KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

16.08.2018 - 18:16

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 -121.160 0 14.805.097 3.881.265 0 22.943.968 677.103 23.621.071
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Yeni Bakiye
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 40.476 0 14.805.097 4.387.867 0 23.612.206 677.103 24.289.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 14.737 -845 363.715 0 -207.890 0 0 0 2.229.418 2.399.135 30.856 2.429.991
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 0 435 -15.246 -14.811
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.045 -125.045 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.045 -125.045 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 1.061.693 -29.849 419.856 0 -167.414 0 14.930.142 4.263.257 2.229.418 26.011.776 692.713 26.704.489


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
95.284.831 120.568.219 215.853.050
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2-4 37.219.441 23.959.079 61.178.520
Teminat Mektupları
36.253.956 11.272.510 47.526.466
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
4.006.151 5.244.739 9.250.890
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.295.817 0 1.295.817
Diğer Teminat Mektupları
30.951.988 6.027.771 36.979.759
Banka Kredileri
98.356 1.960.348 2.058.704
İthalat Kabul Kredileri
0 628.450 628.450
Diğer Banka Kabulleri
98.356 1.331.898 1.430.254
Akreditifler
26.370 10.518.722 10.545.092
Belgeli Akreditifler
26.370 10.518.722 10.545.092
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 3.639 3.639
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
420.637 24.087 444.724
Diğer Garantilerimizden
70.264 54.641 124.905
Diğer Kefaletlerimizden
349.858 125.132 474.990
TAAHHÜTLER
37.305.731 25.263.611 62.569.342
Cayılamaz Taahhütler
33.242.855 2.519.921 35.762.776
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 1.494.229 1.707.540 3.201.769
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
V-III-1 2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 13.225.596 110.294 13.335.890
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 124.477 124.477
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.921.701 0 2.921.701
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 12.609.798 0 12.609.798
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
777.078 0 777.078
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.212.203 577.610 2.789.813
Cayılabilir Taahhütler
4.062.876 22.743.690 26.806.566
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.062.876 22.743.690 26.806.566
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
20.759.659 71.345.529 92.105.188
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
20.759.659 71.345.529 92.105.188
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
569.332 1.164.496 1.733.828
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
285.266 582.317 867.583
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
284.066 582.179 866.245
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.095.524 56.100.116 68.195.640
Swap Para Alım İşlemleri
2.961.660 19.029.434 21.991.094
Swap Para Satım İşlemleri
6.593.864 9.956.026 16.549.890
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.270.000 13.557.328 14.827.328
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.270.000 13.557.328 14.827.328
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.162.841 2.163.673 3.326.514
Para Alım Opsiyonları
977.009 517.010 1.494.019
Para Satım Opsiyonları
185.832 1.372.127 1.557.959
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 274.536 274.536
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
6.931.962 11.917.244 18.849.206
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.498.070.871 1.031.509.814 2.529.580.685
EMANET KIYMETLER
63.060.199 5.588.453 68.648.652
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.736.990 0 1.736.990
Emanete Alınan Menkul Değerler
44.342.693 186.183 44.528.876
Tahsile Alınan Çekler
11.225.720 1.177.639 12.403.359
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.237.296 1.394.643 5.631.939
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 183 2.335
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
127.336 1.855.796 1.983.132
Emanet Kıymet Alanlar
1.388.012 974.009 2.362.021
REHİNLİ KIYMETLER
417.280.501 171.081.040 588.361.541
Menkul Kıymetler
495.667 6.367 502.034
Teminat Senetleri
694.523 420.516 1.115.039
Emtia
33.478.207 974.596 34.452.803
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
332.230.625 138.245.195 470.475.820
Diğer Rehinli Kıymetler
49.417.521 31.105.067 80.522.588
Rehinli Kıymet Alanlar
963.958 329.299 1.293.257
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.017.730.171 854.840.321 1.872.570.492
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.593.355.702 1.152.078.033 2.745.433.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.256.880
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
173.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
376.749
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
51.412
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.321
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
378.177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-51.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-203.638
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-248.302
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
44.664
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.429.991


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 14.033.899 7.464.887
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 12.010.624 6.410.664
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
169.393 93.369
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 129.687 64.908
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
18.961 14.948
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.609.326 839.774
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.984 2.812
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
327.322 164.135
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.276.020 672.827
Finansal Kiralama Gelirleri
81.812 40.432
Diğer Faiz Gelirleri
14.096 792
FAİZ GİDERLERİ (-)
-8.949.950 -4.789.434
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -5.917.211 -3.140.949
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -630.533 -356.826
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.197.457 -652.371
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -945.107 -519.067
Diğer Faiz Giderleri
-259.642 -120.221
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.083.949 2.675.453
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
883.125 467.341
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.278.101 689.672
Gayri Nakdi Kredilerden
194.834 102.372
Diğer
1.083.267 587.300
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-394.976 -222.331
Gayri Nakdi Kredilere
-2.774 -1.657
Diğer
-392.202 -220.674
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.173.759 -571.956
TEMETTÜ GELİRLERİ
48.480 4.047
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 352.941 217.546
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 58.272 30.423
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 238.895 158.380
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 55.774 28.743
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 1.730.706 386.782
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.925.442 3.179.213
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-5 -1.832.908 -521.646
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -2.289.761 -1.231.840
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.802.773 1.425.727
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
28.997 15.052
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 2.831.770 1.440.779
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -574.890 -307.588
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -563.007 -250.947
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-247.152 -155.766
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
235.269 99.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 2.256.880 1.133.191
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 2.256.880 1.133.191
Grubun Karı (Zararı)
2.229.462 1.111.784
Azınlık Payları Karı (Zararı)
27.418 21.407
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 0,89180000 0,44470000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
38.902.279 46.135.020 85.037.299
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 8.081.172 37.196.645 45.277.817
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 6.773.815 28.768.750 35.542.565
Bankalar
V-I-3 1.298.129 8.427.895 9.726.024
Para Piyasalarından Alacaklar
9.228 0 9.228
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 108.985 66.901 175.886
Devlet Borçlanma Senetleri
196 6.200 6.396
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.525 60.701 63.226
Diğer Finansal Varlıklar
106.264 0 106.264
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 6.091.259 2.034.612 8.125.871
Devlet Borçlanma Senetleri
6.091.259 1.425.772 7.517.031
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 608.840 608.840
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-6 21.573.787 6.486.635 28.060.422
Devlet Borçlanma Senetleri
21.573.787 6.248.633 27.822.420
Diğer Finansal Varlıklar
0 238.002 238.002
Türev Finansal Varlıklar
3.170.223 352.725 3.522.948
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.170.223 352.725 3.522.948
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-123.147 -2.498 -125.645
KREDİLER (Net)
V-I-5 145.807.039 71.033.884 216.840.923
Krediler
143.234.727 68.822.254 212.056.981
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
143.234.727 68.822.254 212.056.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 570.777 1.892.775 2.463.552
Finansal Kiralama Alacakları
758.825 2.091.939 2.850.764
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-188.048 -199.164 -387.212
Faktoring Alacakları
2.366.319 249.082 2.615.401
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.366.319 249.082 2.615.401
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
8.652.558 149.005 8.801.563
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.017.342 -79.232 -9.096.574
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.770.757 -19.892 -1.790.649
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-534.167 -1.026 -535.193
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-6.712.418 -58.314 -6.770.732
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.457.402 0 1.457.402
Satış Amaçlı
1.457.402 0 1.457.402
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.048.356 3 1.048.359
İştirakler (Net)
V-I-7 768.696 3 768.699
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
329.369 0 329.369
Konsolide Edilmeyenler
439.327 3 439.330
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 279.660 0 279.660
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
279.660 0 279.660
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.797.839 10.751 1.808.590
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
267.839 326 268.165
Şerefiye
14.631 0 14.631
Diğer
253.208 326 253.534
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 486.707 0 486.707
CARİ VERGİ VARLIĞI
217 0 217
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 440.334 0 440.334
DİĞER AKTİFLER
V-I-15 5.938.936 5.042.712 10.981.648
VARLIKLAR TOPLAMI
196.146.948 122.222.696 318.369.644
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 112.106.253 61.967.842 174.074.095
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.588.770 39.311.003 41.899.773
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
22.539.628 3.274.140 25.813.768
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 9.307.672 15.220.616 24.528.288
Bonolar
5.256.649 0 5.256.649
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
66.060 0 66.060
Tahviller
3.984.963 15.220.616 19.205.579
FONLAR
3.108 0 3.108
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
3.108 0 3.108
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 1.959.948 221.313 2.181.261
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.959.948 221.313 2.181.261
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 5.101.667 43.104 5.144.771
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.057.358 3.487 1.060.845
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.911.942 14.738 2.926.680
Diğer Karşılıklar
1.132.367 24.879 1.157.246
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 655.117 1.146 656.263
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8.084 15.996 24.080
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 528.568 6.541.527 7.070.095
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
528.568 6.541.527 7.070.095
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 7.203.459 3.066.194 10.269.653
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 26.101.861 602.628 26.704.489
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
804.673 0 804.673
Hisse Senedi İhraç Primleri
724.269 0 724.269
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
80.404 0 80.404
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.451.279 421 1.451.700
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-154.256 -13.158 -167.414
Kar Yedekleri
14.576.305 353.837 14.930.142
Yasal Yedekler
1.708.235 10.669 1.718.904
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
12.505.326 5.389 12.510.715
Diğer Kar Yedekleri
356.407 337.779 694.186
Kar veya Zarar
6.315.380 177.339 6.492.719
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.131.518 131.739 4.263.257
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.183.862 45.600 2.229.462
Azınlık Payları
608.480 84.189 692.669
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
188.104.135 130.265.509 318.369.644


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.314.014
Alınan Faizler
12.669.740
Ödenen Faizler
-8.382.215
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.328.199
Elde Edilen Diğer Kazançlar
617.546
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
993.403
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.319.133
Ödenen Vergiler
-943.251
Diğer
-1.650.275
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.324.238
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
19.973
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.621.272
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-28.572.774
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
593.697
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
34.908
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
15.458.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.938.168
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
824.077
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-10.224
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.874.062
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-750
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-229.248
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
334.779
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.488.312
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.