KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

02.03.2018 - 18:15
KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
V-I-1 4.021.442 24.634.804 28.656.246 4.409.164 19.960.151 24.369.315
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-2 1.926.000 150.223 2.076.223 1.644.899 144.334 1.789.233
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.926.000 150.223 2.076.223 1.644.899 144.334 1.789.233
Devlet Borçlanma Senetleri
203 5.855 6.058 206 10.647 10.853
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
939 0 939 2.095 0 2.095
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 1.801.883 144.368 1.946.251 1.473.865 133.687 1.607.552
Diğer Menkul Değerler
122.975 0 122.975 168.733 0 168.733
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
V-I-3 1.176.896 12.146.903 13.323.799 1.195.786 4.079.703 5.275.489
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
1.659.062 0 1.659.062 5.232 0 5.232
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
1.652.102 0 1.652.102 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
3.474 0 3.474 3.428 0 3.428
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
3.486 0 3.486 1.804 0 1.804
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
V-I-4 12.412.036 2.158.348 14.570.384 12.588.929 6.030.151 18.619.080
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 43.355 43.370 15 27.595 27.610
Devlet Borçlanma Senetleri
12.412.021 1.709.676 14.121.697 12.588.914 5.719.498 18.308.412
Diğer Menkul Değerler
0 405.317 405.317 0 283.058 283.058
KREDİLER VE ALACAKLAR
V-I-5 131.255.058 55.293.726 186.548.784 100.166.610 49.408.659 149.575.269
Krediler ve Alacaklar
130.177.791 55.264.739 185.442.530 99.001.801 49.402.693 148.404.494
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
V-VII-1 17.077 1.051 18.128 581 36.936 37.517
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
130.160.714 55.263.688 185.424.402 99.001.220 49.365.757 148.366.977
Takipteki Krediler
7.819.393 123.793 7.943.186 6.626.073 77.310 6.703.383
Özel Karşılıklar (-)
-6.742.126 -94.806 -6.836.932 -5.461.264 -71.344 -5.532.608
FAKTORİNG ALACAKLARI
1.922.548 269.754 2.192.302 1.171.659 219.055 1.390.714
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
V-I-6 12.235.406 4.530.665 16.766.071 8.039.914 140.621 8.180.535
Devlet Borçlanma Senetleri
12.235.406 4.286.627 16.522.033 8.039.914 0 8.039.914
Diğer Menkul Değerler
0 244.038 244.038 0 140.621 140.621
İŞTİRAKLER (Net)
V-I-7 384.451 3 384.454 336.229 3 336.232
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
323.654 0 323.654 275.765 0 275.765
Konsolide Edilmeyenler
60.797 3 60.800 60.464 3 60.467
Mali İştirakler
48.444 0 48.444 48.111 0 48.111
Mali Olmayan İştirakler
12.353 3 12.356 12.353 3 12.356
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
V-I-8 279.647 0 279.647 286.698 0 286.698
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
279.647 0 279.647 286.698 0 286.698
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
V-I-10 474.045 1.406.155 1.880.200 364.209 1.182.200 1.546.409
Finansal Kiralama Alacakları
611.982 1.565.781 2.177.763 465.056 1.323.625 1.788.681
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-137.937 -159.626 -297.563 -100.847 -141.425 -242.272
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
V-I-11 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12 1.722.037 9.372 1.731.409 1.693.745 9.358 1.703.103
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 255.160 302 255.462 230.242 23 230.265
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
255.160 302 255.462 230.242 23 230.265
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14 423.498 0 423.498 354.385 0 354.385
VERGİ VARLIĞI
63.612 0 63.612 197.922 0 197.922
Cari Vergi Varlığı
1.016 0 1.016 835 0 835
Ertelenmiş Vergi Varlığı
V-I-15 62.596 0 62.596 197.087 0 197.087
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-16 1.312.728 0 1.312.728 1.228.102 0 1.228.102
Satış Amaçlı
1.312.728 0 1.312.728 1.228.102 0 1.228.102
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-17 4.891.487 3.843.638 8.735.125 3.110.515 2.472.502 5.583.017
AKTİF TOPLAMI
176.415.113 104.443.893 280.859.006 137.024.240 83.646.760 220.671.000
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
V-II-1 102.796.242 55.191.624 157.987.866 85.815.420 40.443.889 126.259.309
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
V-VII-1 2.079.489 146.601 2.226.090 1.686.765 116.088 1.802.853
Diğer
100.716.753 55.045.023 155.761.776 84.128.655 40.327.801 124.456.456
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-2 1.011.508 169.034 1.180.542 955.019 199.405 1.154.424
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.257.541 29.130.247 31.387.788 1.720.814 24.578.616 26.299.430
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
18.936.344 3.752.731 22.689.075 11.450.137 1.794.134 13.244.271
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
11.662.376 1.631.693 13.294.069 2.501.180 0 2.501.180
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
237.318 0 237.318 277.667 0 277.667
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
7.036.650 2.121.038 9.157.688 8.671.290 1.794.134 10.465.424
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 6.967.544 12.903.215 19.870.759 3.373.519 11.309.305 14.682.824
Bonolar
3.996.077 0 3.996.077 3.373.519 0 3.373.519
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.971.467 12.903.215 15.874.682 0 11.309.305 11.309.305
FONLAR
3.206 0 3.206 3.319 0 3.319
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.206 0 3.206 3.319 0 3.319
MUHTELİF BORÇLAR
6.343.340 989.690 7.333.030 4.622.676 920.879 5.543.555
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
V-II-4 947.498 3.029.795 3.977.293 747.599 2.018.132 2.765.731
FAKTORİNG BORÇLARI
221 216 437 77 4 81
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
V-II-5 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
V-II-6 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 6.084.250 42.791 6.127.041 5.562.513 43.584 5.606.097
Genel Karşılıklar
V-II-7 1.872.826 12.667 1.885.493 2.153.773 13.670 2.167.443
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
852.775 2.763 855.538 736.608 1.791 738.399
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
2.631.507 14.011 2.645.518 2.304.345 14.000 2.318.345
Diğer Karşılıklar
V-II-7 727.142 13.350 740.492 367.787 14.123 381.910
VERGİ BORCU
V-II-8 703.795 58.072 761.867 477.830 11.957 489.787
Cari Vergi Borcu
686.133 670 686.803 463.916 2.847 466.763
Ertelenmiş Vergi Borcu
V-I-15 17.662 57.402 75.064 13.914 9.110 23.024
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
V-II-10 528.188 5.388.949 5.917.137 0 5.014.700 5.014.700
ÖZKAYNAKLAR
22.991.149 631.816 23.622.965 19.154.003 453.469 19.607.472
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
1.582.247 177.252 1.759.499 1.494.226 50.440 1.544.666
Hisse Senedi İhraç Primleri
724.269 0 724.269 727.780 0 727.780
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
V-II-11 -240.378 177.252 -63.126 -181.609 50.440 -131.169
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
1.046.956 0 1.046.956 997.197 0 997.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
3.913 0 3.913 3.683 0 3.683
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
47.487 0 47.487 -52.825 0 -52.825
Kar Yedekleri
14.550.334 254.763 14.805.097 12.025.037 234.296 12.259.333
Yasal Yedekler
1.700.302 9.553 1.709.855 1.428.436 8.351 1.436.787
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337 6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
12.432.750 5.389 12.438.139 10.151.977 4.598 10.156.575
Diğer Kar Yedekleri
410.945 239.821 650.766 438.287 221.347 659.634
Kar veya Zarar
3.753.445 127.821 3.881.266 2.660.885 115.059 2.775.944
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-154.298 103.132 -51.166 -107.147 93.173 -13.974
Dönem Net Karı / Zararı
3.907.743 24.689 3.932.432 2.768.032 21.886 2.789.918
Azınlık Payları
605.123 71.980 677.103 473.855 53.674 527.529
PASİF TOPLAMI
169.570.826 111.288.180 280.859.006 133.882.926 86.788.074 220.671.000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 0 727.780 0 1.236.166 6.337 8.480.048 556.741 0 2.015.941 30.011 940.657 3.683 0 0 16.497.364 505.391 17.002.755
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.500.000 0 727.780 0 1.236.166 6.337 8.480.048 556.741 0 2.015.941 30.011 940.657 3.683 0 0 16.497.364 505.391 17.002.755
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -157.650 0 0 0 0 -157.650 933 -156.717
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.643 0 0 0 7.643 7.154 14.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 52.130 0 0 0 0 0 0 0 52.130 7.087 59.217
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.031 -3.530 0 0 0 0 -28.561 0 -28.561
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 3.070 0 1.606 2.177 0 -8.295 0 25.454 0 0 0 24.012 4.763 28.775
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.789.918 0 0 0 0 0 0 2.789.918 2.528 2.792.446
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 197.551 0 1.674.921 -4.239 0 -1.996.589 0 23.443 0 0 0 -104.913 -327 -105.240
Dağıtılan Temettü
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -104.913 0 0 0 0 0 -104.913 -327 -105.240
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V-5 0 0 0 0 197.551 0 1.674.921 -4.239 0 -1.891.676 0 23.443 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 0 727.780 0 1.436.787 6.337 10.156.575 606.809 2.789.918 -13.974 -131.169 997.197 3.683 0 0 19.079.943 527.529 19.607.472
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 0 727.780 0 1.436.787 6.337 10.156.575 606.809 0 2.775.944 -131.169 997.197 3.683 0 0 19.079.943 527.529 19.607.472
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.079.943 527.529 19.607.472
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
V-V-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.587 0 0 0 0 64.587 0 64.587
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
V-V-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -873 0 0 0 -873 7.065 6.192
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 230 0 230
Kur Farkları
V-V-3 0 0 0 0 0 0 0 -27.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.096 3.456 1.188 0 0 0 -32.452 0 -32.452
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 -3.511 0 -584 0 -1.128 98.648 0 -37.192 0 0 0 0 0 56.233 59.172 115.405
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 3.932.432 0 0 0 0 0 0 3.932.432 84.914 4.017.346
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 273.652 0 2.282.692 20.048 0 -2.752.822 0 49.444 0 0 0 -126.986 -1.577 -128.563
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 0 0 0 -120.000 -8.563 -128.563
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 273.652 0 2.282.692 20.048 0 -2.632.822 0 49.444 0 0 0 -6.986 6.986 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 0 724.269 0 1.709.855 6.337 12.438.139 698.253 3.932.432 -51.166 -63.126 1.046.956 3.913 0 0 22.945.862 677.103 23.622.965


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
80.999.013 81.421.461 162.420.474 71.979.483 76.304.502 148.283.985
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2-4 32.656.344 18.667.358 51.323.702 26.946.124 13.714.227 40.660.351
Teminat Mektupları
32.035.061 8.135.927 40.170.988 26.687.992 5.628.335 32.316.327
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.163.898 4.099.756 7.263.654 3.203.501 2.571.209 5.774.710
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.053.872 0 1.053.872 1.059.516 0 1.059.516
Diğer Teminat Mektupları
27.817.291 4.036.171 31.853.462 22.424.975 3.057.126 25.482.101
Banka Kredileri
44.700 1.510.854 1.555.554 53.702 1.143.484 1.197.186
İthalat Kabul Kredileri
671 519.399 520.070 0 395.874 395.874
Diğer Banka Kabulleri
44.029 991.455 1.035.484 53.702 747.610 801.312
Akreditifler
30.161 8.963.991 8.994.152 1.762 6.911.368 6.913.130
Belgeli Ak 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
225.380 7.528 232.908 202.668 7.682 210.350
Diğer Garantilerimizden
81.074 43.996 125.070 0 16.890 16.890
Diğer Kefaletlerimizden
239.968 2.056 242.024 0 3.672 3.672
TAAHHÜTLER
31.872.658 17.873.251 49.745.909 27.151.229 12.692.995 39.844.224
Cayılamaz Taahhütler
28.813.083 1.547.642 30.360.725 24.078.084 1.659.432 25.737.516
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 793.979 961.190 1.755.169 1.362.697 1.502.055 2.864.752
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
V-III-1 0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 11.843.577 74.556 11.918.133 9.817.555 34.042 9.851.597
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.542.741 0 2.542.741 2.154.102 0 2.154.102
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 10.534.862 0 10.534.862 8.682.835 0 8.682.835
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
761.674 0 761.674 300.108 0 300.108
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.336.250 511.896 2.848.146 1.760.787 123.335 1.884.122
Cayılabilir Taahhütler
3.059.575 16.325.609 19.385.184 3.073.145 11.033.563 14.106.708
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.059.575 16.325.609 19.385.184 3.024.169 11.033.563 14.057.732
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 48.976 0 48.976
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-5 16.470.011 44.880.852 61.350.863 17.882.130 49.897.280 67.779.410
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
16.470.011 44.880.852 61.350.863 17.882.130 49.897.280 67.779.410
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.152.837 1.617.661 2.770.498 492.117 1.123.868 1.615.985
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
576.772 808.889 1.385.661 247.789 560.368 808.157
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
576.065 808.772 1.384.837 244.328 563.500 807.828
Para ve Faiz Swap İşlemleri
9.715.102 31.666.680 41.381.782 16.341.272 37.911.234 54.252.506
Swap Para Alım İşlemleri
3.085.946 11.883.240 14.969.186 8.566.437 11.982.601 20.549.038
Swap Para Satım İşlemleri
4.289.156 5.162.344 9.451.500 6.324.835 10.311.809 16.636.644
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.170.000 7.310.548 8.480.548 725.000 7.808.412 8.533.412
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.170.000 7.310.548 8.480.548 725.000 7.808.412 8.533.412
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
426.094 431.542 857.636 142.676 730.632 873.308
Para Alım Opsiyonları
412.706 13.400 426.106 121.124 306.804 427.928
Para Satım Opsiyonları
315.488.892 132.707.352 448.196.244 280.719.507 104.200.492 384.919.999
Menkul Kıymetler
740.033 5.090 745.123 495.623 16.366 511.989
Teminat Senetleri
708.473 524.748 1.233.221 767.642 544.996 1.312.638
Emtia
33.014.517 759.683 33.774.200 31.750.967 775.907 32.526.874
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
240.571.560 108.037.406 348.608.966 230.190.866 86.340.346 316.531.212
Diğer Rehinli Kıymetler
39.693.039 23.254.495 62.947.534 16.964.074 16.365.309 33.329.383
Rehinli Kıymet Alanlar
761.270 125.930 887.200 550.335 157.568 707.903
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
913.123.034 668.727.129 1.581.850.163 708.013.270 471.974.120 1.179.987.390
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
ilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
V-VI-3 232 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-171.566 -248.621
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
574.326 462.653
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-7.485.592 -6.636.883
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.650.615 5.466.684
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
-2.423.358 -1.873.688
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
2.186.864 1.673.758
Diğer
V-VI-1 -59.102 -56.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.862.857 4.712.885
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.823.204 13.644.312
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.831.784 -8.831.100
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-128.563 -100.327
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-1 -137.492 53.516
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.341.403 3.364.277
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 12.421.404 9.057.127
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 21.762.807 12.421.404


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
22.045.179 16.964.189
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 18.315.576 14.268.928
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
221.541 111.798
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 210.696 121.181
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
35.753 600
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 2.914.538 2.230.139
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
19.051 8.946
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.735.213 1.513.449
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.160.274 707.744
Finansal Kiralama Gelirleri
138.960 110.201
Diğer Faiz Gelirleri
208.115 121.342
FAİZ GİDERLERİ
-13.073.305 -9.727.956
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -9.200.620 -7.194.767
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -841.072 -508.116
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.553.389 -1.007.022
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.059.739 -691.897
Diğer Faiz Giderleri
-418.485 -326.154
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.971.874 7.236.233
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.235.550 912.483
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.896.758 1.458.702
Gayri Nakdi Kredilerden
300.942 229.775
Diğer
1.595.816 1.228.927
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-661.208 -546.219
Gayri Nakdi Kredilere
-4.190 -1.916
Diğer
-657.018 -544.303
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 47.481 61.736
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 194.447 505.038
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 48.446 24.051
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-4 -15.681 354.798
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 161.682 126.189
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 3.085.245 2.004.336
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
13.534.597 10.719.826
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
V-IV-6 -2.842.558 -2.333.609
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -5.734.147 -4.906.704
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.957.892 3.479.513
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
51.481 37.267
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.009.373 3.516.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-11 -992.027 -724.334
Cari Vergi Karşılığı
-831.655 -741.888
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-160.372 17.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-12 4.017.346 2.792.446
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
V-IV-12 4.017.346 2.792.446
Grubun Karı (Zararı)
3.932.432 2.789.918
Azınlık Payları Karı (Zararı)
84.914 2.528
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 1,57300000 1,11600000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
86.257 -234.289
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
333 16.708
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
-27.252 59.217
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
88.820 31.515
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-21.448 44.360
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
126.710 -82.489
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.017.346 2.792.446
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-34.098 -5.576
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.322 Değişim: -0,26% Hacim : 9.945 Mio.TL Son veri saati : 11:57
Düşük 1.316 03.12.2020 Yüksek 1.329
Açılış: 1.328
7,8775 Değişim: 0,20%
Düşük 7,8413 03.12.2020 Yüksek 7,9177
Açılış: 7,8616
9,5547 Değişim: 0,40%
Düşük 9,4986 03.12.2020 Yüksek 9,6078
Açılış: 9,517
466,15 Değişim: 0,87%
Düşük 460,58 03.12.2020 Yüksek 468,84
Açılış: 462,10
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.