KAP ***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:46

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 227.454.110 183.461.064 79.757.850 68.413.421
Satışların Maliyeti
14 -171.592.614 -130.656.389 -62.436.437 -44.317.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.861.496 52.804.675 17.321.413 24.095.461
BRÜT KAR (ZARAR)
55.861.496 52.804.675 17.321.413 24.095.461
Genel Yönetim Giderleri
-13.607.152 -11.663.997 -4.570.272 -3.715.621
Pazarlama Giderleri
-9.913.966 -7.155.378 -3.795.424 -2.663.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-95.864 -100.553 -35.448 -30.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.467.721 10.829.896 12.781.875 2.751.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.910.952 -6.149.029 -4.328.287 -1.383.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.801.283 38.565.614 17.373.857 19.054.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 5.966.749 9.103.708 1.749.812 1.176.536
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 492.050 258.669 -833.053 838.863
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.260.082 47.927.991 18.290.616 21.069.515
Finansman Gelirleri
6.465.068 4.826.886 3.251.301 1.490.978
Finansman Giderleri
-13.642.972 -2.349.210 -9.958.392 -483.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.082.178 50.405.667 11.583.525 22.076.817
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.920.733 3.315.675 -2.973.824 -2.252.950
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -11.173.460 -4.060.701
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.252.727 3.315.675 1.086.877 -2.252.950
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.161.445 53.721.342 8.609.701 19.823.867
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.161.445 53.721.342 8.609.701 19.823.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.161.445 53.721.342 8.609.701 19.823.867
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç ( kr ) 13 0,29000000 0,43000000 0,07000000 0,16000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.852.289 -230.750 14.269 6.645.915 66.669.421 58.281.189 284.154.971 284.154.971
Transferler
303.609 57.977.580 -58.281.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
285.187 -4.524 298.768 53.721.342 54.300.773 54.300.773
Dönem Karı (Zararı)
53.721.342 53.721.342 53.721.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
285.187 -4.524 298.768 579.431 579.431
Kar Payları
-57.977.580 -57.977.580 -57.977.580
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.567.102 -235.274 14.269 6.944.683 66.973.030 53.721.342 280.478.164 280.478.164
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.415.099 -249.356 14.269 7.161.016 66.973.030 77.702.146 304.813.222 304.813.222
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-193.286 -193.289 -193.289
Transferler
6.502.075 71.200.071 -77.702.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
123.974 5.942 266.844 36.161.445 36.558.205 36.558.205
Dönem Karı (Zararı)
36.161.445 36.161.445 36.161.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
123.974 5.942 266.844 396.760 396.760
Kar Payları
-71.200.071 -71.200.071 -71.200.071
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.291.125 -243.414 14.269 7.427.860 73.475.105 -193.289 36.161.445 269.978.067 269.978.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.360.609 43.068.940
Dönem Karı (Zararı)
36.161.445 53.721.342
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.975.485 -4.493.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.640.255 9.080.590
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.917.803 2.509.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.862.230 1.687.114
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.550 109.998
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.933.023 712.499
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-3.026.301 -1.954.255
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-56.756 -3.393.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.808.032 -7.162.119
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.808.032 -7.162.119
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-492.050 -258.669
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.920.734 -3.315.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-120.168
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.924.421 1.043.831
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.288.963 -6.117.176
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.021.379 -1.367.620
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.012.766 -900.690
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-161.696 4.262.541
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
963.009 891.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-252.146 545.337
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.863.874 2.548.863
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-286.606 -122.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.303.568
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.212.509 50.271.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-940.227 -1.567.023
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.126.023 -1.011.752
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.785.650 -4.623.527
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.528.111 -34.673.573
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
606.854 101.438
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.185.310 -39.652.720
Alınan Temettüler
3.026.301 1.484.455
Alınan Faiz
3.024.044 3.393.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.398.939 -8.979.618
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.000.000 14.077.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.000.000
Ödenen Temettüler
-71.200.071 -23.185.210
Ödenen Faiz
-2.198.868 128.392
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.566.441 -584.251
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.045.087 -1.804.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.611.528 -2.388.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.871.821 44.824.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.260.293 42.435.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.161.445 53.721.342 8.609.701 19.823.867
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
129.916 280.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
154.967 356.484
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
5.942 -4.524
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.942 -4.524
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.993 -71.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30.993 -71.297
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
266.844 298.768 -53.256 159.932
Yabancı Para Çevrim Farkları
266.844 298.768 -53.256 159.932
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
396.760 579.431 -53.256 159.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.558.205 54.300.773 8.556.445 19.983.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.558.205 54.300.773 8.556.445 19.983.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.264.165 42.036.855
Finansal Yatırımlar
9 36.694.464 33.886.432
Ticari Alacaklar
115.094.056 91.805.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 41.390.093 28.173.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 73.703.963 63.631.376
Diğer Alacaklar
61.310 73.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.310 73.326
Stoklar
7 48.887.274 40.874.508
Peşin Ödenmiş Giderler
526.317 364.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
526.317 364.621
Diğer Dönen Varlıklar
1.302.162 344.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.302.162 344.049
ARA TOPLAM
212.829.748 209.384.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
212.829.748 209.384.883
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
343 343
Diğer Alacaklar
501.716 426.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
501.716 426.434
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 24.851.400 24.546.697
Maddi Duran Varlıklar
8 153.870.800 143.631.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.517.899 2.814.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 4.451.274 3.229.541
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.193.432 174.649.569
TOPLAM VARLIKLAR
399.023.180 384.034.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 46.607.758 2.974.113
Ticari Borçlar
44.974.306 44.011.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 4.431.000 13.647.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.543.306 30.363.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.309.844 2.561.990
Diğer Borçlar
561.457 2.979.197
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
561.457 2.979.197
Ertelenmiş Gelirler
476.303 762.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
476.303 762.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 3.967.493 579.683
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.533.223 1.863.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
437.551 267.474
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.095.672 1.595.574
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.581 15.441
ARA TOPLAM
101.446.965 55.747.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.446.965 55.747.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 14.893.929 11.611.286
Ertelenmiş Gelirler
230.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
230.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.474.124 11.862.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.102.134 11.490.276
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
371.990 371.990
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.598.148 23.473.552
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
129.045.113 79.221.230
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
269.978.067 304.813.222
Ödenmiş Sermaye
11 123.586.411 123.586.411
Sermaye Düzeltme Farkları
11 31.040.805 31.040.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.520.270 -1.650.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.291.125 -1.415.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.291.125 -1.415.099
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-243.414 -249.356
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14.269 14.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.427.860 7.161.016
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.427.860 7.161.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 73.475.105 66.973.030
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-193.289
Net Dönem Karı veya Zararı
36.161.445 77.702.146
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
269.978.067 304.813.222
TOPLAM KAYNAKLAR
399.023.180 384.034.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719115


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.103 Değişim: 0,07% Hacim : 1.205 Mio.TL Son veri saati : 10:34
Düşük 96.008 21.08.2019 Yüksek 96.453
Açılış: 96.164
5,7281 Değişim: 0,04%
Düşük 5,7118 21.08.2019 Yüksek 5,7383
Açılış: 5,726
6,3586 Değişim: -0,10%
Düşük 6,3398 21.08.2019 Yüksek 6,3735
Açılış: 6,3649
276,01 Değişim: -0,57%
Düşük 275,51 21.08.2019 Yüksek 278,25
Açılış: 277,60

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.