KAP ***UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 20:25

***UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 -150.082 -227.269 945.489 10.130.779 29.960.274 -3.122.556 57.708.455 57.708.455
Transferler
18 145.876 -3.268.432 3.122.556 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 608.958 -33.786 5.369.141 5.944.313 5.944.313
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.725 -6.725 -6.725
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 458.876 -261.055 945.489 10.276.655 26.685.117 5.369.141 63.646.043 63.646.043
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 463.819 -119.466 1.086.035 10.276.655 26.685.117 5.596.781 64.160.761 64.160.761
Transferler
5.596.781 -5.596.781 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73.315 964.569 15.663.350 16.554.604 16.554.604
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 390.504 845.103 1.086.035 10.276.655 32.281.898 15.663.350 80.715.365 80.715.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.019.070 -23.178.619
Dönem Karı (Zararı)
15.663.350 5.369.141
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.663.350 5.493.479
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-124.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.825.774 -5.843.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 994.975 808.732
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.254.776 69.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.137.026 69.589
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
117.750
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.103.697 -1.046.120
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.103.697 -1.046.120
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-35.444.897 -2.116.879
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
21 -302.985 -416.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.408.919 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
2.408.919 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.367.135 1.850.807
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -4.993.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.824.319 -21.169.818
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -7.401.624
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.463.693 -27.598.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.463.693 -27.598.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.139.960 12.161.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.139.960 12.161.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.438 3.220.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-106.438 3.220.219
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-854.898 -1.573.459
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-854.898 -1.573.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
740.670 21.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-624.844 274.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.365.514 -253.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.986.743 -21.643.865
Alınan Faiz
9.213.099 3.015.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.057.577 -3.427.447
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-187.849 -493.228
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -629.397
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.871.906 -643.973
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-826.313 -220.993
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -774.246 -220.993
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -52.067 0
Alınan Temettüler
21 302.985 416.042
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-20.348.578 -839.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.227.874 43.841.564
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 5.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.628.110 45.535.964
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -25.628.110 45.535.964
Ödenen Faiz
-7.748.128 -5.019.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 14.148.364 -1.765.067
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 89.770
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.118.850 20.018.972
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
36.409.466 2.116.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-34.709.384 22.135.851
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 70.147.920 56.570.612
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.438.536 78.706.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 372.247.968 159.857.731
Finansal Yatırımlar
5 33.681.364 16.042.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 33.681.364 16.042.558
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
16.042.558
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 33.681.364
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 22.810.688 18.346.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 22.810.688 18.346.995
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 44.797.904 21.703.087
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 717.871 838.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 44.080.033 20.864.863
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
26 0 118.461
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 118.461
Peşin Ödenmiş Giderler
15 207.218 373.463
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 207.218 373.463
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.493.182 702.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 1.493.182 702.093
ARA TOPLAM
475.238.324 217.144.388
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
475.238.324 217.144.388
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.936.568 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.936.568 1.517.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 1.936.568 1.517.254
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
10 2.503.223 2.246.161
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 1.920.904 1.830.242
Taşıtlar
10 181.440 0
Mobilya ve Demirbaşlar
10 178.846 194.138
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 222.033 221.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 943.379 1.369.105
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 943.379 1.369.105
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 3.067.633 327.972
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.450.803 5.460.492
TOPLAM VARLIKLAR
483.689.127 222.604.880
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 29.711.133 55.339.243
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 29.711.133 55.339.243
Banka Kredileri
6 5.599.055 24.677.989
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 30.560.347
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 24.112.078 100.907
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 14.148.364 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 14.148.364 0
Ticari Borçlar
8 337.085.914 89.348.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 32.828.859 42.575.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 304.257.055 46.773.268
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
9 3.457.135 4.740.098
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 20.591 60.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.436.544 4.679.891
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
187.012 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
187.012 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.183.659 994.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.253.861 7.139.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.929.282 5.933.041
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.324.579 1.206.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 150.832
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 0 150.832
ARA TOPLAM
402.027.078 157.712.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
402.027.078 157.712.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
946.684 731.429
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 946.684 731.429
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
946.684 731.429
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.973.762 158.444.119
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.715.365 64.160.761
Ödenmiş Sermaye
17 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 390.504 463.819
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 390.504 463.819
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 390.504 463.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 1.931.138 966.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 845.103 -119.466
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 1.086.035 1.086.035
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
17 1.086.035
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 1.086.035
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
17 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 32.281.898 26.685.117
Net Dönem Karı veya Zararı
15.663.350 5.596.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.715.365 64.160.761
TOPLAM KAYNAKLAR
483.689.127 222.604.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 1.319.718.570 1.066.611.863 414.022.598 272.356.139
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
18 1.267.428.997 1.027.424.035 404.222.984 251.058.430
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
52.289.573 39.187.828 9.799.614 21.297.709
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
18 -1.266.289.312 -1.028.010.407 -403.861.075 -252.103.396
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
18 -1.266.289.312 -1.028.010.407 -403.861.075 -252.103.396
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.429.258 38.601.456 10.161.523 20.252.743
BRÜT KAR (ZARAR)
53.429.258 38.601.456 10.161.523 20.252.743
Genel Yönetim Giderleri
19 -49.842.142 -29.070.966 -18.004.420 -9.080.411
Pazarlama Giderleri
19 -3.086.440 -3.609.492 -814.713 -967.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 78.381 105.356 -39.205 34.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
579.057 6.026.354 -8.696.815 10.239.748
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
579.057 6.026.354 -8.696.815 10.239.748
Finansman Gelirleri
21 41.404.432 25.576.497 24.401.166 7.734.534
Finansman Giderleri
22 -20.953.004 -24.258.565 -10.989.363 -6.699.769
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.030.485 7.344.286 4.714.988 11.274.513
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.367.135 -1.850.807 -1.394.283 -2.286.227
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -8.088.467 0 -2.371.505 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 2.721.332 -1.850.807 977.222 -2.286.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.663.350 5.493.479 3.320.705 8.988.286
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-124.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.663.350 5.369.141 3.320.705 8.988.286
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
15.663.350 5.369.141 3.320.705 8.988.286
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-73.315 608.958 -40.907 75.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-91.644 761.198 -51.134 94.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.329 -152.240 10.227 -18.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.329 -152.240 10.227 -18.843
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
964.569 -33.786 604.053 -56.769
Yabancı Para Çevrim Farkları
964.569 -33.786 604.053 -56.769
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
964.569 -33.786 604.053 -56.769
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
891.254 575.172 563.146 18.603
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.554.604 5.944.313 3.883.851 9.006.889
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.554.604 5.944.313 3.883.851 9.006.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719283


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.930 Değişim: 0,00% Hacim : 8.318 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 102.095
Açılış: 101.471
5,6822 Değişim: 0,09%
Düşük 5,6690 19.09.2019 Yüksek 5,6838
Açılış: 5,6773
6,2739 Değişim: 0,16%
Düşük 6,2582 19.09.2019 Yüksek 6,2787
Açılış: 6,2636
272,74 Değişim: 0,05%
Düşük 271,99 19.09.2019 Yüksek 272,93
Açılış: 272,59
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.