KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:12

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 -157.573 0 14.296.045 3.723.383 0 0 0 23.257.818
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 0 0 731.758
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 0 0 731.758
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 4.063 0 14.296.045 4.293.505 0 0 0 23.989.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.074 0 91.209 0 -345.571 0 0 0 3.110.119 0 0 2.856.831
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.971 0 0 0 -28.971
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.693.718 0 0 0 -125.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.000 0 0 0 -125.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.568.718 -3.568.718 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 874.154 -23.265 1.240.889 80.727 -341.508 0 17.864.763 570.816 3.110.119 0 0 26.692.436


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
98.921.950 164.691.839 263.613.789
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2-4 40.196.248 32.084.724 72.280.972
Teminat Mektupları
40.104.048 15.573.603 55.677.651
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.763.767 6.454.106 11.217.873
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.395.757 0 1.395.757
Diğer Teminat Mektupları
33.944.524 9.119.497 43.064.021
Banka Kredileri
68.258 3.114.667 3.182.925
İthalat Kabul Kredileri
0 770.060 770.060
Diğer Banka Kabulleri
68.258 2.344.607 2.412.865
Akreditifler
23.942 13.344.210 13.368.152
Belgeli Akreditifler
23.942 13.344.210 13.368.152
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.772 4.772
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 44.209 44.209
Diğer Kefaletlerimizden
0 3.263 3.263
TAAHHÜTLER
36.595.356 30.437.435 67.032.791
Cayılamaz Taahhütler
32.400.654 2.098.799 34.499.453
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 749.282 2.098.799 2.848.081
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
V-III-1 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 13.978.240 0 13.978.240
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.859.606 0 2.859.606
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 13.085.415 0 13.085.415
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
701.998 0 701.998
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.023.863 0 1.023.863
Cayılabilir Taahhütler
4.194.702 28.338.636 32.533.338
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.194.702 28.338.636 32.533.338
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
22.130.346 102.169.680 124.300.026
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.130.346 102.169.680 124.300.026
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.841.633 2.648.793 4.490.426
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
922.030 1.324.499 2.246.529
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
919.603 1.324.294 2.243.897
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.858.692 82.890.156 95.748.848
Swap Para Alım İşlemleri
2.651.277 21.294.957 23.946.234
Swap Para Satım İşlemleri
7.667.415 11.512.810 19.180.225
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.270.000 25.041.195 26.311.195
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.270.000 25.041.194 26.311.194
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
617.960 1.629.992 2.247.952
Para Alım Opsiyonları
428.940 669.518 1.098.458
Para Satım Opsiyonları
189.020 960.474 1.149.494
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
6.812.061 15.000.739 21.812.800
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.526.847.894 1.363.384.603 2.890.232.497
EMANET KIYMETLER
54.756.181 4.028.285 58.784.466
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
42.089.383 331.497 42.420.880
Tahsile Alınan Çekler
9.755.786 1.282.794 11.038.580
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.524.288 768.802 2.293.090
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 240 2.392
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 103.200 103.509
Emanet Kıymet Alanlar
1.384.263 1.541.752 2.926.015
REHİNLİ KIYMETLER
423.510.007 227.320.791 650.830.798
Menkul Kıymetler
315.005 8.350 323.355
Teminat Senetleri
645.490 842.015 1.487.505
Emtia
33.105.640 1.398.301 34.503.941
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
337.000.013 183.016.509 520.016.522
Diğer Rehinli Kıymetler
51.498.989 41.685.506 93.184.495
Rehinli Kıymet Alanlar
944.870 370.110 1.314.980
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.048.581.706 1.132.035.527 2.180.617.233
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.625.769.844 1.528.076.442 3.153.846.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.110.119
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-253.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
92.283
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
100.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.833
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-345.571
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-435.389
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
89.818
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.856.831


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 23.477.670 9.848.688
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 19.492.247 7.691.159
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
274.509 105.116
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 113.824 62.534
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
18.657 85
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 3.574.731 1.988.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
635.551 325.830
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.939.180 1.663.160
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
3.702 804
FAİZ GİDERLERİ (-)
-15.227.550 -6.476.521
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -10.276.251 -4.342.773
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -898.261 -412.582
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.122.112 -938.589
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.520.691 -613.732
Diğer Faiz Giderleri
-410.235 -168.845
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.250.120 3.372.167
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.555.339 599.991
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.224.307 871.076
Gayri Nakdi Kredilerden
325.433 129.978
Diğer
1.898.874 741.098
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-668.968 -271.085
Gayri Nakdi Kredilere
-311 -69
Diğer
-668.657 -271.016
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.608.225 -557.928
TEMETTÜ GELİRLERİ
129.584 12.137
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 578.835 277.876
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 143.756 86.787
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 480.167 237.616
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 -45.088 -46.527
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 1.180.083 369.865
FAALİYET BRÜT KÂRI
10.085.736 4.074.108
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-5 -3.923.648 -2.133.876
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -2.342.820 -779.133
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.819.268 1.161.099
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 3.819.268 1.161.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -709.149 -176.241
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -55.555 461.753
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.104.863 -858.222
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
451.269 220.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 3.110.119 984.858
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 3.110.119 984.858
Grubun Karı (Zararı)
3.110.119 984.858
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 1,24400000 0,39390000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
48.375.873 50.525.135 98.901.008
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 5.022.004 40.819.298 45.841.302
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 4.812.794 30.963.081 35.775.875
Bankalar
V-I-3 209.210 9.856.217 10.065.427
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 250 90.198 90.448
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 90.198 90.213
Diğer Finansal Varlıklar
235 0 235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.179.824 518.700 7.698.524
Devlet Borçlanma Senetleri
7.179.824 514.779 7.694.603
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.921 3.921
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-6 30.445.766 8.681.787 39.127.553
Devlet Borçlanma Senetleri
30.445.766 8.441.720 38.887.486
Diğer Finansal Varlıklar
0 240.067 240.067
Türev Finansal Varlıklar
5.764.711 415.152 6.179.863
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.764.711 415.152 6.179.863
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-36.682 0 -36.682
KREDİLER (Net)
144.615.860 90.097.415 234.713.275
Krediler
V-I-5 145.761.231 90.081.590 235.842.821
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
145.761.231 90.081.590 235.842.821
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
9.534.027 38.853 9.572.880
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.679.398 -23.028 -10.702.426
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.871.881 -11.705 -1.883.586
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.448.456 0 -1.448.456
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-7.359.061 -11.323 -7.370.384
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.556.558 0 1.556.558
Satış Amaçlı
1.556.558 0 1.556.558
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.359.357 557.019 2.916.376
İştirakler (Net)
V-I-7 634.594 0 634.594
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
634.594 0 634.594
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 1.724.763 557.019 2.281.782
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.441.783 557.019 1.998.802
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
282.980 0 282.980
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.540.979 11.634 1.552.613
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
217.008 0 217.008
Şerefiye
0 0 0
Diğer
217.008 0 217.008
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
403.286 0 403.286
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-15 4.080.118 9.070.187 13.150.305
VARLIKLAR TOPLAMI
203.149.039 150.261.390 353.410.429
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 112.681.127 78.207.174 190.888.301
ALINAN KREDİLER
V-II-3 732.240 46.818.750 47.550.990
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
23.763.612 3.625.242 27.388.854
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 8.321.160 20.210.875 28.532.035
Bonolar
4.286.430 0 4.286.430
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
4.034.730 20.210.875 24.245.605
FONLAR
3.074 0 3.074
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
3.074 0 3.074
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 3.224.613 249.625 3.474.238
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.224.613 249.625 3.474.238
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 2.056.192 6.013 2.062.205
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
896.468 0 896.468
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.159.724 6.013 1.165.737
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 472.004 1.380 473.384
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
263.131 21.048 284.179
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 5.544.627 8.443.716 13.988.343
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
5.544.627 8.443.716 13.988.343
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 7.805.483 4.266.907 12.072.390
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 26.614.700 77.736 26.692.436
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
815.741 0 815.741
Hisse Senedi İhraç Primleri
723.918 0 723.918
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
91.823 0 91.823
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.008.516 83.262 2.091.778
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-255.255 -5.526 -260.781
Kar Yedekleri
17.864.763 0 17.864.763
Yasal Yedekler
2.007.670 0 2.007.670
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.406.693 0 15.406.693
Diğer Kar Yedekleri
450.400 0 450.400
Kar veya Zarar
3.680.935 0 3.680.935
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
570.816 0 570.816
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.110.119 0 3.110.119
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
191.481.963 161.928.466 353.410.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.648.778
Alınan Faizler
18.958.233
Ödenen Faizler
-13.942.209
Alınan Temettüler
61.419
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.294.401
Elde Edilen Diğer Kazançlar
57.778
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.987.861
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.822.572
Ödenen Vergiler
-1.083.872
Diğer
-1.862.261
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-163.253
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.248
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.824.058
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-51.464.674
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
70.737
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.876.313
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
36.151.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
19.068.290
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.728.939
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.485.525
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-13.200.444
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-20.443
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-246.123
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
466.009
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.924.545
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.586.294
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-10.846.180
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
808.254
Diğer
-23.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
16.548.998
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27.184.339
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.510.341
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-125.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-277.029
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
7.557.050
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.294.961
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.852.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718953


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7688 Değişim: -0,02%
Düşük 5,7422 23.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4335 Değişim: 0,53%
Düşük 6,3647 23.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
283,46 Değişim: 1,98%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.