 -5.238.455 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 724.277 0 20.702 1.228.794 -41.956 428.637 402.114 42.499 -35.104 23.482.039 -189.750 1.266.185 29.828.437 761.333 30.589.770


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
119.031.920 177.741.953 296.773.873 96.501.074 145.965.409 242.466.483
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 38.693.319 33.008.296 71.701.615 37.626.296 28.402.701 66.028.997
Teminat Mektupları
V-III-1 38.001.216 18.488.774 56.489.990 36.896.905 15.055.991 51.952.896
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.250.129 6.616.088 9.866.217 3.807.039 5.902.336 9.709.375
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.473.398 0 1.473.398 1.314.771 0 1.314.771
Diğer Teminat Mektupları
33.277.689 11.872.686 45.150.375 31.775.095 9.153.655 40.928.750
Banka Kredileri
9.694 3.377.398 3.387.092 24.005 2.948.104 2.972.109
İthalat Kabul Kredileri
0 296.599 296.599 586.987 586.987
Diğer Banka Kabulleri
9.694 3.080.799 3.090.493 24.005 2.361.117 2.385.122
Akreditifler
113.256 10.836.344 10.949.600 51.010 10.148.777 10.199.787
Belgeli Akreditifler
113.256 10.836.344 10.949.600 51.010 10.148.777 10.199.787
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.581 4.581 0 4.199 4.199
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
340.646 102.269 442.915 243.674 127.759 371.433
Diğer Garantilerimizden
51.562 42.289 93.851 58.309 38.904 97.213
Diğer Kefaletlerimizden
176.945 156.641 333.586 352.393 78.967 431.360
TAAHHÜTLER
41.096.013 29.049.493 70.145.506 38.193.153 27.235.343 65.428.496
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 36.725.009 2.840.800 39.565.809 33.843.142 2.631.960 36.475.102
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 1.417.779 2.702.206 4.119.985 1.501.627 2.252.627 3.754.254
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
2.250 0 2.250 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.416.257 2.190 15.418.447 14.103.024 2.325 14.105.349
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.520.539 0 2.520.539 1.979.217 0 1.979.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 15.067.069 0 15.067.069 13.549.649 0 13.549.649
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
604.737 0 604.737 571.282 0 571.282
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.696.378 136.404 1.832.782 2.136.093 2.513.101
Cayılabilir Taahhütler
4.371.004 26.208.693 30.579.697 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.371.004 26.208.693 30.579.697 4.350.011 24.603.383 28.953.394
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
39.242.588 115.684.164 154.926.752 20.681.625 90.327.365 111.008.990
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
39.242.588 115.684.164 154.926.752 20.681.625 90.327.365 111.008.990
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.639.126 1.840.633 3.479.759 1.201.285 1.543.434 2.744.719
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
822.874 920.379 1.743.253 602.318 771.805 1.374.123
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
816.252 920.254 1.736.506 598.967 771.629 1.370.596
Para ve Faiz Swap İşlemleri
27.650.233 99.170.766 126.820.999 13.620.376 74.478.250 88.098.626
Swap Para Alım İşlemleri
2.055.293 37.580.325 39.635.618 2.515.004 20.334.407 22.849.411
Swap Para Satım İşlemleri
21.994.940 15.811.309 37.806.249 7.805.372 10.611.535 18.416.907
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.800.000 22.889.566 24.689.566 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.800.000 22.889.566 24.689.566 1.650.000 21.766.154 23.416.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
445.096 1.894.947 2.340.043 697.904 1.784.623 2.482.527
Para Alım Opsiyonları
319.816 834.428 1.154.244 349.778 865.498 1.215.276
Para Satım Opsiyonları
125.280 1.060.519 1.185.799 348.126 919.125 1.267.251
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.433.824 1.289.641 2.723.465 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
426.383 878.101 1.304.484 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
1.007.441 411.540 1.418.981 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.074.309 11.488.177 19.562.486 5.162.060 12.521.058 17.683.118
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.767.911.911 1.384.049.408 3.151.961.319 1.560.609.530 1.221.238.103 2.781.847.633
EMANET KIYMETLER
60.335.170 13.852.819 74.187.989 54.906.337 7.564.236 62.470.573
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.040.351 0 2.040.351 1.907.458 0 1.907.458
Emanete Alınan Menkul Değerler
42.360.596 5.402.618 47.763.214 37.070.534 395.353 37.465.887
Tahsile Alınan Çekler
9.011.504 1.216.008 10.227.512 9.579.919 1.224.880 10.804.799
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.276.911 1.159.014 6.435.925 4.883.607 1.301.631 6.185.238
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 230 2.382 2.152 211 2.363
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
132.342 3.901.893 4.034.235 114.532 3.066.202 3.180.734
Emanet Kıymet Alanlar
1.511.314 2.173.056 3.684.370 1.348.135 1.575.959 2.924.094
REHİNLİ KIYMETLER
514.262.958 228.506.648 742.769.606 428.113.720 204.235.157 632.348.877
Menkul Kıymetler
373.339 12.446 385.785 355.159 9.824 364.983
Teminat Senetleri
794.822 1.464.274 2.259.096 684.888 1.135.681 1.820.569
Emtia
31.769.141 2.538.333 34.307.474 32.405.583 1.711.768 34.117.351
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
419.076.551 181.752.626 600.829.177 341.011.234 163.744.146 504.755.380
Diğer Rehinli Kıymetler
61.492.930 42.539.919 104.032.849 52.811.517 37.364.638 90.176.155
Rehinli Kıymet Alanlar
756.175 199.050 955.225 845.339 269.100 1.114.439
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.193.313.783 1.141.689.941 2.335.003.724 1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.886.943.831 1.561.791.361 3.448.735.192 1.657.110.604 1.367.203.512 3.024.314.116


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
450.716 3.314.014
Alınan Faizler
18.742.402 12.669.740
Ödenen Faizler
-15.188.258 -8.382.215
Alınan Temettüler
7.810 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.367.528 1.328.199
Elde Edilen Diğer Kazançlar
674.093 617.546
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.108.399 993.403
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.699.808 -1.319.133
Ödenen Vergiler
-1.305.108 -943.251
Diğer
-4.256.342 -1.650.275
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.048.650 -3.324.238
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-293.200 19.973
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-132.900 -2.621.272
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-27.085.502 -28.572.774
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.539.940 593.697
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.301.544 34.908
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
31.824.813 15.458.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.056.048 10.938.168
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.029.883 824.077
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.499.366 -10.224
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.733.266 -4.874.062
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.090.718 -229.248
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
230.612 334.779
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.642.064 -3.488.312
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.548.376 642.042
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-6.001.964 -2.871.107
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
447.853 745.754
Diğer
-225.361 -7.220
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.165.102 5.650.382
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
18.680.754 10.764.825
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.344.414 -5.114.443
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-171.238 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
76.080 -92.230
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.007.282 673.866
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.379.500 20.110.705
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.386.782 20.784.571


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.331.002 2.256.880
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
266.113 173.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.717 376.749
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.187 51.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-719 -1.321
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-3.067 378.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.684 -51.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
258.396 -203.638
Yabancı Para Çevrim Farkları
94.772 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
120.104 -248.302
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
67.188 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.668 44.664
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.597.115 2.429.991


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.413.383
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.124.355 819.113 4.943.468 4.031.081 382.302 4.413.383
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
194.209.457 108.472.603 302.682.060 175.129.227 93.496.819 268.626.046
Krediler
V-I-5 170.011.635 93.822.145 263.833.780 150.765.467 83.697.409 234.462.876
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 677.737 2.200.260 2.877.997 528.938 2.252.664 2.781.602
Faktoring Alacakları
2.174.793 145.721 2.320.514 2.537.604 97.705 2.635.309
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-6 34.187.201 12.478.333 46.665.534 32.377.288 7.603.222 39.980.510
Devlet Borçlanma Senetleri
34.178.378 12.178.789 46.357.167 32.326.808 7.413.026 39.739.834
Diğer Finansal Varlıklar
8.823 299.544 308.367 50.480 190.196 240.676
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-12.841.909 -173.856 -13.015.765 -11.080.070 -154.181 -11.234.251
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 2.701.076 0 2.701.076 1.568.113 0 1.568.113
Satış Amaçlı
2.701.076 0 2.701.076 1.568.113 0 1.568.113
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.019.834 3 1.019.837 1.125.286 3 1.125.289
İştirakler (Net)
V-I-7 699.939 3 699.942 805.406 3 805.409
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
399.459 0 399.459 363.641 0 363.641
Konsolide Edilmeyenler
300.480 3 300.483 441.765 3 441.768
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 319.895 0 319.895 319.880 0 319.880
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
319.895 0 319.895 319.880 0 319.880
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.220.786 11.833 3.232.619 2.832.630 11.876 2.844.506
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
289.931 330 290.261 286.176 335 286.511
Şerefiye
14.631 0 14.631 14.631 0 14.631
Diğer
275.300 330 275.630 271.545 335 271.880
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 640.674 0 640.674 607.400 0 607.400
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 2 0 2
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 375.867 0 375.867 188.968 0 188.968
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-15 7.197.431 8.833.588 16.031.019 6.064.575 8.621.960 14.686.535
VARLIKLAR TOPLAMI
231.935.593 161.973.089 393.908.682 205.737.937 138.900.523 344.638.460
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 115.898.126 101.685.662 217.583.788 108.319.277 74.156.432 182.475.709
ALINAN KREDİLER
V-II-3 1.936.150 41.246.296 43.182.446 2.639.581 42.793.276 45.432.857
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
27.183.181 6.108.134 33.291.315 26.863.700 2.260.172 29.123.872
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-4 10.555.383 16.984.288 27.539.671 8.111.583 14.660.908 22.772.491
Bonolar
5.182.761 0 5.182.761 4.319.247 0 4.319.247
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 62.960 0 62.960
Tahviller
5.372.622 16.984.288 22.356.910 3.729.376 14.660.908 18.390.284
FONLAR
3.054 0 3.054 3.054 0 3.054
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.054 0 3.054 3.054 0 3.054
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.812.235 935.370 3.747.605 2.121.617 430.631 2.552.248
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.812.235 935.370 3.747.605 2.121.617 430.631 2.552.248
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.899 10 1.909 903 0 903
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-6 862.107 141 862.248 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-8 5.739.985 47.816 5.787.801 5.783.951 44.704 5.828.655
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.011.829 3.675 1.015.504 1.084.477 3.641 1.088.118
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
3.545.206 17.418 3.562.624 3.428.842 18.220 3.447.062
Diğer Karşılıklar
1.182.950 26.723 1.209.673 1.270.632 22.843 1.293.475
CARİ VERGİ BORCU
V-II-9 953.154 1.296 954.450 855.863 1.301 857.164
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-9 30.961 26.814 57.775 31.040 681 31.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-10 0 0 0 1.546 0 1.546
Satış Amaçlı
0 0 0 1.546 0 1.546
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-11 5.666.267 12.604.099 18.270.366 5.668.121 7.353.902 13.022.023
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
5.666.267 12.604.099 18.270.366 5.668.121 7.353.902 13.022.023
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 8.577.751 3.458.733 12.036.484 7.926.529 5.503.935 13.430.464
ÖZKAYNAKLAR
V-II-12 29.828.526 761.244 30.589.770 28.533.753 572.000 29.105.753
Ödenmiş Sermaye
V-II-12 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
744.979 0 744.979 815.709 0 815.709
Hisse Senedi İhraç Primleri
724.277 0 724.277 724.276 0 724.276
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
20.702 0 20.702 91.433 0 91.433
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.622.727 -7.252 1.615.475 1.617.926 578 1.618.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-103.681 513.190 409.509 -126.314 213.595 87.281
Kar Yedekleri
23.285.277 196.762 23.482.039 18.226.208 19.673 18.245.881
Yasal Yedekler
2.574.317 10.669 2.584.986 2.079.765 10.669 2.090.434
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
20.253.978 182.478 20.436.456 15.689.472 5.389 15.694.861
Diğer Kar Yedekleri
450.645 3.615 454.260 450.634 3.615 454.249
Kar veya Zarar
1.064.122 12.313 1.076.435 4.850.989 245.715 5.096.704
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-149.281 -40.469 -189.750 440.987 111.439 552.426
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.213.403 52.782 1.266.185 4.410.002 134.276 4.544.278
Azınlık Payları
715.102 46.231 761.333 649.235 92.439 741.674
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
210.048.779 183.859.903 393.908.682 196.860.518 147.777.942 344.638.460


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 21.028.965 14.033.899 11.087.988 7.464.887
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 17.074.308 12.010.624 8.968.489 6.410.664
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
204.433 169.393 105.323 93.369
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 178.359 129.687 85.454 64.908
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.962 18.961 1.241 14.948
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 3.429.257 1.609.326 1.865.812 839.774
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
41.577 5.984 30.193 2.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
990.855 327.322 577.162 164.135
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.396.825 1.276.020 1.258.457 672.827
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
115.883 81.812 59.542 40.432
Diğer Faiz Gelirleri
24.763 14.096 2.127 792
FAİZ GİDERLERİ (-)
-15.536.474 -8.949.950 -8.123.718 -4.789.434
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -9.175.258 -5.917.211 -4.764.636 -3.140.949
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -934.836 -630.533 -475.569 -356.826
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.358.946 -1.197.457 -1.764.774 -652.371
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.957.610 -1.184.191 -1.071.108 -648.296
Kiralama Faiz Giderleri
-76.475 0 -40.193 0
Diğer Faiz Giderleri
-33.349 -20.558 -7.438 9.008
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.492.491 5.083.949 2.964.270 2.675.453
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.825.074 883.125 851.956 467.341
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.367.528 1.278.101 1.165.547 689.672
Gayri Nakdi Kredilerden
348.869 194.834 183.026 102.372
Diğer
2.018.659 1.083.267 982.521 587.300
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-542.454 -394.976 -313.591 -222.331
Gayri Nakdi Kredilere
-2.746 -2.774 -1.076 -1.657
Diğer
-539.708 -392.202 -312.515 -220.674
TEMETTÜ GELİRLERİ
8.432 48.480 7.095 4.047
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 -1.063.874 352.941 -1.234.803 217.546
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 121.141 58.272 69.004 30.423
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 -1.492.899 238.895 -1.501.823 158.380
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 307.884 55.774 198.016 28.743
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 3.479.032 1.730.706 1.553.811 386.782
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.741.155 8.099.201 4.142.329 3.751.169
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -3.970.574 -1.813.820 -1.423.023 -512.788
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-5 -54.243 -19.088 -20.315 -8.858
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.483.825 -1.173.759 -731.678 -571.956
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -2.675.446 -2.289.761 -1.355.722 -1.231.840
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.557.067 2.802.773 611.591 1.425.727
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
32.422 28.997 18.118 15.052
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 1.589.489 2.831.770 629.709 1.440.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -258.487 -574.890 -94.822 -307.588
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -448.717 -563.007 -396.714 -250.947
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-10 -720.419 -247.152 -81.678 -155.766
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-10 910.649 235.269 383.570 99.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 1.331.002 2.256.880 534.887 1.133.191
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 1.331.002 2.256.880 534.887 1.133.191
Grubun Karı (Zararı)
1.266.185 2.229.462 485.730 1.111.784
Azınlık Payları Karı (Zararı)
64.817 27.418 49.157 21.407
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 0,50650000 0,89180000 0,19430000 0,44470000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782160


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.