***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 - 18:23

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 66.323.725 50.670.587
Satışların Maliyeti
15 -47.660.161 -41.885.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.663.564 8.785.206
BRÜT KAR (ZARAR)
18.663.564 8.785.206
Genel Yönetim Giderleri
-4.570.153 -3.902.779
Pazarlama Giderleri
-2.420.708 -1.908.962
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-24.345 -38.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.057.397 5.189.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.039.306 -4.107.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.666.449 4.016.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 5.036.948 4.251.001
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.045.532 -756.653
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.748.929 7.510.544
Finansman Gelirleri
1.470.964 1.630.264
Finansman Giderleri
-1.221.227 -1.404.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.998.666 7.736.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.050.925 2.821.102
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -3.576.825 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -474.100 2.821.102
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.947.741 10.557.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.947.741 10.557.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.947.741 10.557.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç ( kr ) 0,15000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.852.289 -230.750 14.269 6.645.915 66.669.421 58.281.189 284.154.971 284.154.971
Transferler
303.609 57.977.580 -58.281.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.928 159.926 10.557.338 10.733.192 10.733.192
Dönem Karı (Zararı)
10.557.338 10.557.338 10.557.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.928 159.926 175.854 175.854
Kar Payları
-57.977.580 -57.977.580 -57.977.580
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.852.289 -214.822 14.269 6.805.841 66.973.030 10.557.338 236.910.583 236.910.583
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.415.099 -249.356 14.269 7.161.016 66.973.030 77.702.146 304.813.222 304.813.222
Transferler
6.502.075 71.200.071 -77.702.146
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
236.896 17.947.741 18.184.637 18.184.637
Dönem Karı (Zararı)
17.947.741 17.947.741 17.947.741
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
236.896 236.896 236.896
Kar Payları
-71.200.071 -71.200.071 -71.200.071
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.415.099 -249.356 14.269 7.397.912 73.475.105 17.947.941 251.797.788 251.797.788


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.011.245 4.938.244
Dönem Karı (Zararı)
17.947.741 10.557.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.481.955 -635.791
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.715.924 2.726.234
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.960.400 2.025.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
667.927 1.285.847
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
122.550
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
237.495 212.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
932.428 527.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.156.998 -955.266
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.010.702 -2.296.665
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.045.532 756.652
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.050.925 -2.821.102
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.062 -71.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.098.274 -73.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-603.422 628.438
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.755 -3.096.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.171.341 5.087.959
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.083.877 -603.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.740.139 -2.791.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-438.054 -486.740
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.848.021 995.226
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
879.335 191.821
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
331.422 9.848.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-592.661 -649.628
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-750.006 -4.260.274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-939.706 -19.613.220
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
90.396 71.535
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.164.537 -20.643.371
Alınan Faiz
1.134.435 958.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-723.463 11.724.900
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
326.054 11.724.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.000.000
Ödenen Faiz
-49.517
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.674.414 -2.950.076
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.347.891 -784.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.022.305 -3.734.398
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.871.821 44.601.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
37.849.516 40.866.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.947.741 10.557.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 15.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 15.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 15.928
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
236.896 159.926
Yabancı Para Çevrim Farkları
236.896 159.926
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
236.896 175.854
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.184.637 10.733.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.184.637 10.733.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.043.702 42.036.855
Finansal Yatırımlar
10 35.897.134 33.886.432
Ticari Alacaklar
92.408.514 91.805.092
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.959.146 28.173.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 60.449.368 63.631.376
Diğer Alacaklar
3.119.487 73.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.119.487 73.326
Stoklar
7 46.045.849 40.874.508
Peşin Ödenmiş Giderler
1.448.498 364.621
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.448.498 364.621
Diğer Dönen Varlıklar
366.352 344.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
366.352 344.049
ARA TOPLAM
217.329.536 209.384.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
217.329.536 209.384.883
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
343 343
Diğer Alacaklar
476.125 426.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
476.125 426.434
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 25.592.229 24.546.697
Maddi Duran Varlıklar
9 143.646.878 143.631.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.774.735 2.814.931
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 2.755.441 3.229.541
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.245.751 174.649.569
TOPLAM VARLIKLAR
392.575.287 384.034.452
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 2.559.609 2.974.113
Ticari Borçlar
31.271.158 44.011.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 6.243.413 13.647.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 25.027.745 30.363.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.123.936 2.561.990
Diğer Borçlar
71.552.515 2.979.197
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
71.200.071 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
352.444 2.979.197
Ertelenmiş Gelirler
1.642.244 762.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.642.244 762.909
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 3.406.501 579.683
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.298.053 1.863.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
410.006 267.474
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.888.047 1.595.574
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.909 15.441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.909 15.441
ARA TOPLAM
115.873.925 55.747.678
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.873.925 55.747.678
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 12.515.914 11.611.286
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.387.660 11.862.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.015.670 11.490.276
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
371.990 371.990
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.903.574 23.473.552
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.777.499 79.221.230
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
251.797.788 304.813.222
Ödenmiş Sermaye
12 123.586.411 123.586.411
Sermaye Düzeltme Farkları
31.040.805 31.040.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.650.186 -1.650.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.415.099 -1.415.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.415.099 -1.415.099
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-249.356 -249.356
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14.269 14.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.397.912 7.161.016
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.397.912 7.161.016
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.475.105 66.973.030
Net Dönem Karı veya Zararı
17.947.741 77.702.146
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
251.797.788 304.813.222
TOPLAM KAYNAKLAR
392.575.287 384.034.452http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682001


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3212 Değişim: 0,05%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.